Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Vær med i din SLS-afdeling

SLS' afdelinger er stærke og indflydelsesrige fællesskaber for sygeplejestuderende på det enkelte uddannelsessted. Bliv en del af afdelingen på dit uddannelsessted, hvis du vil være med til at gøre en forskel for fremtidens sygeplejersker.

Glade sygeplejestuderende holder pause i fællesskab

Foto:

Charlotte de la Fuente

Hvad laver en SLS-afdeling?

SLS' afdelinger består af en masse dedikerede og engagerede sygeplejestuderende - SLS-aktive -, der gør en forskel på hvert deres uddannelsessted.

Afdelingerne er fundamentet for SLS og vores arbejde for fremtidens sygeplejersker.

Afdelingen er de sygeplejestuderendes talerør på uddannelsesstedet

Vi lytter til vores medlemmers tanker og idéer til forbedringer og tager bekymringer og idéer med videre til uddannelseslederen. På den måde er vi med til at forbedre uddannelsen og studiemiljøet.

I mange afdelinger besøger SLS-aktive dig og dine holdkammerater og hjælper med at skabe sammenhold på tværs af semestre. 

Afdelingerne har stor frihed til at tilrettelægge arbejdet inden for SLS' formål, og det er ofte kun fantasien og ambitionsniveauet, der sætter grænserne. 

Jeg meldte mig ind i SLS på første semester, da jeg synes, det ville være interessant at lave et meningsfuldt arbejde for andre studerende. Samtidig ville jeg også gerne have indflydelse på studiet. Derudover er fællesskabet og det sociale utroligt givende.

Juliana, UCN Aalborg, 4. semester

Det står afdelingerne for

Afdelingerne står blandt andet for at:

  • Klæde nye studerende på til deres første praktikforløb.
  • Hjælpe dig videre, hvis du oplever problemer med studiet eller praktikken.
  • Gøre en konkret forskel for studiemiljøet ved at arrangere faglige og sociale aktiviteter for medstuderende. 

Hvad får jeg ud af at være med?

Der er mange grunde til at blive en del af afdelingen på sit uddannelsessted. 

  • Nogle er med, fordi de gerne vil lære at lave foreningsarbejde og få folk med.
  • Nogle er med, fordi de gerne vil gøre en forskel og forbedre uddannelsen og studielivet.
  • Andre er med, fordi de gerne vil have et sygeplejefagligt fællesskab, der rækker ud over deres eget undervisningshold.

Regionsbestyrelser

Regionsbestyrelserne går i dialog med professionshøjskolerne og er bindeleddet mellem SLS' afdelinger, landsbestyrelse og DSR's kredse. Der er en regionsbestyrelse for hver region i Danmark. Regionsbestyrelserne består af en repræsentant fra hver afdeling samt 2-3 regionskoordinatorer, valgt i fællesskab. Regionskoordinatorerne er medlem af landsbestyrelsen. Herudover kan forretningsudvalget udpege et forretningsudvalgsmedlem til at deltage uden stemmeret.

Alle møderne er i udgangspunkt åbne for alle medlemmer af SLS i den pågældende region. I arrangementsoversigten her på siden vil du løbende kunne finde indkaldelser til regionsbestyrelsesmøder i din region.

Alle SLS-arrangementer

Region Hovedstaden

Regionsbestyrelsen i Hovedstaden består af 2 regionskoordinatorer og regionsrepræsentanter fra afdelingerne. Uddannelsesstederne er en del af Københavns Professionshøjskole.

Region Midtjylland

Regionsbestyrelsen i Midtjylland består af 3 regionskoordinatorer og regionsrepræsentanter fra SLS-Holstebro, SLS-Horsens, SLS-Randers, SLS-Silkeborg, SLS-Viborg og SLS-Aarhus. Regionsbestyrelsen i Midtjylland dækker de uddannelsessteder, der er en del af VIA University College.

Region Nordjylland

Regionsbestyrelsen i Nordjylland består af 2 regionskoordinatorer og regionsrepræsentanter fra SLS-Hjørring, SLS-Aalborg og SLS-Thisted. Regionsbestyrelsen i Nordjylland dækker de uddannelsessteder, der er en del af Professionshøjskolen UCN.

Region Sjælland

Regionsbestyrelsen i Sjælland består af 3 regionskoordinatorer og regionsrepræsentanter fra SLS-Holbæk, SLS-Nykøbing F., SLS-Næstved, SLS-Roskilde og SLS-Slagelse. Regionsbestyrelsen i Sjælland dækker de uddannelsessteder, der er en del af Professionshøjskolen Absalon.

Region Syddanmark

Regionsbestyrelsen i Syddanmark består af 3 regionskoordinatorer og regionsrepræsentanter fra SLS-Esbjerg, SLS-Odense, SLS-Svendborg, SLS-Vejle og SLS-Aabenraa. Regionsbestyrelsen i Syddanmark dækker de uddannelsessteder, der er en del af professionshøjskolerne UCSYD og UCL.

Sammen gør vi en forskel

Arbejdet i afdelingerne foregår i fritiden, og du er selv med til at bestemme, hvor meget tid og energi, du vil lægge i arbejdet.

For mange af os viser det sig dog hurtigt, at vi slet ikke kan lade være med at engagere os.

Du kan både være med til at forbedre studielivet og få et nyt socialt fællesskab.

Bliv bedre til at gøre en forskel på kurser

SLS tilbyder kurser til SLS-aktive, hvor du får redskaber og kompetencer til det frivillige arbejde.

SLS-aktive fra hele landet deltager på kurserne, så du møder SLS'ere fra andre afdelinger og uddannelsessteder. 

Årsmøde

Derudover inviteres de aktive til årsmødet, hvor vi sammen beslutter, hvad SLS som organisation skal arbejde med det kommende år.

Vær med

Lyder det som noget for dig? Så kontakt din afdeling via Facebook eller Instagram. Link findes længere oppe på siden.

Du kan også skrive til os på sls@dsr.dk