Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Piger i hvidt - sygeplejerskeuniformen

Sygeplejerskers uniform har forandret sig rigtig meget gennem årene. Der var engang, da kappe på hovedet og hæl på sandalerne. Sygeplejerskers uniform har forandret sig rigtig meget gennem årene. Særudstillingen om dette kunne ses på museet i sommeren 2016.

59660563

Sygeplejerskens uniform har siden de første år sendt et væsentligt signal om professionalisme, renhed og ordentlighed.

I 1926 skrev forstanderinde og senere formand for Dansk Sygeplejeråd, Charlotte Munck: ”En sygeplejerske maa være lige saa omhyggelig for sit Udseende paa Nattevagt som om Dagen; i ”fuld Puds” som en Skildvagt paa sin Post. Hun bør nøje overholde den vedtagne Uniform og aldrig bære Smykker, Ringe eller lignende”.

I dag ser uniformen anderledes ud end i Charlotte Muncks dage, men værdierne og de hygiejniske regler er stadig de samme.

På sygeplejemuseet kan du se kopier af sygeplejerskens uniform siden stuekonerne på de københavnske hospitaler midt i 1800-tallet til uniformerne, som de ser ud i dag.

 

Piger i hvidt - sygeplejerskeuniformen

Udstillingspjecen kan købes på museet, eller rekvireres hos museets bibliotekar Christine Pendlmayr: cpe@dshm.dk. Mail besvares en gang ugentligt