Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Det arbejder SLS for

SLS arbejder politisk for dig, der er sygeplejestuderende. Det gør vi ud fra rammer som SLS' politisk valgte beslutter på årsmødet. Rammerne består af indsatsområder og politikpapirer, der indeholder SLS' holdninger og visioner.

Anbefalinger til en bedre og mere attraktiv sygeplejerskeuddannelse
I Sygeplejestuderendes Landssammenslutning mener vi, at reformeringen af professionsbacheloruddannelserne skal investere massivt i sygeplejerskeuddannelsen og løfte kvaliteten på alle landets 23 uddannelsessteder. Vi har fem anbefalinger til at gøre sygeplejerskeuddannelsen mere attraktiv. Læs også MVU-netværkets udspil til styrkelse af uddannelserne til lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske.
Hånden på hjertet, hvem passer på os?
I SLS mener vi, at reformen af professionsbacheloruddannelserne skal investere massivt i sygeplejerskeuddannelsen og løfte kvaliteten på alle landets 24 uddannelsessteder. Vi har fem anbefalinger til hvordan sygeplejerskeuddannelsen kan gøres mere attraktiv.
Sygeplejestuderende stemmer til årsmøde

Vores politiske grundlag

SLS' årsmøde 2023 besluttede i maj at samle SLS' overordnede holdninger og mærkesager i en politikbog. 

Vores politiske grundlag er fundamentet for SLS' arbejde for sygeplejestuderendes vilkår, uddannelsens kvalitet og forløb, samt fremtidens sundhedsvæsen.

SLS’ politiske holdninger til sygeplejerskeuddannelsen, studievilkår og fremtidens sundhedsvæsen fremgår af politikbogen.

Den indeholder anbefalinger og holdninger til, hvordan uddannelsesinstitutionerne og praktikstederne tilgår sygeplejestuderende i øjenhøjde.

Indsatsen 2023-2024

I Indsatsen 2023/2024 ønsker vi i SLS at arbejde videre med vores politiske dagsorden, samt med implementering og udvikling af vores nuværende struktur.

Vi vil fortsætte arbejdet for at fremme praktikforløbene, samt støtte sygeplejestuderende i at tage ansvar og handle proaktivt i mødet med uhensigtsmæssige forhold under uddannelsen.

Vi ønsker at arbejde videre med vores organisation, og have et særligt fokus på det regionale niveau for at kunne styrke samarbejdet med professionshøjskolerne og Dansk Sygeplejeråds kredse.