Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Kirsten Stallknecht Sygeplejerskernes Jernlady

Den 8. september 2022 åbnede særudstillingen "Kirsten Stallknecht: Sygeplejerskernes Jernlady" på Dansk Sygeplejehistorisk Museum, der hylder Kirsten Stallknechts arbejde for sygeplejerskerne i Danmark og i verden. Udstillingen kan ses frem til den 30. november 2023.

59549680

Kirsten Stallknecht - En udstilling om hendes markante rolle i dansk og international sygepleje

I 2021 mistede den danske fagbevægelse en af sine mest markante skikkelser, Kirsten Stallknecht, sygeplejerske og Dansk Sygeplejeråds længst siddende formand.

Som datter af en skibsfører/kaptajn lå en uddannelse som sygeplejerske måske ikke i kortene. Alligevel begyndte hun som elev på sygeplejeskolen i Holbæk i 1956 og blev færdiguddannet i 1960 på Rigshospitalet, hvor hun derefter blev ansat. Fem år senere tog hun et kursus i undervisning og ledelse på Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet og blev afdelingssygeplejerske på Rigshospitalet.

Herefter gik det stærkt, da Kirsten Stallknecht i 1966 blev valgt ind i Dansk Sygeplejeråds repræsentantskab. Da Maria Madsen, der havde været formand for DSR i 27 år, trådte tilbage, vandt Kirsten Stallknecht formandsvalget. Her sad hun stærkt indtil 1996, hvor hun selv valgte at træde af efter 28 år på posten.

Få et helt nyt indblik i den viljestærke kvinde, som I måske kun har oplevet på tv-skærmen eller i radioen. Med udstillingen Sygeplejerskernes Jernlady, sættes der fokus på Kirsten Stallknechts nationale og internationale arbejde for sygeplejersker. Den viser også den lattermilde og karismatiske kvinde, der lå bag de mange vigtige poster, som hun besad.

Udstillingen følger Kirsten Stallknechts første tid som formand for de danske sygeplejersker og hendes arbejde med at opbygge et stærkt DSR, samt kampen for bedre uddannelsesvilkår for sygeplejersker. Kirsten Stallknecht var også dybt engageret i sygeplejerskerne uden for Danmarks grænser, hvorfor udstillingen også berører hendes tid som formand for International Council of Nurses (ICN) og Sygeplejerskernes Samarbejde i Norden (SSN). Ikke nok med det havde hun også en bærende rolle indenfor dansk sygeplejehistorie, heriblandt som grundlægger af Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Bliv klogere på museets tilblivelse fra idé til virkelighed, som et af verdens eneste museer for sygeplejehistorie.

59195298
Kirsten Stallknecht
Kirsten Stallknecht var formand for Dansk Sygeplejeråd fra 1968 til 1996. Du kan læse mere om hende her!