Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

DSR's organisering

Dansk Sygeplejeråd er organiseret omkring vores medlemmer, tillidsrepræsentanter, kredse, hovedbestyrelse, sekretariat, kongres, studerende og de faglige selskaber.

Politisk ledelse

Se, hvem der sidder i hovedbestyrelsen, samt dagsordner og referater fra hovedbestyrelsens seneste møder.

Se, hvem der sidder i kongressen, og hvordan kongressen arbejder for dig som medlem.

Find din kreds i DSR, som kender til de lokale forhold og hjælpen er tæt på dig.

Få overblik over Dansk Sygeplejeråds politiske struktur.

Find dit fællesskab i DSR

Sygeplejestuderendes Landssammenslutning

SLS repræsenterer de sygeplejestuderende i Dansk Sygeplejeråd. Forpersonen for SLS sidder i DSR’s hovedbestyrelse. SLS har godt 8.000 medlemmer, og alle medlemmer kan stille op til valg som aktive i SLS-lokalbestyrelsen på deres uddannelsessted.

Se mere om SLS
Lederforeningen

Lederforeningen varetager ledernes særlige interesser i Dansk Sygeplejeråd og tilbyder aktiviteter for ledende sygeplejersker. Lederforeningen er ledernes stemme i forhold til sundhedsvæsnet og samfundet og virker som sparrings- og høringspart i DSR.

Se mere om Lederforeningen
Faglige Selskaber (FS)

De faglige selskaber repræsenterer mange forskellige områder af sygeplejen og er med til at udvikle faget og kvalificere den sundhedspolitiske debat. Som medlem i DSR kan du søge optagelse i de faglige selskaber og deltage i kurser, som de faglige selskaber afholder inden for deres fagområde.

Se mere om de faglige selskaber
Meld dig ind i DSR
Som medlem af Dansk Sygeplejeråd opnår du mange faglige og kontante fordele. Vi rådgiver og hjælper dig med arbejdsvilkår, løn, faglig udvikling og meget mere. Meld dig ind og stå stærkere som sygeplejerske.