Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

OK24: FAQ om de indgåede forlig

Få svar på de oftest stillede spørgsmål om forliget på det regionale område. Denne side bliver løbende udbygget.

Hvem får anciennitetstillægget?

Som udgangspunkt er alle på overenskomsten mellem DSR og Danske Regioner omfattet, dog med undtagelse af det sociale område, kandidater og atypiske stillinger.

Hvad er en "erfaren, klinisk sygeplejerske"?

Aftalen om ”En klinisk erfaren sygeplejerske” er en aftale om et nyt funktionstillæg for at anerkende den vigtige rolle, som erfarne sygeplejersker løfter. Der vil frem mod 1. oktober 2024 blive aftalt konkrete kriterier for, hvad der skal til for at opnå funktionstillægget.

Forskellen på 10 års anciennitetstillægget og tillægget for en klinisk erfaren sygeplejerske er, at 10-års-tillægget udbetales automatisk til alle, når man har opnået 10 års anciennitet. Tillægget til ”den erfarne kliniske sygeplejerske” er et funktionstillæg ud fra en konkret vurdering, der gives til kliniske erfarne sygeplejersker ud fra nogle vejledende kriterier. De konkrete kriterier vil blive aftalt frem mod 1. oktober 2024.

Ønsket med funktionstillægget er at anerkende sygeplejersker, der bl.a. tager et klinisk lederskab og fungerer som rollemodeller for andre medarbejdere.

Her kommer de første lønstigninger

De generelle lønstigninger forventes at komme hurtigst muligt efter 1. maj - med tilbagevirkende kraft fra 1. april.

Det betyder, at de forventeligt kommer med maj-lønnen for sygeplejersker, der er bagudlønnede, og dermed bliver udbetalt med lønnen i slutningen af maj/starten af juni.

Hvad angår tillægget til ledere og forhøjelsen af særydelser forventes disse at komme hurtigst muligt, men det kan tage længere tid at beregne og implementere disse elementer.

Kandidatuddannede sygeplejersker

Regioner

For sygeplejersker med en kandidatuddannelse på a-skalaen forhøjes pensionsprocenten med 1,99% til 20,57%. Det er samme pensionsforbedring som for AC-kandidater. Der vil være frit valg mellem at få udbetalt pension over 15% som løn eller pension.

Derudover indføres der et nyt tillæg på 1.150 kr. pr. måned til kandidater med specialuddannelse, der anvender denne i deres stilling.

Kommuner

For sygeplejersker med en kandidatuddannelse på a-skalaen forhøjes pensionsprocenten med 2,22% til 21% inkl. fritvalg. Det er samme pensionsforbedring som for AC-kandidater.

Der vil være frit valg mellem at få udbetalt pension over 15% som løn eller pension.

Hvad får jeg som nyuddannet?

DSR har prioriteret at øge startlønnen med et tillæg på 6.000 kr. i årligt grundbeløb (31. marts 2018) ud over de generelle lønstigninger, da vi ved, at det er vigtigt at gøre det attraktivt at flere søger ind i faget.

Er der aftalt ekstra seniordage?

Nej, der er ikke aftalt yderligere seniordage.

Vagttillægget

Som noget nyt indføres der et vagttillæg til regionalt ansatte sygeplejersker (som arbejder efter arbejdstidsaftalen).

Tillægget gives til sygeplejersker, der årligt har 300 eller flere vagttimer, uanset om man har dem i forvejen.

Vagttimer skal forstås som effektiv tjeneste uden for almindelig dagarbejdstid. De timer, som tæller med, er timer som ligger:

  • aften: 18-23
  • nat: 23-06
  • weekend: lørdag kl. 06 til søndag kl. 24
  • søgnehelligdage: kl. 00 til kl. 24

Det gælder både:

  • planlagte timer
  • mer- og overarbejde
  • tilkald
  • tilkald under rådighedsvagt, som ligger i tidsrummet

Det kan lokalt aftales, at rådighedsvagt fra vagtværelse skal tælle med, men som udgangspunkt er rådighedsvagter ikke omfattet af aftalen.

Tillægget er et pensionsgivende tillæg og udbetales hver måned.

Udbetalingsperioden løber fra 1. februar til og med januar det efterfølgende år. Optjeningsperioden er det forudgående år. Det betyder, at hvis du fra den 1. januar 2024 til og med den 31. december 2024 har haft 300 eller flere vagttimer, så modtager du tillægget hver måned fra den 1. februar 2025 til og med januar 2026.

Hvis du et år har færre end 300 vagttimer, mister du retten til tillægget det følgende år.

Fandt du, hvad du søgte?