Sådan skaber vi gode praktikforløb

SLS arbejder for at hæve kvaliteten af praktikken, så alle vores medstuderende bliver klædt godt på til arbejdet som fremtidens sygeplejersker.

Det får du på denne side

God praktik er afgørende for fremtidens sygeplejersker, da det er her, vi oplever sygeplejen på egen hånd og får indsigt og erfaring med det arbejde, vi skal ud i efter uddannelsen. På denne side kan du blive klogere på, hvordan SLS arbejder for at sikre gode praktikker til fremtidens sygeplejersker.

Her kan du læse om

Derfor arbejder SLS for at hæve kvaliteten af praktikforløbene

Manglen på sygeplejersker i Danmark har bl.a. medført en øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen de seneste år. Et resultat, der ikke udelukkende udmunder positivt i flere sygeplejersker, men som også lægger et øget pres på bl.a. praktikstedernes kapacitet og ressourcer til at sikre læring for den enkelte studerende. Det kan i sidste ende have påvirkning på vores samlede uddannelse, og i hvor stor grad vi føler os klædt på til arbejdet som sygeplejersker når vi en dag er færdiguddannede.

Som det står skrevet i vores fælles udspil fra SLS og DSR Flere sygeplejersker nu, er flere praktikpladser af høj kvalitet en forudsætning for et øget optag på uddannelsen. Mens vi fortsat kan se frem til at blive endnu flere studerende, ser vi i SLS et behov for at arbejde for at sikre kvaliteten af særligt praktikforløbene - nu og i fremtiden. Praktikområdet er derfor højt på vores prioriteringsliste og er noget vi arbejder med på flere fronter.

Med dette skriv ønsker vi i SLS at klarlægge, hvordan vi arbejder og tror på, at det kan lykkes at sikre gode praktikker til fremtidens sygeplejersker. Vores håb er samtidigt at give alle i Dansk Sygeplejeråd og vores fremtidige kollegaer viden om, hvad der for os som studerende er væsentligt, når vi under uddannelse stifter bekendtskab med sundhedsvæsenet.

Læs udspillet Flere sygeplejersker nu

 

Et presset sundhedsvæsen er en presset sygeplejerskeuddannelse

I SLS er vi bevidste om, at et øget optag på uddannelsen er et vigtigt og nødvendigt skridt i arbejdet mod at løse manglen på sygeplejersker. Vi mener dog, det er nødvendigt, at vilkårene på vejen til at blive en dygtig sygeplejerske er trygge og gode. Det betyder bl.a., at praktikken, hvor vi tilbringer 40 procent af vores uddannelse, og hvor vi for alvor har mulighed for at få sygeplejen ind under huden, skal være af høj kvalitet.

Allerede i dag får vi beretninger fra medstuderende, som i praktikken oplever at tiden og ressourcerne er knappe. Fortællinger om manglende feedback på opgaver, manglende læringsplaner og en klinisk vejleder, man kun ser en sjælden gang i mellem. Beretninger som disse vidner i sidste ende om, at et øget optag er gennemført uden at sikre kvaliteten tilstrækkeligt.

Desværre er kvaliteten ikke den eneste bekymring som opstår ved manglende tid til den enkelte studerende i praktikken. En undersøgelse fra VIA University College vidner også om, at den manglende tid i praktikken medfører en tvivl om, hvorvidt man som nyuddannet sygeplejerske slår til. En følelse, der afspejles ved at hver femte sygeplejestuderende på den sidste del af uddannelsen, ikke kan se sig selv i faget om 5 år.

I SLS tror vi i høj grad på de løsningsforslag, som er beskrevet i tema 1 Gør flere studiepladser praktisk muligt i udspillet Flere sygeplejersker nu. Herunder uddannelse af flere kliniske vejledere og indførelse af refusionstaxameter.

Læs undersøgelsen fra VIA University Collage

Læs udspillet Flere sygeplejersker nu

Title

Uddannelse af flere kliniske vejledere

Som studerende er vejledning og feedback i praktikken en forudsætning for at vi kan lære og lykkes, når vi træner sygeplejen i samspil med patienter og borgere. Indtil videre er der ikke fulgt kliniske vejledere med det øgede optag på uddannelsen. Dermed er der skabt en ubalance i antallet af studerende og kliniske vejledere. Det afspejles i mindre tid til at vejlede den enkelte studerende.

Et vigtigt og nødvendigt redskab til at sikre den gode praktik i fremtiden er derfor uddannelse af flere kliniske vejledere. Og sammen med DSR kæmper vi også for at sætte fokus på selve uddannelsen til klinisk vejleder. For der hviler et stort ansvar som klinisk vejleder, for at være med til at uddanne fremtidens sygeplejersker. Og det skal afspejles i uddannelsen til klinisk vejleder! For hvis der er et budskab, som vi gerne vil slå fast i SLS, så er det, at læring koster vejledning.

Læs løsningsforslaget i Flere sygeplejersker nu

Refusionstaxameter

En andet løsningsforslag til at sikre høj kvalitet i praktikken er indførelse af refusionstaxameter. Et refusionstaxameter vil gøre det muligt at udbrede praktikken i flere dele af sundhedsvæsnet og dermed sikre en indsigt i bredden af sygeplejen under uddannelse, samt fordele uddannelsesopgaven blandt flere sygeplejersker i sundhedsvæsnet.

