Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Indsamling af genstande fra sygeplejens historie.

Hvis du har nogle genstande, bøger fotos eller andet fra sygeplejens historie, som du vil give til museet, skal du gøre som beskrevet nedenfor.

Museet tager ikke imod genstande, der bliver indleveret i museets billetsalg uden aftale.

Hvis du har noget, der er relevant at bevare for eftertiden som et element i sygeplejens historie, skal du først kontakte museet pr. mail: museum@dshm.dk

Vedhæft meget gerne billeder af tingen/tingene og beskriv, hvad du ved om den/dem.
Har du ikke adgang til mail, kan vi kontaktes på telefon 46 95 34 50, som bliver besvaret tirsdag til fredag fra 11.00-14.00.  

Hvis det viser sig, at museet allerede har flere af samme slags genstande m.v., forbeholder vi os ret til at sige nej tak. 

Hvad sker der med dine indleveringer?

Et museum er meget mere end det, man kan se i udstillingen. Bagved er der store magasiner og arkiver med genstande, dokumenter, billeder mm., hvoraf noget ind i mellem bliver hentet frem til fx særudstillinger. Resten er arkivmateriale, der bliver brugt af museets medarbejdere til research og forskning, samt af forskere og studerende, der arbejder med emner inden for sygeplejens historie.

Det er derfor ikke sikkert, at du senere vil kunne genfinde dine ting i museets udstilling.

Drejer det sig om en større mængde dokumenter, billeder eller genstande, vil vi bede dig om at skrive en liste over dem.

Derefter vurderer museets historiefaglige medarbejdere genstanden(e) og undersøger, om museet har noget tilsvarende i forvejen.

Se herunder hvilke oplysninger som vi gerne vil have, om den genstand, det dokument eller fotografi m.m. du ønsker at give til museet.

Hvad skal vi vide?

1
Hvor stammer det fra?

Et sygehus, et plejehjem, en lægepraksis...

2
Hvornår er det fra?

Hvornår levede de personer, der har haft eller brugt det?

3
Hvad har det været brugt til?

Hvad handler det om. Ved fotografier: Hvem er personerne på billederne osv.

4
Hvor, hvordan og hvorfor har genstanden været brugt?

I hvilken sammenhæng? Knytter der sig en bestemt historien til genstanden, billedet, etc.?

Fotografier

Museet bruger mange fotografier på hjemmesiden og de sociale medier, så vi forbeholder os ret til denne form for offentliggørelse.

Hvis der er billeder, du mener, skal indgå i samlingen, men som du af diskretionsgrunde ikke ønsker offentliggjort, skal du tydeligt gøre opmærksom på det på indkomstsedlen (se nedenfor).

Bøger

Vi tager gerne imod bøger, som har sygeplejefaglig relevans. Hvis vi har flere af dem i forvejen, bliver de givet videre til studerende og andre interesserede. De gratis bøger er meget populære, og specielt sygeplejestuderende og social- og sundhedselever er glade for at få tilbudt relevante bøger, som de kan bruge i deres studie.

Indkomstseddel

Når museet tager imod en eller flere genstande, dokumenter mm., skal du udfylde en indkomstseddel og skrive en udførlig beskrivelse af, hvad du ved om tingen(e). Du får tilsendt en indkomstseddel når du har kontaktet museet

Læs ovenstående "Hvad skal vi vide" før du udfylder indkomstsedlen.

Når indkomstsedlen er udfyldt, skriver du under på, at sygeplejemuseet er den nye ejer af dine ting. De bliver enten indlemmet i samlingen, eller de indgår i vores samling af rekvisitter, der kan blive udsat for slid. Hvis der er dele af det indleverede, der ikke er relevant eller er beskadiget, vil det blive kasseret.

Indkomstsedlen sendes elektronisk i en mail til museum@dshm.dk, eller den vedlægges genstanden på papir.

Arkivæsker klar til magasinering
Arkivæsker

Dokumenter, billeder og mindre genstande opbevares i arkivæsker på vores eget magasin eller på fællesmagasinet i Vejle, hvor også større genstande opbevares.

Foto:

Gunilla Svensmark

Hvad sker der med tingene, efter at museet har taget imod dem?

Når museet har fået tingene, sorterer vi det og gør det klar til registrering i det statslige registreringssystem for museer, SARA. Genstande bliver fotograferet, og fotografier bliver scannet.

Derefter bliver det, der trænger til det, nænsomt rengjort, og det hele bliver pakket i materialer, der ikke skader tingene. Det bliver også sorteret efter type, dokumenter for sig og genstande for sig, som igen sorteres alt efter materialetype.

De fleste genstande bliver opbevaret i Museernes Fællesmagasiner i Vejle, hvor der er professionel klimastyring og optimale opbevaringsforhold. Store dokumentsamlinger bliver også opbevaret i Vejle.

Fotografier er noget, der bliver flittigt brugt på museet, og de bliver derfor arkiveret i museets eget magasin. Det samme gælder de dokumenter, vi tit har brug for at hente frem i forbindelse med research og forskning.