Dans og god jordforbindelse styrker mødet med patienten

Krop og bevægelse I. Sygeplejestuderende har glæde af at lære om kropssprog, kontakt, intimitet og lederskab gennem træning i bevidstheden om kroppens sprog, viser forskning.

Når en sygeplejestuderende første gang skal i klinik, er det somme tider overvældende. Det kan være svært at indgå i situationer, der omfatter kropslig eller følelsesmæssig kontakt med patienten eller kræver, at den studerende udviser lederskab.

”Kroppen kommunikerer hele tiden, og derfor er det vigtigt, at en sygeplejerske kan se, læse og mærke patientens kropslige sprog. Ligesom sygeplejerskens kropslige udtryk kan have indflydelse på patientens oplevelse af at blive mødt,” fortæller lektor og ph.d. Helle Winther. Hun forsker i dans og bevægelsespsykologi og i kroppens sprog ved Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet.

Det lærte de sygeplejestuderende

Helle Winther har udviklet begrebet den professionspersonlige kompetence, der er baseret på tre områder, som de sygeplejestuderende blev undervist i:

  1. Egenkontakt handler om sygeplejerskens kontakt til sin egen krop og har at gøre med evnen til at være nærværende og både mærke og mestre sine egne følelser. Egenkontakt kan give ro i kroppen. Hvis en studerende er i en stresset situation eller bliver følelsesmæssigt påvirket, kan vedkommende miste egenkontakten. Derfor er det vigtigt at lære at genfinde egenkontakten ved hjælp af en god jordforbindelse og en god kontakt til sin egen krop.
  2. Kommunikationslæsning og kontaktevne handler om at kunne skabe en tillidsvækkende kontakt og om at kunne se, lytte og mærke, hvad der sker hos patienten, og hvad patienten fortæller med sin krop. Det er her, danseøvelserne med kontakt, berøring og fornemmelse for grænser er af stor betydning. 
  3. Lederskab handler om sygeplejerskens overblik og kropslige udstråling. Det er vigtigt, at de studerende lærer om kroppens betydning for lederskab, da de skal kunne vise både omsorg og kompetent lederskab i forhold til patienten. 

Den professionspersonlige kompetence kan udvikles, bevidstgøres og modnes hele livet. Begrebet bruges også på læreruddannelser, pædagoguddannelser og universitetsuddannelser samt i mere kompleks form på efteruddannelse af praktiserende læger.

Helle Winther
Kroppen kommunikerer hele tiden, og derfor er det vigtigt, at en sygeplejerske kan se, læse og mærke patientens kropslige sprog, fortæller lektor og ph.d. Helle Winther.
Foto: Nikolai Linares
Helle Winther står bag et forskningsprojekt, der er udviklet i samarbejde med Diakonissestiftelsen Sygeplejerskeuddannelsen. Her sætter man fokus på krop og sanselighed og bruger dans og bevægelse til at træne de sygeplejerskestuderendes bevidsthed om kroppens sprog i den professionelle praksis. 

”Det er helt nyt at benytte dans og bevægelse til at træne sygeplejestuderendes professionalitet, selvom der i mange år har været fokus på vigtigheden af sygeplejerskens sanselige kommunikation. Det har vist sig, at de studerende har et stort behov for at lære om kropssprog, kontakt, intimitet og lederskab i et trygt uddannelsesrum i samspil med deres erfaringer i klinikken,” siger hun. 

De studerende følte sig mere kompetente

Undervejs i projektet blev de studerende bedt om at nedskrive de oplevelser, de havde haft både i undervisningen og i klinikken. Beskrivelserne viste, at undervisningen styrkede de studerende i mødet med patienterne.

”Selvom de studerende blev overvældede, følte de sig mere kompetente i klinikken, fordi de forinden havde trænet sammen med medstuderende i et trygt rum, siger Helle Winther.

Læs også: Det er ikke farligt at berøre et andet menneske

”Forløbet sætter naturligvis ikke de studerende i stand til at mestre alle situationer i deres kommende virke, men det kan give dem øjne at se med, redskaber at handle med og bevidsthed om processer, der ellers kan være svære at håndtere,” siger hun. 

En god jordforbindelse styrker evnen til at lede

Mere konkret består undervisningen af både teori og forskellige øvelser med inspiration fra dans og bevægelse. Det kan f.eks. være parvis at føre hinanden rundt til musik udelukkende ved hjælp af kropslig kommunikation. Øvelserne kan også handle om at møde hinandens blikke i enkle danseøvelser eller om at lære, hvordan man kan berolige et andet menneske gennem berøring.

”Øvelserne har fokus på at styrke de studerendes bevidsthed og fortrolighed med øjenkontakt, tillid, territoriale grænser, berøring eller lederskab. Der bliver f.eks. også arbejdet konkret med, hvordan man kan ”tune” sig ind på et andet menneskes rytme,” fortæller Helle Winther. 

De sygeplejestuderende arbejder desuden med at få en god kontakt til deres egen krop.

”Grounding er et kropspsykologisk begreb, som handler om at have en god jordforbindelse og en god kontakt til sin egen krop, så man kan mærke, at åndedrættet er frit. Hvis man er urolig, stresset eller bange, mister man sin grounding, og så kan man også miste sit lederskab i forhold til patienten,” forklarer Helle Winther. 

Litteratur

  • The Dancing Nurses and the Language of the Body