Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Repræsentationer

Dansk Sygeplejeråd er repræsenteret i en række råd, udvalg, bestyrelser og i andre organisationer, se hvilke her på siden.

Faglige organisationer

Centralorganisationen af 2010 (CO10), Bestyrelse:
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR
Suppleant: Harun Demirtas, næstforperson DSR

Centralorganisationen af 2010 (CO10), Repræsentantskab:
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR
Harun Demirtas, næstforperson DSR

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Bestyrelse: 
Harun Demirtas, næstforperson DSR

Dansk Sygeplejehistorisk Fond, bestyrelse:
Forperson for bestyrelsen: Kristina Robins, 2. næstforkvinde DSR
Michael Nellemann Pedersen, direktør PKA
Lars Pram, adm. direktør DSR

Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum, Bestyrelse:
Forperson for bestyrelsen: Kristina Robins, 2. næstforkvinde DSR
John Christiansen, kredsformand, Kreds Syddanmark
Lars Pram, adm. direktør DSR

Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond, Bestyrelse:
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR
Kristina Robins, 2. næstforkvinde DSR
Anja Toftbjerglund Laursen, Kredsformand, Kreds Midtjylland
Lars Bo Nielsen, dr.med., dekan, Health, Aarhus Universitet
Lars Pram, adm. direktør DSR

Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA), Bestyrelse:
Forperson for bestyrelsen, Harun Demirtas, næstforperson DSR

Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation:
Kreds Hovedstaden

M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond:
Sekretariatet i DSR

Kirsten Stallknecht Fonden, bestyrelse: -

Pensionskassen for Sygeplejersker, radiografer og lægesekretærer, Bestyrelse:
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR
Kristina Robins, 2. næstforkvinde DSR
Jacob Damborg Gøtzsche, kredsnæstformand, Kreds Midtjylland (suppleant)
John Christiansen, kredsformand, Kreds Syddanmark (suppleant)

PKA A/S, Bestyrelse:
Næstformand: Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR
Suppleant: Kristina Robins, 2. næstforkvinde DSR

Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg:
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR
Harun Demirtas, næstforperson DSR

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

FH’s hovedbestyrelse:
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR - John Christiansen, kredsformand, Kreds Syddanmark

FH’s forretningsudvalg: Afventer

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), Lønmodtagernes Garantifond (LG) samt Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU), Repræsentantskabet: Afventer

Arbejdsrettens dommere og dommersuppleanter: Afventer

FH-AC-grænsenævn: Afventer

Arbejdsmiljørådet (AMR):
Harun Demirtas, næstforperson DSR

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES:
Harun Demirtas, næstforperson DSR

Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), Hovedstaden:
Kristina Frederiksen, kredsnæstforkvinde, Kreds Hovedstaden

VIA UC:
Bente Alkærsig Rasmussen, 1. kredsnæstformand, Kreds Midtjylland

UCL:
John Christiansen, kredsformand, Kreds Syddanmark

Fagbevægelsens U-landssekretariat: Afventer

FH-udvalg: Forpligtende Fællesskab om Organisering (FFO):
Harun Demirtas, næstforperson DSR - Christian Buonaventsen Kummerfeldt, kredsformand, Kreds Hovedstaden

FH-udvalg: Udvalg for Vækst, Velfærd og Beskæftigelse (VVB):
Harun Demirtas, næstforperson DSR

FH-udvalget: Udvalg for Uddannelse og Kompetenceudvikling (UK):
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR

FH-udvalget: Udvalg for Arbejdsret, Ligestilling og EU (ALE):
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR - Anne Marie Holst Sommer, kredsforkvinde, Kreds Sjælland

FH-udvalget: Arbejdsmiljøpolitisk Udvalg (AMPU):
Harun Demirtas, næstforperson DSR

FH's lønudvalg:
Harun Demirtas, næstforperson DSR

Robusthedskommissionen:
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR

Forretningsmæssige forbindelser

LB Forsikring A/S – Sygeplejerskernes Forsikringsselskab – Bestyrelse:
Harun Demirtas, næstforperson DSR

Forbrugsforeningen af 1886 – Bestyrelse:
Formand for bestyrelsen: Afventer

Forbrugsforeningen af 1886, Repræsentantskab, (Valggruppe 7):
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR - Lars Pram, adm. direktør DSR - Christina Windau Hay Lund, kredsforkvinde, Kreds Nordjylland - Bente Alkærsig Rasmussen, 1. kredsnæstformand, Kreds Midtjylland

Hotel Koldingfjord A/S, Bestyrelse:
Kristina Robins, 2. næstforkvinde DSR
Lars Pram, adm. direktør DSR

Lån & Spar Bank, Bestyrelse:
Harun Demirtas, næstforperson DSR

Lån & Spar Bank, Repræsentantskab:
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR - John Christiansen, kredsformand, Kreds Syddanmark - Michael Nellemann Pedersen, investeringsdirektør PKA, Henrik Leonhardt, Økonomichef DSR

Lån & Spar Bank, Lokalråd – Esbjerg:
Louise Gjervig Lehn, kredsnæstforperson, Kreds Syddanmark - Solvejg Pedersen, kredsbestyrelsesmedlem, Kreds Syddanmark

Lån & Spar Bank, Lokalråd – Hillerød:
Kristina Frederiksen, kredsnæstforkvinde, Kreds Hovedstaden

