Har du husket at skylle mund her til morgen?

Mundhygiejne II: Et mundhygiejneprojekt er blevet implementeret som en del af dagligdagen på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling i Aalborg. Patienten skal i to dage før og dagen efter operation børste tænder og skylle mund fire gange dagligt efter særlige retningslinjer.
Sygeplejerske Mette Christensen i samtale med den netop indlagte patient. Snakken med patienter om mundhygiejne er blevet implementeret i arbejdet, og langt de fleste patienter vil gerne medvirke.
Foto: Lars Horn

Sygeplejerske Mette Christensen sidder foran en patient på sjette sal på Aalborg Universitetshospital Syd. Her ligger Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling, og patienten bliver modtaget her til forberedelse til hjerteoperation, som skal gennemføres den følgende dag. Patienten bliver senere indlogeret på patienthotellet.
 

4 gode råd
  1. Find en ildsjæl. Det er vigtigt, at en person virkelig tager ansvar og så at sige hele tiden holder øje med, om der nu løbende informeres, og om patienterne løbende spørges, om de har husket mundhygiejnen. Ligeledes skal projektet være ledelsesforankret, så der er forståelse og opbakning.
  2. Husk den tværfaglige information: Alle faggrupper på afdelingen og involverede afdelinger skal vide, hvorfor øget fokus på mundhygiejne er en god idé. Når de kender formålet, er de også mere aktivt med.
  3. Patienthotellet er et vigtigt element i indsatsen for bedre mundhygiejne. Personalet på patienthotellet skal eventuelt gennem undervisning have klar besked om baggrunden, så der skabes motivation.
  4. Understreg i informationen til patienter, at de med den øgede mundhygiejne selv kan gøre en indsats. De kan være aktive og være med til at forebygge infektioner.

”Har du husket at børste tænder og skylle mund her til morgen?” spørger Mette Christensen.

Det har patienten ikke. Han har gjort det fire gange derhjemme dagen før, men i dag er mundskylningen smuttet.

Patient og sygeplejerske sidder over for hinanden med et ark papir, som patienten har fået tilsendt før operationen, og hvor han i et skema nederst på papiret har krydset af for hver både tandbørstning og mundskyl. Hermed har patienten vist, at han derhjemme har børstet og skyllet de fire gange om dagen den foregående dag. Nu sørger sygeplejersken så for, at der også bliver skyllet mund her og nu.

”Nogle gange vil patienten godt lige have en snak om den særlige indsats ved mundhygiejne,” siger Mette Christensen efter samtalen med patienten.

”Jeg fortæller, at det er et treårigt projekt, vi kører, og jeg fortæller, hvorfor det har betydning. De fleste synes, det er en god idé,” siger sygeplejersken.

Projektet er kommet på tjeklisten ved indlæggelsessamtaler, så den enkelte husker at tale med patienten om det. Og projektsygeplejerske Anita Tracey har desuden undervist personalet på patienthotellet og på Thoraxintensiv Afdeling, så man også der er informeret og kan minde patienterne om og hjælpe med den øgede mundhygiejne.

Patienten tager ansvar

Efter det første års tid er mundhygiejneprojektet godt implementeret på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling, og det er desuden blevet en del af standarden på intensiv, hvor patienterne er i respirator efter operationen. Her foretages der mundskylning, når tuben til intubering er fjernet, for den øgede fokus på mundhygiejnen er vigtig både før og efter operationen.

Sygeplejerske Anita Tracey er primus motor i implementeringen, og hun tror på, at satsningen på større mundhygiejne vil brede sig til hele sygehuset og til andre sygehuse.

Læs også: Krigen mod bakterier i mundhulen

Når hjertepatienter indkaldes til åben hjertekirurgioperation i Aalborg, informeres de om projektet. I informationen gøres der opmærksom på, at patienterne ved deres medvirken kan være med til at nedsætte risikoen for infektioner ved hjerteoperationen.

”Det tiltaler rigtig mange patienter, at de på den måde selv kan være aktive og selv tage ansvar for, at risikoen for infektioner kan blive mindre,” siger Anita Tracey og konkluderer: ”Vi kan da også se, at stort set alle i målgruppen siger ja til at være med i projektet. Der er jo heller ingen grund til ikke at gå med.” 

Der er oprettet en hjemmeside, hvor man kan få flere informationer. Her er der små videofilm, der fortæller mere om projektet og baggrunden for det, men erfaringerne er, at patienterne ikke benytter hjemmesiden særligt meget. Det tyder på, at det først og fremmest er den direkte personlige henvendelse med informationer og skema, hvor de kan krydse af, hver gang der er blevet børstet tænder og skyllet mund, der har betydning. Informationen sendes til patientens e-boks i forbindelse med indkaldelse til operation.

Det grønne skema

Ud over at vejlede og informere om baggrunden for projektet sørger personalet på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling for at få samlet resultater op. Det foregår i form af et grønt skema, hvor den ene side udfyldes af personalet, mens den anden side udfyldes af patienten, eventuelt i samarbejde med sygeplejersken.

Personalet skal bl.a. udfylde spørgsmål om, hvorvidt den enkelte patient har gennemført mundhygiejnen derhjemme, og om de og/eller pårørende har benyttet sig af hjemmesiden. Patienten skal i bekræftende fald oplyse om, hvordan han eller hun synes, hjemmesiden har fungeret, om den har de rette oplysninger mv.  

”Jeg benytter så de grønne skemaer til at samle oplysninger til evaluering og rapportering, og her går jeg som en effektmåling i projektet ind og ser, om patienten får antibiotika på den femte postoperationsdag. Normalt får de antibiotika en enkelt dag efter operationen, men får de det fortsat efter fem dage, kan man formode, at der er tale om en form for infektion. Det noteres, og hvis patienten ikke mere er på afdelingen, udfylder jeg, om patienten er udskrevet eller er på en anden afdeling,” siger Anita Tracey.

Og hvordan er så de foreløbige resultater?

”Det kan jeg ikke sige noget præcist om, før vi har fået gjort tallene op. Men som jeg oplever det hidtil, er det kun ganske få patienter, der får antibiotika på femtedagen efter operationen. Jeg har jo ikke
haft dette direkte i fokus tidligere, men det kan tyde på, at den store indsats for øget mundhygiejne virker,” siger projektsygeplejersken. 

Emneord: 
Mund
Mundpleje