Repræsentationer

Dansk Sygeplejeråd er repræsenteret i en række råd, udvalg, bestyrelser og i andre organisationer.

FAGLIGE ORGANISATIONER NAVN
Centralorganisationen af 2010 (CO10), Bestyrelse Grete Christensen, formand DSR
Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR (suppleant)
Centralorganisationen af 2010 (CO10), Repræsentantskab Grete Christensen, formand DSR
Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR
Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Bestyrelse

Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR

Dansk Sygeplejehistorisk Fond Formand for bestyrelsen: Grete Christensen, formand DSR
Michael Nellemann Pedersen, direktør PKA
Lars Pram, adm. direktør DSR
Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Bestyrelse Formand for bestyrelsen: Grete Christensen, formand DSR
John Christiansen, kredsformand, Kreds Syddanmark
Lars Pram, adm. direktør DSR
Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond, Bestyrelse Grete Christensen, formand DSR
Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR
Anja Toftbjerglund Laursen, Kredsformand, Kreds Midtjylland
Lars Bo Nielsen, dr.med., dekan, Health, Aarhus Universitet
Lars Pram, adm. direktør DSR
Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA), Bestyrelse Formand for DSA: ​Anni Pilgaard, næstforkvinde DSR
Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation Kreds Hovedstaden
M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond Sekretariatet i DSR 
Pensionskassen for Sygeplejersker, radiografer og lægesekretærer, Bestyrelse Grete Christensen, formand DSR
Jacob Damborg Gøtzsche, kredsnæstformand, Kreds Midtjylland (suppleant)
Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR
John Christiansen, kredsformand, Kreds Syddanmark (suppleant)
PKA A/S, Bestyrelse Næstformand: Grete Christensen, formand DSR
Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR (suppleant)
Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg Grete Christensen, formand DSR (formand for sundhedskartellet)
Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR

 

FAGBEVÆGELSENS HOVEDORGANISATION (FH) NAVN
FH’s hovedbestyrelse

Grete Christensen, formand DSR
Anni Pilgaard, næstforkvinde DSR
John Christiansen, kredsformand, Kreds Syddanmark 

FH’s forretningsudvalg Grete Christensen, formand DSR
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Lønmodtagernes Garantifond (LG) samt Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU), Repræsentantskabet

Grete Christensen, formand DSR

Arbejdsrettens dommere og dommersuppleanter Grete Christensen, formand DSR (suppleant)
FH-AC-grænsenævn Grete Christensen, formand DSR (suppleant)
Arbejdsmiljørådet (AMR): Anni Pilgaard, næstforkvinde DSR (suppleant)
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES Anni Pilgaard, næstforkvinde DSR
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

-

AMR Virksomhedsovervågningsudvalg -
Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), Hovedstaden

Signe Hagel Andersen, 1. kredsnæstformand, Kreds Hovedstaden (suppleant)

Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), Nordjylland Jytte Wester, Kredsforkvinde, Kreds Nordjylland (suppleant)
Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), Sydjylland

Line Gessø Storm Hansen, 1. kredsnæstformand, Kreds Syddanmark

VIA UC Bente Alkærsig Rasmussen, 1. kredsnæstformand, Kreds Midtjylland
UCL John Christiansen, kredsformand, Kreds Syddanmark
Fagbevægelsens U-landssekretariat Grete Christensen, formand DSR
FH-udvalget: Økonomi og velfærd Grete Christensen, formand DSR
FH-udvalget: Beskæftigelse, erhverv, integration og socialpolitik Anni Pilgaard, 1. næstforkvinde DSR
FH-udvalget: Arbejdsmiljø Anni Pilgaard, 1. næstforkvinde DSR
FH-udvalget: Uddannelse og forskning Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstforkvinde DSR
FH-udvalget: Familie- og ligestillingspolitik Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstforkvinde DSR
FH-udvalget: EU/internationalt Sekretariatet i DSR
FH-udvalget: Arbejds- og ansættelsesret Sekretariatet i DSR
FH-udvalget: Organisationsudvikling

Irene Hesselberg, forkvinde for Lederforeningen

FH-udvalget: Udvikling af den offentlige sektor John Christiansen, kredsformand, Kreds Syddanmark

 

FORRETNINGSMÆSSIGE FORBINDELSER

NAVN

LB Forsikring A/S – Sygeplejerskernes Forsikringsselskab
Bestyrelse – Generalforsamling

Anni Pilgaard, 1. næstforkvinde
Forbrugsforeningen af 1886
Bestyrelse
Formand for bestyrelsen: Grete Christensen, formand DSR

Forbrugsforeningen af 1886, Repræsentantskab, (Valggruppe 7)

Grete Christensen, formand DSR
Lars Pram, adm. direktør DSR
Anni Pilgaard, 1. næstforkvinde
Christina Windau Hay Lund, 1. kredsnæstforkvinde, Kreds Nordjylland
Bente Alkærsig Rasmussen, 1. kredsnæstformand, Kreds Midtjylland

Hotel Koldingfjord A/S, Bestyrelse

​Næstformand for bestyrelsen: Grete Christensen, formand DSR
Lars Pram, adm. direktør DSR

​Lån & Spar Bank, Bestyrelse Anni Pilgaard, næstforkvinde DSR
Lån & Spar Bank, Repræsentantskab Anni Pilgaard, næstforkvinde DSR 
Henrik Leonhardt, Økonomichef DSR
Grete Christensen, formand DSR
Dorthe Boe Danbjørg,  næstforkvinde DSR
John Christiansen, Kreds Syddanmark
Michael Nellemann Pedersen, investeringsdirektør PKA
Lån & Spar Bank, Lokalråd – Esbjerg

Louise Gjervig Lehn, kredsnæstforperson, Kreds Syddanmark

Solvejg Pedersen, kredsbestyrelsesmedlem, Kreds Syddanmark

Lån & Spar Bank, Lokalråd – Hillerød Kristina Frederiksen, kredsnæstformand, Kreds Hovedstaden
Lån & Spar Bank, Lokalråd – Kolding John Christiansen, kredsformand, Kreds Syddanmark
Helle Kruse Hansen, kredsnæstforkvinde, Kreds Syddanmark
Lån & Spar Bank, Lokalråd – Odense

Anja Skovgaard Nissen, kredsnæstforkvinde, Kreds Syddanmark
Camilla Duus Smith, kredsnæstforperson, Kreds Syddanmark

​Lån & Spar Bank, Lokalråd – Roskilde

Michelle Gulbæk Serve, kredsnæstforkvinde, Kreds Sjælland

Lån & Spar Bank, Lokalråd - Køge Anja Hoyer Didriksen, kredsnæstforkvinde, Kreds Sjælland
​Lån & Spar Bank, Lokalråd – Aalborg

Christina Windau Hay Lund, kredsforkvinde, Kreds Nordjylland
Bodil Laustsen, kredsnæstforkvinde, Kreds Nordjylland

Lån & Spar Bank, Lokalråd – Aarhus

Maria Greve Svendsen, kredsnæstformand, Kreds Midtjylland
Jacob Damborg Gøtzsche, kredsnæstformand, Kreds Midtjylland

Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S,
Bestyrelse
Grete Christensen, formand DSR
Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstforkvinde DSR
Gitte Tinning, organisationschef DSR
​Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S, Direktør Lars Pram, adm. direktør DSR
​Forhandlingsfællesskabet, Bestyrelse Grete Christensen, formand DSR
Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstforkvinde (suppleant)
Forhandlingsfællesskabet, Repræsentantskab

Grete Christensen, formand DSR
Anni Pilgaard, 1. næstforkvinde DSR
Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstforkvindeDSR
Irene Hesselberg, forkvinde for Lederforeningen

Kristina Helen Robins , kredsformand, Kreds Hovedstaden

Charlotte Falkvard, formand for Radiograf Rådet

Forhandlingsfællesskabet, Forhandlingsudvalget Grete Christensen, formand DSR
Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstforkvinde (suppleant)
Forhandlingsfællesskabet, den kommunale forhandlingsdelegation Grete Christensen, formand DSR
Forhandlingsfællesskabet, den regionale forhandlingsdelegation Grete Christensen, formand DSR
ØVRIGE FORENINGER OG INTERESSEORGANISATIONER NAVN
 
​Foreningen Sex og Samfund, Repræsentantskab Susanne Jørgensen, sundhedsplejerske
Christina Louise Lindhardt, sundhedsplejerske
Foreningen til fremskaffelse af boliger for ældre og enlige (FremBo) Forkvinde for bestyrelsen: Irene Hesselberg, forkvinde for Lederforeningen
ForælderFonden, Repræsentantskab DSR’s sekretariat
Komitéen for Sundhedsoplysning, Det Sagkyndige Udvalg DSR´s sekretariat
​Komitéen for Sundhedsoplysning,
Styrelse

​Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstforkvinde DSR
Suppleant: DSR´S sekretariat

Kvinderådet, Repræsentantskab

Christina Windau Hay Lund, 1. kredsnæstforkvinde, Kreds Nordjylland 
Helle Kruse Hansen, 1. Kredsnæstforkvinde, Kreds Syddanmark
Ulla Birk Johansen, kredsnæstforkvinde, Kreds Sjælland

Kvinderådet, Styrelse Næstforkvinde: Dorthe Boe Danbjørg,  2. næstforkvinde DSR
​Sygeplejerskekohorten DSR’s sekretariat
Det Kriminalpræventive Råd, Udvalget for børn og unge Maj-Britt Elstrøm
INTERNATIONALE REPRÆSENTATIONER NAVN
 
European Federation of Nurses Associations (EFN) Anni Pilgaard, 1. næstforkvinde DSR
​International Council of Nurses (ICN), Repræsentantskab (CNR) Grete Christensen, formand​ DSR
Lars Pram, adm. direktør DSR
Public Services International (PSI), Repræsentation ved kongres Grete Christensen, formand DSR
​Sygeplejerskers Samarbejde i Norden (SSN), Bestyrelse Formand for SSN: Grete Christensen, formand DSR​
Anni Pilgaard, 1. næstforkvinde DSR (suppleant)
The European Federation of Public Service Unions (EPSU), Social- og Sundhedskomité Anni Pilgaard, 1. næstforkvinde DSR
​The European Forum of National Nursing and Midwifery Associations and WHO (EFNNMA & WHO), Bestyrelse Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstforkvinde DSR
UDVALG OG NÆVN NAVN
 
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og offentlig administration (BFA) Anni Pilgaard, 1. næstforkvinde DSR
Dansk Råd for Genoplivning Majken Dam Frederiksen, FSAIO
Sundhedsministeriet, Det rådgivende Praksisudvalg Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstforkvinde DSR
Patientombuddet, Nationalt Forum Information på vej
Sundhedsstyrelsen: Dansk netværk for Tobaksforebyggelse DSR’s sekretariat
Sundhedsstyrelsen: Nationale rådgivende komité for beredskab mod pandemisk influenza (Pandemigruppen) Mette Detlefsen, DSR, Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker
Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers Special- og Videreuddannelser Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstforkvinde DSR

Aftagerpanel for Gender Certificate, Københavns Universitet

Kristina Helen Robins, Kredsformand, Kreds Hovedstaden
ARBEJDSGRUPPER NAVN
 
Nationale Forskningscenter for arbejdsliv, følgegruppe DSR’s sekretariat
Projekt God Klinisk Vejledning (Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner) DSR’s sekretariat
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Anne Bondesen, Telse Hübetz, Merete Kjærsgaard Kristensen, Karsten Margon Madsen og Kirsten Damgaard Bisgaard
Videnscenter for Arbejdsmiljø, følgegruppe DSR's sekretariat
STARS* (Strategisk Alliance for Register og Sundhedsdata) Dorthe Boe Danbjørg, 2. næstforkvinde DSR

 

PERSONLIGE UDPEGNINGER NAVN
Danmarks Nationalbank, bestyrelse og repræsentantskab Grete Christensen, formand DSR
Det Etiske Råd Grete Christensen, formand DSR