Løn i studierelevante jobs

Mange sygeplejestuderende har studierelevante fritidsjob. SLS arbejder for, at sygeplejestuderende får løn efter kompetencer i studierelevant arbejde.

Det får du på denne side

På denne side kan du læse, hvordan SLS arbejder for en større sammenhæng mellem vores kompetencer som studerende og den løn, vi får i studierelevante fritidsjob. Vi har også samlet information og gode råd til lønforhandling, og du kan få svar på de mest almindelige spørgsmål om løn.

Studierelevant arbejde er godt, men lønnen skal følge med

Studierelevant arbejde er hverdagen for rigtig mange af os sygeplejestuderende, og mange har fritidsarbejde ved siden af sygeplejestudiet i regioner og kommuner. 

I SLS er vi glade for studierelevant arbejde, da vi som sygeplejestuderende får mulighed for at udvikle og vedligeholde faglige kompetencer og færdigheder. Derudover kan et fritidsjob være en vigtig del af at få hverdagsøkonomien til at hænge sammen, da SU sjældent kan dække månedens faste udgifter. 

Kvalificeret og billig arbejdskraft

Rundt om i sundhedsvæsenet oplever vi, at studerende bliver brugt som kvalificeret men billig arbejdskraft, da vi på grund af overenskomstmæssige forhold ofte bliver ansat og aflønnet som ufaglærte.

I SLS' Studielivsundersøgelse fra foråret 2021 svarede 81 procent af de adspurgte, at de i deres studierelevante fritidsarbejde ikke blev lønnet ekstra for de kompetencer eller kvalifikationer, de havde fået på sygeplejerskeuddannelsen.

Af alle sygeplejestuderende, der besvarede undersøgelsen, sagde mere end hver femte (21 procent), at de havde fravalgt et studierelevant fritidsarbejde på grund af utilstrækkelige løn- og arbejdsvilkår. En tendens, der var særligt stærkt blandt sygeplejestuderende i slutningen af uddannelsen. 

Vi skal have løn efter kompetencer og færdigheder

I løbet af sygeplejerskeuddannelsen tilegner vi os som studerende nogle kompetencer, som din studiejob-arbejdsplads vil nyde godt af.

SLS kæmper for, at der bliver skabt større sammenhæng mellem vores kompetencer og løn i studierelevante jobs. Det indebærer blandt andet, at vi som studerende skal kunne stige i løn, jo længere vi er på uddannelsen.

Kampen om løn efter kompetencer til sygeplejestuderende kræver også velvilje udenfor SLS. Derfor samarbejder vi tæt med DSR og andre studenterorganisationer om den dagsorden.

Som sygeplejestuderende er vi hverdagens eksperter, og vi ønsker at engagere vores medstuderende i den fælles kamp. Derfor opfordrer vi alle sygeplejestuderende til at dele historier fra hverdagen med studierelevant arbejde for at lægge pres på arbejdsgivere og andre interessenter og beslutningstagere. 

Læs mere om, hvordan SLS arbejder for løn efter kompetencer til sygeplejestuderende med studierelevant arbejde

Arrangementer

Både Dansk Sygeplejeråd og SLS er optagede af problemstillingen om løn. Derfor annonceres der løbende arrangementer, der på forskellig vis italesætter emnet. Tjek oversigterne her: