Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Skitser fra en hospitalsgang

Udstillingen 'Skitser fra en Hospitalsgang' viser billedhuggeren Gotfred Eickhoff's tegninger, som viser indtryk fra en lang række hospitalsindlæggelser. 14.06.2012 til 28.10.2012

59660221

Billedhuggeren Gotfred Eickhoff blev ikke kunstner ved en tilfældighed. Det var en lang og sej kamp for ham at løsrive sig fra familiens forventninger og vælge sin egen livsbane. Men det var ved et tilfælde, at han udviklede sig som tegner.

Kort før julen 1949 pådrog Gottfred Eickhoff sig en kulilteforgiftning i sit atelier. Det resulterede i tre måneders indlæggelse på Københavns Kommunehospital og derefter en længere rekonvalescens. I månederne på hospitalet måtte han for at få afløb for sin skabertrang tegne modeller og motiver, hvor de bød sig.

Det blev til mange øjebliks billeder fra hospitalets verden af både patienter og personale. Inden sygdomsperioden havde Eickhoff fortrinsvis arbejdet i atelieret, men han opdagede nu, at atelierets mure ikke kun havde været beskyttende men også begrænsende.

Gottfred Eickhoffs streg beskriver et hospitalsmiljø, men fanger også de mere finurlige og skæve situationer patient og plejepersonale imellem. Han har humoren med i sin kunst.

Dengang følte han sig sat ud af spillet, men senere tænkte han med taknemmelighed på den tvungne orlov og fandt, at alle kunstnere burde tillade sig en sådan sabbat! Med hans egne ord:

”Jeg tegnede for at komme mig.
Jeg tegnede for at more mig.
Jeg tegnede for at hente stof til mine skulpturer.
Jeg tegnede for at føle i takt med andre mennesker.
Jeg tegnede fordi jeg slet ikke kunne lade være.”

I 1971 blev Gottfred Eickhoff indlagt på Rigshospitalet. Nu var han en aldrende mand, men også her tegnede han flittigt. Med sin streg indfangede han sin egen og sine medpatienters kamp med genoptræningen. Gottfred Eickhoffs streg beskriver et hospitalsmiljø, men fanger også de mere finurlige og skæve situationer patient og plejepersonale imellem. Han har humoren med i sin kunst.

Gottfred Eickhoffs tegninger findes i dag spredt ud på landets museer. Sygeplejehistorisk Museum modtog i 2011 en større samling på 285 tegninger og skitser, doneret af Billedhugger professor Gotfred Eickhoff og hustruen maleren Gerda Eickhoffs Fond. Det er et udvalg heraf, som kan ses på udstillingen.