Derudover vil et refusionstaxameter i højere grad sikre en bæredygtig investering i fremtidens sygeplejersker, da pengene i højere grad vil følge de studerende og dermed øge kvaliteten af den enkeltes uddannelse. Men investeringerne skal også i højere grad ramme praktikstederne og de kliniske vejledere, så der bliver skabt flere ressourcer til at planlægge og formidle gode og lærerige praktikforløb.

Løsningen med et refusionstaxameter har været drøftet i flere politiske organer af flere omgange, dog uden at været blevet en realitet. På et internt arrangement i SLS i december 2020 havde vi en politisk debat med deltagelse af flere eksterne politiske aktører. Her blev der igen blev debatteret og skabt åbning for en indførelse af refusionstaxameter. Her talte både Danske Professionshøjskoler, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening for taxameteret. SLS og DSR-C arbejder videre på at forfølge denne åbning.

Læs løsningsforslaget i Flere sygeplejersker nu

 

Sygeplejestuderendes Praktikpris sætter spot på den gode praktik

I SLS synes vi, det er på sin plads at hylde og fremhæve de gode historier fra vores uddannelse. Og det gør vi bl.a. gennem Sygeplejestuderendes Praktikpris, som vi uddeler hvert år til en vinder i hver af de 5 regioner. Vi hylder de praktiksteder, som formår at skabe et særlig godt praktikforløb med fokus på god vejledning og refleksion, og hvor koblingen mellem teori og praksis ofte er gået op i en højere enhed.

2021 var intet mindre end 10. år i træk, at vi uddelte prisen. Og det gjorde vi endda med rekordmange indstillinger til prisen. Antallet af indstillinger vidner om mange gode praktiksteder, som har løftet den uddannelsesmæssige opgave til fulde - på trods af coronapandemien. For i 2021 nominerede 140 sygeplejestuderende deres praktiksted til prisen. Og efter en udvælgelsesproces hos en jury bestående af engagerede sygeplejestuderende, blev én vinder for hver region valgt. De fik overrakt Sygeplejestuderendes Praktikpris 2021 for deres respektive region.

Med uddeling af prisen håber vi på, at praktiksteder over hele landet kan lade sig inspirere af hinanden til at skabe de bedste praktikforløb for deres kommende kollegaer nemlig os som fremtidens sygeplejersker.

Sådan så det ud, da vinderne fik overrakt Sygeplejestuderendes Praktikpris 2021

Kendetegn for god praktik

På tværs af de mange fine indstillinger til praktikprisen 2021, var det gennemgående, at sygeplejestuderende i høj grad vægter og sætter pris på nedenstående tre elementer i praktikken.

Studerende anses som kommende kollegaer

Det gavner i høj grad os som studerende, når der på praktikstedet tages et kollektivt ansvar for uddannelsesopgaven. Når afdelingen som helhed byder os indenfor i det kollegiale fællesskab og ser os som kommende kollegaer. Det hjælper os til at forestille og se os selv i sygeplejefaget, og måske endda på den pågældende afdeling efter endt uddannelse.

Tid til løbende vejledning og feedback

Vi har brug for at der er tid til sidemandsoplæring og løbende vejledning, når vi øver os og prøver faget, helt ude hos patienterne. Derudover har vi brug for indimellem i praktikken at trække os væk fra patientstuerne og reflektere med medstuderende og vejledere over vores egen læring i aktuelle patientsituationer. Det er helt essentielt for at vi lærer at koble teori og praksis. Derudover er det vigtigt at der gives feedback på de skriftlige opgaver, som er en del af vores læringsforløb.

Veltilrettelagte forløb og god information

Det skaber en stor tryghed og overblik over praktikforløbet, når vi som studerende får information og læringsplaner inden praktikstart. Dette overblik hjælper os til at ’tage ansvar for egen læring’, fordi det bliver tydeligt for os, hvordan semesterets læringsmål er opnåelige på det enkelte praktiksted.

 

Redskabet til dig, som følges med en sygeplejestuderende

Refleksion er helt afgørende for det gode praktikforløb, og ofte foregår refleksion i samarbejde med kliniske vejledere. Men reflektion sker også i det daglige samspil med andre sygeplejersker på praktikstedet. I anledning af Sygeplejestuderendes Praktikpris 2021 fik SLS derfor produceret nogle særlige lommekort med  gode råd og reflektionsspørgsmål,  der er et redskab tiltænkt sygeplejersker, der går med studerende i praktikkerne.  

Lommekortene skal være med til at inspirere og vejlede sygeplejersker til at reflektere og italesætte fagligheden i samspil med os sygeplejestuderende. Koblingen mellem den teori, vi lærer på skolen, og det, vi møder i praktikken, skal fylde meget mere, for det er, når vi studerende sætter faglige argumenter på dén sygepleje, vi foretager, at vi vokser i vores fag.

Læs også om lommekortene i Sygeplejersken nr. 2, 2022: Bedre praktik med nye lommekort