Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejerskernes Jernlady

I 2021 mistede den danske fagbevægelse en af sine mest markante skikkelser, Kirsten Stallknecht, som blev 84 år. Den 8. september åbnede Dansk Sygeplejehistorisk Museum en særudstilling, der viser flere facetter af Kirsten Stallknechts liv. Hun var udover at være grundlægger af museet også Dansk Sygeplejeråds længst siddende formand, og senere præsident for det Internationale Sygeplejeråd, International Council of Nurses (ICN) fra 1997-2001.

Kirsten Stallknecht Westminster Abbey ICN 100 års jubilæum
Kirsten Stallknecht Westminster Abbey ICN 100 års jubilæum

Kirsten Stallknecht - Sygeplejerskernes Jernlady

Som datter af en skibsfører/kaptajn lå en uddannelse som sygeplejerske måske ikke i kortene. Alligevel begyndte hun som elev på sygeplejeskolen i Holbæk i 1956 og blev færdiguddannet i 1960 på Rigshospitalet, hvor hun derefter blev ansat. Fem år senere tog hun kursus i undervisning og ledelse på Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Aarhus Universitet og blev afdelingssygeplejerske på Rigshospitalet.

Herefter gik det stærkt, da Kirsten Stallknecht i 1966 blev valgt ind i Dansk Sygeplejeråds repræsentantskab. Da Maria Madsen, der havde været formand for DSR i 27 år, trådte tilbage, vandt Kirsten Stallknecht formandsvalget. Her sad hun stærkt indtil 1996, hvor hun selv valgte at træde af, efter 28 år på posten.

Få et helt nyt indblik i den viljestærke kvinde, I måske kun har oplevet på tv-skærmen eller i radioen med udstillingen Sygeplejerskernes Jernlady, der sætter fokus på Kirsten Stallknechts nationale og internationale arbejde for sygeplejersker, men også på den lattermilde, karismatiske kvinde bag de mange poster.

Udstillingen følger Kirsten Stallknechts første tid som formand for de danske sygeplejersker, hendes arbejde med at opbygge et stærkt DSR samt kampen for bedre uddannelsesvilkår for sygeplejersker. Kirsten Stallknecht var også dybt engageret i sygeplejerskerne uden for Danmarks grænser, hvorfor udstillingen også berører hendes tid som formand for International Council of Nurses (ICN) og Sygeplejerskernes Samarbejde i Norden (SSN). Ikke nok med det havde hun også en bærende rolle indenfor dansk sygeplejehistorie, heriblandt som grundlægger af Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Bliv klogere på museets tilblivelse fra idé til virkelighed, som et af verdens eneste museer for sygeplejehistorie.