Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Få den løn du er værd

Gode råd til lønforhandling for sygeplejestuderende med studierelevant studiejob i sundhedssektoren.

Du skal have løn for det, du lærer på studiet

SLS mener, at du skal aflønnes for dine kompetencer, når du er i studierelevant arbejde fx i sundhedsvæsenet. På denne side finder du information og gode råd om, hvordan du som sygeplejestuderende kan forhandle løn.

Hvis du som sygeplejestuderende har studierelevant fritidsjob, kan du kan selv være med til at sikre dig en løn, der svarer til dine kompetencer fra sygeplejestudiet ved at stille krav til din arbejdsgiver.

Hvor meget bør du få i løn?

Gennem din sygeplejerskeuddannelse har du tilegnet dig nogle kompetencer, som din studiearbejdsplads kommer til at nyde godt af. Arbejdspladsen får altså mere ud af at ansætte dig, end ved at ansætte en ufaglært. Det synes SLS og Dansk Sygeplejeråd, skal afspejles i din løn.

Derfor anbefaler vi, at du som sygeplejestuderende i studierelevant arbejde bliver aflønnet efter, hvor langt du er i uddannelsen.

58854279

Foto:

Regina Dubourg

Anbefalede lønninger for sygeplejestuderende i studiejob

I tabellen, som du finder via linket nedenfor, kan du se, hvad SLS og Dansk Sygeplejeråd anbefaler, du får i løn på dit studiejob.

Grupperne er defineret ud fra, hvor i landet du bor – kaldet stedtillæg. Se oversigten over grupperne og stedtillægget nederst. Du skal være opmærksom på, at der er tale om anbefalede lønninger. Det er altså ikke lønninger, du har krav på

Husk altid

At forhandle løn, inden du starter på jobbet

Hvis du starter på jobbet, inden du har forhandlet dig til en højere løn, giver du arbejdsgiveren det indtryk, at du prioriterer arbejdet højere end lønnen. Det kan gøre en lønforhandling vanskeligere.

At få en ansættelseskontrakt, inden du starter på jobbet.

Sørg for, at den løn, I har aftalt, står i ansættelseskontrakten. Hvis du først har indgået en kontrakt med arbejdsgiveren, hvori lønnen er fastsat, er du sikret den løn. Hvis du ikke har en ansættelseskontrakt, er det meget svært at bevise, at du skal have en højere løn!