Rygoperation – efter lindring følger utryghed

Patientoplevelser. Efter en stabiliserende rygoperation håber patienterne på færre smerter og et bedre liv, men paradoksalt nok kan operationen samtidig medføre en følelse af eksistentiel utryghed over fremtiden.

2017-1-journal-club-orthopaedic

Damsgaard JB, Jørgensen LB, Norlyk A, Birkelund R.

Spinal fusion surgery: From relief to insecurity.

Int J Orthop Trauma Nurs. 2016 Jun 17. doi: 10.1016/j.ijotn.2016.06.001.

Introduktion: Rygsmerter beskrives som destruktive for både den fysiske og psykiske trivsel hos det enkelte menneske og dets familie. I beslutningsprocessen er operation frivillig, men den opleves alligevel som et nødvendigt valg. Vedholdende fysiske og psykiske problemer opstår både før og efter udskrivelse. I Danmark estimeres de samlede offentlige udgifter til patienter med rygsmerter til 16,8 mio. kr. pr. år. Formålet med studiet var at undersøge patienters oplevelse af deres situation, fra beslutningen om stabiliserende rygoperation var taget og frem til hverdagslivet efter operation.

Metode: Studiet havde en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang og blev gennemført på et dansk hospital. 10 patienter blev interviewet 2-3 dage samt 10 måneder efter stivgørende rygoperation. Der blev desuden gennemført deltagerobservation på udvalgte tidspunkter i patientforløbet. Databearbejdning blev foretaget med inspiration af Paul Ricoeurs fortolkningsteori, der bestod af tre niveauer: Naiv læsning, strukturanalysen og kritisk fortolkning og diskussion. 

Resultater: Beslutningen om stivgørende rygoperation kunne føles som et vendepunkt for patienterne og gav håb om et normalt liv med flere ressourcer som forælder, partner, ven og kollega og ingen eller lette smerter. 

Beslutningen om operation gav en kortvarig følelse af lettelse. Dog ændrede et liv med rygsmerter patienternes forståelse af sig selv. Som følge af dette kunne tilværelsen opleves som utryg, og der opstod lav selvfølelse og problemer med at finde meningen med livet. 

Diskussion: I et kvalitativt studie fokuseres på at beskrive patienters oplevelser. Resultaterne kan betragtes som vejledende og kan overføres til andre lignende situationer.

Konsekvenser for praksis: Den danske undersøgelse peger på, at sygeplejersker bør være opmærksomme på, at det er afgørende at hjælpe patienter med at genfinde meningen med livet, at fokusere på deres livsverden og på, hvad der er vigtigt for dem. 

Af: Kirsten Specht, ph.d. MPH, CRNA, RN, postdoc og klinisk sygeplejespecialist, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital.