Repræsentationer

Dansk Sygeplejeråd er repræsenteret i en række råd, udvalg, bestyrelser og i andre organisationer.

FAGLIGE ORGANISATIONER NAVN
Centralorganisationen af 2010 (CO10), Bestyrelse Grete Christensen, formand DSR
Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR (suppleant)
Centralorganisationen af 2010 (CO10), Repræsentantskab Grete Christensen, formand DSR
Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR
Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Bestyrelse

Harun Demirtas, næstforperson DSR

Dansk Sygeplejehistorisk Fond Formand for bestyrelsen: Grete Christensen, formand DSR
Michael Nellemann Pedersen, direktør PKA
Lars Pram, adm. direktør DSR
Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Bestyrelse Formand for bestyrelsen: Grete Christensen, formand DSR
John Christiansen, kredsformand, Kreds Syddanmark
Lars Pram, adm. direktør DSR
Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond, Bestyrelse Grete Christensen, formand DSR
Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR
Anja Toftbjerglund Laursen, Kredsformand, Kreds Midtjylland
Lars Bo Nielsen, dr.med., dekan, Health, Aarhus Universitet
Lars Pram, adm. direktør DSR
Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA), Bestyrelse Forperson for bestyrelsen, Harun Demirtas, næstforperson DSR
Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation Kreds Hovedstaden
M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond Sekretariatet i DSR 
Kirsten Stallknecht Fonden, bestyrelse  -
Pensionskassen for Sygeplejersker, radiografer og lægesekretærer, Bestyrelse Grete Christensen, formand DSR
Jacob Damborg Gøtzsche, kredsnæstformand, Kreds Midtjylland (suppleant)
Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR
John Christiansen, kredsformand, Kreds Syddanmark (suppleant)
PKA A/S, Bestyrelse Næstformand: Grete Christensen, formand DSR
Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR (suppleant)
Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg Grete Christensen, formand DSR (formand for sundhedskartellet)
Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR

 

FAGBEVÆGELSENS HOVEDORGANISATION (FH) NAVN
FH’s hovedbestyrelse

Grete Christensen, formand DSR
Harun Demirtas, næstforperson DSR 
John Christiansen, kredsformand, Kreds Syddanmark 

FH’s forretningsudvalg Grete Christensen, formand DSR
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Lønmodtagernes Garantifond (LG) samt Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU), Repræsentantskabet

Grete Christensen, formand DSR

Arbejdsrettens dommere og dommersuppleanter Grete Christensen, formand DSR (suppleant)
FH-AC-grænsenævn Grete Christensen, formand DSR (suppleant)
Arbejdsmiljørådet (AMR) Harun Demirtas, næstforperson DSR 
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES Harun Demirtas, næstforperson DSR 
Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), Hovedstaden

Kristina Frederiksen, Kredsnæstformand, Kreds Hovedstaden 

VIA UC Bente Alkærsig Rasmussen, 1. kredsnæstformand, Kreds Midtjylland
UCL John Christiansen, kredsformand, Kreds Syddanmark
Fagbevægelsens U-landssekretariat Grete Christensen, formand DSR
FH-udvalg: Forpligtende Fællesskab om Organisering (FFO) Harun Demirtas, næstforperson DSR 
Christian Buonaventsen Kummerfeldt, kredsnæstformand, kreds hovedstaden 
FH-udvalg: Udvalg for Vækst, Velfærd og Beskæftigelse (VVB) Harun Demirtas, næstforperson DSR 
FH-udvalget: Udvalg for Uddannelse og Kompetenceudvikling (UK) Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR
Kristina Helen Robins, kredsformand, kredshovedstaden 
FH-udvalget: Udvalg for Arbejdsret, Ligestilling og EU (ALE) Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR
Anne Marie Holst Sommer, kredsforkvinde, kreds Sjælland  
FH-udvalget: Arbejdsmiljøpolitisk Udvalg (AMPU) Harun Demirtas, næstforperson DSR 
FH's lønudvalg   Harun Demirtas, næstforperson DSR 
Robusthedskommissionen  Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR

 

FORRETNINGSMÆSSIGE FORBINDELSER

NAVN

LB Forsikring A/S – Sygeplejerskernes Forsikringsselskab - Bestyrelse

Harun Demirtas, næstforperson DSR
Forbrugsforeningen af 1886 - Bestyrelse Formand for bestyrelsen: Grete Christensen, formand DSR

Forbrugsforeningen af 1886, Repræsentantskab, (Valggruppe 7)

Grete Christensen, formand DSR
Lars Pram, adm. direktør DSR
Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR
Christina Windau Hay Lund, 1. kredsnæstforkvinde, Kreds Nordjylland
Bente Alkærsig Rasmussen, 1. kredsnæstformand, Kreds Midtjylland

Hotel Koldingfjord A/S, Bestyrelse

​Næstformand for bestyrelsen: Grete Christensen, formand DSR
Lars Pram, adm. direktør DSR

​Lån & Spar Bank, Bestyrelse Harun Demirtas, næstforperson DSR
Lån & Spar Bank, Repræsentantskab Henrik Leonhardt, Økonomichef DSR
Grete Christensen, formand DSR
Dorthe Boe Danbjørg,  næstforkvinde DSR
John Christiansen, Kreds Syddanmark
Michael Nellemann Pedersen, investeringsdirektør PKA
Lån & Spar Bank, Lokalråd – Esbjerg

Louise Gjervig Lehn, kredsnæstforperson, Kreds Syddanmark

Solvejg Pedersen, kredsbestyrelsesmedlem, Kreds Syddanmark

Lån & Spar Bank, Lokalråd – Hillerød Kristina Frederiksen, kredsnæstformand, Kreds Hovedstaden
Lån & Spar Bank, Lokalråd – Kolding John Christiansen, kredsformand, Kreds Syddanmark
Helle Kruse Hansen, kredsnæstforkvinde, Kreds Syddanmark
Lån & Spar Bank, Lokalråd – Odense

Anja Skovgaard Nissen, kredsnæstforkvinde, Kreds Syddanmark
Camilla Duus Smith, kredsnæstforperson, Kreds Syddanmark

​Lån & Spar Bank, Lokalråd – Roskilde

Michelle Gulbæk Serve, kredsnæstforkvinde, Kreds Sjælland

Lån & Spar Bank, Lokalråd - Køge Anja Hoyer Didriksen, kredsnæstforkvinde, Kreds Sjælland
​Lån & Spar Bank, Lokalråd – Aalborg

Christina Windau Hay Lund, kredsforkvinde, Kreds Nordjylland
Bodil Laustsen, kredsnæstforkvinde, Kreds Nordjylland

Lån & Spar Bank, Lokalråd – Aarhus

Maria Greve Svendsen, kredsnæstformand, Kreds Midtjylland
Jacob Damborg Gøtzsche, kredsnæstformand, Kreds Midtjylland

Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S,
Bestyrelse
Grete Christensen, formand DSR
Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR
Gitte Tinning, organisationschef DSR
​Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S, Direktør Lars Pram, adm. direktør DSR
​Forhandlingsfællesskabet, Bestyrelse Grete Christensen, formand DSR
Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde (suppleant)
Forhandlingsfællesskabet, Repræsentantskab

Grete Christensen, formand DSR

Harun Demirtas, næstforperson DSR 
Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvindeDSR
Irene Hesselberg, forkvinde for Lederforeningen

Kristina Helen Robins , kredsformand, Kreds Hovedstaden

Charlotte Falkvard, formand for Radiograf Rådet

Forhandlingsfællesskabet, Forhandlingsudvalget Grete Christensen, formand DSR
Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde (suppleant)
Forhandlingsfællesskabet, den kommunale forhandlingsdelegation Grete Christensen, formand DSR
Forhandlingsfællesskabet, den regionale forhandlingsdelegation Grete Christensen, formand DSR
ØVRIGE FORENINGER OG INTERESSEORGANISATIONER NAVN
 
