Bliv aktiv i din afdeling

Bliv en del af afdelingen på dit uddannelsessted, hvis du vil være med til at gøre en forskel for fremtidens sygeplejersker.

SLS' over 20 afdelinger består af samlet over 160 engagerede sygeplejestuderende - SLS-aktive -, der gør en forskel på på hvert deres uddannelsessted. Afdelingerne er fundamentet for SLS og vores arbejde for fremtidens sygeplejersker.

Hvad laver en SLS-afdeling?

Afdelingen er de sygeplejestuderendes talerør på uddannelsesstedet.

Vi lytter til vores medlemmers tanker og idéer til forbedringer og tager bekymringer og idéer med videre til uddannelseslederen. På den måde er vi med til at forbedre uddannelsen  og studiemiljøet.

I mange afdelinger kommer de SLS-aktive på besøg på holdene og hjælper med at skabe sammenhold på tværs af semestre. 

  • Afdelingerne klæder de nye studerende på til deres første praktikforløb.
  • Vi hjælper vores medlemmer videre, hvis de oplever problemer med studiet eller praktikken.
  • Sidst men ikke mindst gør vi en konkret forskel for studiemiljøet ved at arrangere faglige og sociale aktiviteter for vores medstuderende. 

Afdelingerne har stor frihed til at tilrettelægge arbejdet inden for SLS' formål, og det er ofte kun fantasien og ambitionsniveauet, der sætter grænserne. 

Hvad får jeg ud af det?

Der er mange grunde til at blive en del af afdelingen på sit uddannelsessted. 
  • Nogle er med, fordi de gerne vil lære at lave foreningsarbejde og få folk med.
  • Nogle er med, fordi de gerne vil gøre en forskel og forbedre uddannelsen og studielivet.
  • Andre er med, fordi de gerne vil have et sygeplejefagligt fællesskab, der rækker ud over deres eget undervisningshold.

Fælles er, at vi sammen gør en konkret forskel for fremtidens sygeplejersker lokalt på skolen.

Arbejdet i afdelingerne foregår i fritiden, og du er selv med til at bestemme, hvor meget tid og energi, du vil lægge i arbejdet.

For mange af os viser det sig dog hurtigt, at vi slet ikke kan lade være med at engagere os.

Som SLS-aktiv bliver du en del af et fællesskab af engagerede sygeplejestuderende fra hele Danmark

Kurser: SLS tilbyder kurser til SLS-aktive, hvor du får redskaber og kompetencer til det frivillige arbejde. SLS-aktive fra hele landet deltager på kurserne, så du møder SLS'ere fra andre afdelinger og uddannelsessteder. 

Årsmøde: Derudover inviteres de aktive Årsmødet, hvor vi sammen beslutter, hvad SLS som organisation skal arbejde med det kommende år.

Vil du være med?

Har du lyst til at høre mere om arbejdet i din afdeling?

kontakt SLS eller SLS-afdelingen på dit uddannelsessted.

Læs mere