Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Historien om museet

Dansk Sygeplejehistorisk Museum blev åbnet i 1999 - året for Dansk Sygeplejeråds 100-års jubilæum.

Dshm Kastanje Dsr Flag 2

Idéen om et sygeplejemuseum.

Idéen til et fagmuseum om sygepleje opstod i sidst i 1980'erne, hvor mange sygehuse, afdelinger og institutioner blev nedlagt eller omstruktureret. Det medførte, at en masse effekter forsvandt. Meget af det, der forsvandt, var ting, sygeplejersker har brugt i deres arbejde. Det er karakteristisk, at sygeplejerskers daglige virkelighed bliver set på som betydeligt mindre dramatisk end medicinens med dens forskningsresultater, instrumenter og remedier.

Sygeplejen har været mindre synlig og i museumssammenhæng næsten helt væk. Sygeplejens historie er imidlertid historien om den nære omsorg for mennesker og den omsorg, de har brug for, når det handler om helbred og sygdom.

I det perspektiv er det også historien om en lang række kendte og ukendte enkeltpersoner, først og fremmest kvinder. Hvordan var deres liv og vilkår? Hvilken indsats ydede de for at skabe gode forhold for patienterne, for fagets udvikling og for dets udøvere?

Sygeplejens historie er historien om sygeplejerskeuddannelsen, fagets professionalisering og om sygeplejerskers engagement i humanitært arbejde. Det er også historien om sundhedsvæsenets udvikling og fremkomsten af en række nye faggrupper.

Alt det kan i dag ses på Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding. Indrettet i en gammel bygning, der har rummet et tuberkulosesanatorium for børn i det tidlige 1900-tal.

Ideen udviklede sig til et mere konkret projekt, da bygningen Koldingfjord blev købt i 1989.

Museet blev grundlagt af Dansk Sygeplejeråds tidligere formand, Kirsten Stallknecht.

Den tidligere formand for Dansk Sygeplejeråd (DSR), Kirsten Stallknecht, sørgede for at der blev forsket i sygeplejens historie. Historikeren Esther Petersen blev ansat af DSR for at forske i den danske sygeplejes historie og i slutningen af 1980'rne udkom en række bøger om dansk sygeplejehistorie. 

Da der i eksisterende museer var så lidt materiale, der kunne belyse sygeplejens historie, begyndte ideen om et særligt museum for sygeplejehistorie at tage form.

Den første indsamlingskampagne begyndte gennem en notits til medlemmerne af DSR i tidsskriftet Sygeplejersken. Mange sygeplejersker meldte sig med billeder, dokumenter og oplysninger om genstande, der kunne gøres tilgængelige for forskning og et fremtidigt museum.

Ideen udviklede sig yderligere og til et mere konkret projekt, da bygningen Koldingfjord blev købt i 1989.

Denne bygning inkluderede to mindre bygninger, pavillonerne Fjordglimt og Granly, som syntes velegnede til formålet. I 1990 besluttede DSR's ledelse at begynde at planlægge et fremtidigt museum og i 1999 i forbindelse med DSR's 100 års jubilæum, åbnede museet dørene for offentligheden.

Sygeplejehistorisk selskab
Læs her om det Sygeplejehistoriske selskab, som blev stiftet i 1997, og som var arbejdsgruppen bag etableringen af museet. Selskabet blev nedlagt igen i 2015.