​Foreningen Sex og Samfund, Repræsentantskab Susanne Jørgensen, sundhedsplejerske
Christina Louise Lindhardt, sundhedsplejerske
Foreningen til fremskaffelse af boliger for ældre og enlige (FremBo), repræsentantskab Irene Hesselberg, forkvinde for Lederforeningen
ForælderFonden, Repræsentantskab DSR’s sekretariat
Komitéen for Sundhedsoplysning, Det Sagkyndige Udvalg DSR´s sekretariat
​Komitéen for Sundhedsoplysning,
Styrelse

​Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR
Suppleant: DSR´S sekretariat

Komiteen for Sundhedsoplysning, kohorten  Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR
Kvinderådet, Repræsentantskab

Christina Windau Hay Lund, 1. kredsnæstforkvinde, Kreds Nordjylland 
Helle Kruse Hansen, 1. Kredsnæstforkvinde, Kreds Syddanmark
Ulla Birk Johansen, kredsnæstforkvinde, Kreds Sjælland

Kvinderådet, Styrelse Næstforkvinde: Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR
​Sygeplejerskekohorten, styregruppe  Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR
Det Kriminalpræventive Råd, Udvalget for børn og unge Maj-Britt Elstrøm
INTERNATIONALE REPRÆSENTATIONER NAVN
 
European Federation of Nurses Associations (EFN) Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR 
​International Council of Nurses (ICN), Repræsentantskab (CNR) Grete Christensen, formand​ DSR
Lars Pram, adm. direktør DSR
Public Services International (PSI), Repræsentation ved kongres Grete Christensen, formand DSR
​Sygeplejerskers Samarbejde i Norden (SSN), Bestyrelse

Grete Christensen, formand DSR​
Harun Demirtas, næstforperson DSR (suppleant)

The European Federation of Public Service Unions (EPSU), Social- og Sundhedskomité

Harun Demirtas, næstforperson DSR

​The European Forum of National Nursing and Midwifery Associations and WHO (EFNNMA & WHO), Bestyrelse Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR
UDVALG OG NÆVN NAVN
 
BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og offentlig administration (BFA) Harun Demirtas, næstforperson DSR
Dansk Råd for Genoplivning Majken Dam Frederiksen, FSAIO
Sundhedsministeriet, Det rådgivende Praksisudvalg DSR's sekretariat 
Sundhedsstyrelsen: Dansk netværk for Tobaksforebyggelse DSR’s sekretariat
Sundhedsstyrelsen: Nationale rådgivende komité for beredskab mod pandemisk influenza (Pandemigruppen) Mette Detlefsen, DSR, Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker
Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers Special- og Videreuddannelser Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR

Aftagerpanel for Gender Certificate, Københavns Universitet

Kristina Helen Robins, Kredsformand, Kreds Hovedstaden
ARBEJDSGRUPPER NAVN
 
Nationale Forskningscenter for arbejdsliv, følgegruppe DSR’s sekretariat
Projekt God Klinisk Vejledning (Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner) DSR’s sekretariat
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Anne Bondesen, Telse Hübetz, Merete Kjærsgaard Kristensen, Karsten Margon Madsen og Kirsten Damgaard Bisgaard
Videnscenter for Arbejdsmiljø, følgegruppe DSR's sekretariat
Nationalt partnerskab for sundhedsdata  Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR

Fremfærd Ældre og Sundhed, ekspertgruppe 

Dorthe Boe Danbjørg, næstforkvinde DSR

 

PERSONLIGE UDPEGNINGER NAVN
Danmarks Nationalbank, bestyrelse og repræsentantskab Grete Christensen, formand DSR
Det Etiske Råd Grete Christensen, formand DSR