Lån & Spar Bank, Lokalråd – Kolding:
John Christiansen, kredsformand, Kreds Syddanmark - Helle Kruse Hansen, kredsnæstforkvinde, Kreds Syddanmark

Lån & Spar Bank, Lokalråd – Odense:
Anja Skovgaard Nissen, kredsnæstforkvinde, Kreds Syddanmark - Camilla Duus Smith, kredsnæstforperson, Kreds Syddanmark

Lån & Spar Bank, Lokalråd – Roskilde:
Michelle Gulbæk Servé, kredsnæstforkvinde, Kreds Sjælland

Lån & Spar Bank, Lokalråd – Køge:
Anja Hoyer Didriksen, kredsnæstforkvinde, Kreds Sjælland

Lån & Spar Bank, Lokalråd – Aalborg:
Christina Windau Hay Lund, kredsforkvinde, Kreds Nordjylland - Bodil Laustsen, kredsnæstforkvinde, Kreds Nordjylland

Lån & Spar Bank, Lokalråd – Aarhus:
Maria Greve Svendsen, kredsnæstformand, Kreds Midtjylland - Jacob Damborg Gøtzsche, kredsnæstformand, Kreds Midtjylland

Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S, Bestyrelse:
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR
Kristina Robins, 2. næstforkvinde DSR
Jacob Damborg Gøtzsche, kredsnæstformand, Kreds Midtjylland

Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S, Direktør:
Lars Pram, adm. direktør DSR

Forhandlingsfællesskabet, Bestyrelse:
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR
Suppleant: Harun Demirtas, næstforperson DSR

Forhandlingsfællesskabet, Repræsentantskab:
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR - Harun Demirtas, næstforperson DSR - Kristina Helen Robins, 2. næstforkvinde DSR - Irene Hesselberg, forkvinde for Lederforeningen - Charlotte Falkvard, formand for Radiograf Rådet

Forhandlingsfællesskabet, Forhandlingsudvalget:
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR

Forhandlingsfællesskabet, den kommunale forhandlingsdelegation: Afventer

Forhandlingsfællesskabet, den regionale forhandlingsdelegation: Afventer

Øvrige foreninger og interesseorganisationer

Foreningen Sex og Samfund, Repræsentantskab:
Susanne Jørgensen, sundhedsplejerske - Christina Louise Lindhardt, sundhedsplejerske

Foreningen til fremskaffelse af boliger for ældre og enlige (FremBo), repræsentantskab:
Irene Hesselberg, forkvinde for Lederforeningen

ForælderFonden, Repræsentantskab:
DSR’s sekretariat

Komitéen for Sundhedsoplysning, Det Sagkyndige Udvalg:
DSR's sekretariat

Komitéen for Sundhedsoplysning, Styrelse:
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR - Suppleant: DSR's sekretariat

Komiteen for Sundhedsoplysning, kohorten:
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR

Kvinderådet, Repræsentantskab:
Christina Windau Hay Lund, kredsforkvinde, Kreds Nordjylland - Helle Kruse Hansen, 1. Kredsnæstforkvinde, Kreds Syddanmark - Ulla Birk Johansen, kredsnæstforkvinde, Kreds Sjælland

Kvinderådet, Styrelse:
Næstforkvinde: Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR

Sygeplejerskekohorten, styregruppe:
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR

Det Kriminalpræventive Råd, Udvalget for børn og unge:
Maj-Britt Elstrøm

Internationale repræsentationer

European Federation of Nurses Associations (EFN):
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR

International Council of Nurses (ICN), Repræsentantskab (CNR):
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR
Lars Pram, adm. direktør DSR

Public Services International (PSI), Repræsentation ved kongres: Afventer

Sygeplejerskers Samarbejde i Norden (SSN), Bestyrelse:
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR

The European Federation of Public Service Unions (EPSU), Social- og Sundhedskomité:
Harun Demirtas, næstforperson DSR

The European Forum of National Nursing and Midwifery Associations and WHO (EFNNMA & WHO), Bestyrelse:
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR

Udvalg og nævn

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og offentlig administration (BFA):
Harun Demirtas, næstforperson DSR

Sundhedsministeriet, Det rådgivende Praksisudvalg:
DSR's sekretariat

Sundhedsstyrelsen: Dansk netværk for Tobaksforebyggelse:
DSR’s sekretariat

Sundhedsstyrelsen: Nationale rådgivende komité for beredskab mod pandemisk influenza (Pandemigruppen):
Mette Detlefsen, DSR, Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker

Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers Special- og Videreuddannelser:
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR

Aftagerpanel for Gender Certificate, Københavns Universitet:
Kristina Helen Robins, 2. næstforkvinde DSR

Sundhedsstyrelsen: Videnscenter for værdig ældrepleje:
Harun Demirtas, næstforperson DSR

Arbejdsgrupper

Nationale Forskningscenter for arbejdsliv, følgegruppe:
DSR’s sekretariat

Projekt God Klinisk Vejledning (Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner):
DSR’s sekretariat

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn:
Theis Liebach Smedegaard og Kirsten Damgaard Bisgaard

Videnscenter for Arbejdsmiljø, følgegruppe:
DSR's sekretariat

Nationalt partnerskab for sundhedsdata:
Dorthe Boe Danbjørg, forkvinde DSR

Fremfærd Ældre og Sundhed, ekspertgruppe:
Harun Demirtas, næstforperson DSR