Få den løn du er værd

Gode råd til at forhandle din egen løn sygeplejestuderende med studiejob i sundhedssektoren.

SLS mener, at du skal aflønnes for dine kompetencer, når du er i studierelevant arbejde. På denne side finder du information og gode råd om lønforhandling.

Hvis du som sygeplejestuderende har studierelevant fritidsjob, kan du kan selv være med til at sikre dig en løn, der svarer til dine kompetencer fra sygeplejestudiet ved at stille krav til din arbejdsgiver.

Hvor meget bør du få i løn?

Gennem din sygeplejerskeuddannelse har du tilegnet dig nogle kompetencer, som din studiearbejdsplads kommer til at nyde godt af. Arbejdspladsen får altså mere ud af at ansætte dig, end ved at ansætte en ufaglært. Det synes SLS og Dansk Sygeplejeråd, at du skal lønnes efter.

Derfor anbefaler vi, at sygeplejestuderende i studierelevant arbejde aflønnes efter, hvor langt de er i uddannelsen.

Hent oversigt over anbefalede lønninger:

Anbefalede lønninger pr. 1. april 2020

Husk altid!

  • Forhandl løn, inden du starter på jobbet .
    Hvis du starter på jobbet, inden du har forhandlet dig til en højere løn, giver du arbejdsgiveren det indtryk, at du prioriterer arbejdet højere end lønnen, hvilket vil gøre en lønforhandling vanskeligere.
  • Få en ansættelseskontrakt, inden du starter på jobbet.
    Sørg for, at den løn, I har aftalt, står i ansættelseskontrakten. Hvis du først har indgået en kontrakt med arbejdsgiveren, hvori lønnen er fastsat, er du sikret denne løn. Hvis du ikke har en ansættelseskontrakt, er det meget svært at bevise, at du bør få en højere løn!