En oplagt løsning

Videokonsultationer er en god og tryg løsning for familier på ”tidligt hjemmeophold”, men skal kombineres med kontrolbesøg på sygehuset.
Det er ikke farligt at komme på tidligt hjemmeophold med videokonsultationer i stedet for kontrolbesøg," forklarer Mai-Britt Hägi-Pedersen, cand.cur. og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet samt adjunkt på sygeplejerskeuddannelsen Absalon.
Foto: Claus Bech

 ”Det kan være energikrævende for familien og stressende for et for tidligt født barn at køre til kontrolbesøg flere gange om ugen på en neonatalafdeling. Derfor er videokonsultationer til familier på ”tidligt hjemmeophold” en oplagt løsning i kommuner, hvor familierne typisk bor langt fra sygehuset.” 

Det siger neonatalsygeplejerske Mai-Britt Hägi-Pedersen, som er cand.cur. og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet samt adjunkt på sygeplejerskeuddannelsen Absalon. 

Hun står bag et studie med 188 familier på fire neonatalafdelinger – to i Region Sjælland og to i Region Midt – som alle var på tidligt hjemmeophold. Her kommer familien hjem til sig selv i den sidste del af indlæggelsen, hvor barnet som regel kun mangler at komme af med sin sonde og begynde på bryst eller flaske.

I studiet undersøgte hun, om videokonsultationer – hvor sygeplejersken sidder på sygehuset og taler med familien i hjemmet ved hjælp af en videoforbindelse – er lige så tryg og gavnlig som fysiske kontrolbesøg. 

”Familierne på tidligt hjemmeophold er stadig i tæt kontakt med neonatalafdelingen og skal jævnligt følges op af en neonatalsygeplejerske. I de tyndt befolkede kommuner, hvor mange bor langt væk fra sygehuset, er der ikke ressourcer til at køre rundt på kontrolbesøg som i de større byer. Derfor kommer familierne typisk til kontrolbesøg på sygehuset cirka to gange om ugen,” forklarer Mai-Britt Hägi-Pedersen.

En sikker løsning

Studiet viste, at videokonsultationer var lige så gode som kontrolbesøg på sygehuset (sædvanlig praksis) i forhold til amning, forældretryghed og interaktion med barnet. 

”Først og fremmest har vi vist, at videokonsultationer er en sikker løsning. Det er ikke farligt at komme på tidligt hjemmeophold med videokonsultationer i stedet for kontrolbesøg: I studiet så vi ikke flere genindlæggelser sammenlignet med kontrolbesøgene på sygehuset hos familierne, og der var i det hele taget meget få, som blev genindlagt,” fortæller Mai-Britt Hägi-Pedersen.

”Dernæst så vi, at når familierne blev udskrevet, var der lige mange børn i de to forsøgsgrupper, som udelukkende blev ammet, nemlig 67 pct. i gruppen med videokonsultationer og 66 pct. i gruppen med kontrolbesøg. Sammenlignet med landsgennemsnittet fra 2018 på 45 pct. er det godt,” siger Mai-Britt Hägi-Pedersen og forklarer: 

”Det er formentlig et udtryk for, at det er de ressourcestærke familier, som kommer på tidligt hjemmeophold. De har et bedre grundlag og flere ressourcer til at få en amning i gang. Landsgennemsnittet dækker både over familier på tidligt hjemmeophold og familier, som udelukkende er indlagt på sygehuset.”

Videokonsultationer kan ikke stå alene

En måned efter, at familierne blev udskrevet fra tidligt hjemmeophold og ikke længere havde kontakt til neonatalafdelingen, så det dog lidt anderledes ud. 

”Her så vi en tendens til, at flere i gruppen med videokonsultationer stoppede med at amme set i forhold til gruppen, som fik kontrolbesøg på sygehuset, selvom der ikke var statistisk signifikant forskel på grupperne,” forklarer Mai-Britt Hägi-Pedersen og uddyber: 

”Det, vurderer jeg, er et udtryk for, at videokonsultationerne ikke kan stå alene og skal kombineres med for eksempel kontrolbesøg. Mange af familierne har simpelthen brug for også at komme ind på sygehuset til kontrolbesøg,” siger hun.

I alt 16 pct. stoppede med amning i gruppen med videokonsultationer, og 10 pct. stoppede i gruppen med kontrolbesøg.

Endelig viste studiet også, at flere af de planlagte videokonsultationer blev ændret til telefonkonsultationer eller hospitalsbesøg på grund af problemer med videofunktionen. Familierne med videokonsultationer var også mere tilbøjelige til uplanlagt at blive set på sygehuset. 

”Vi formoder, at det handlede om, at sygeplejerskerne endnu ikke var blevet fortrolige nok med at bruge videoløsningen, da det var helt nyt for dem. De sygeplejersker, som i dag arbejder med videoløsningen, er grundigt trænet i mediet, så vi ser ikke længere de samme problemer,” fortæller Mai-Britt Hägi-Pedersen. 

Ser lyset for enden af tunnelen

Mai-Britt Hägi-Pedersen forklarer, hvorfor det kan være en rigtig god idé at støtte familierne i at komme på tidligt hjemmeophold.

”Når en familie har ligget i 5-6 uger eller mere på en neonatalafdeling, vil de fleste gerne hjem i egne omgivelser, og rigtig mange familier bliver derfor tilbudt tidligt hjemmeophold. Familierne fortæller, at de kan se lyset for enden af tunnelen, når de kommer hjem til sig selv. De er trætte af at være på afdelingen, og ventetiden er belastende, fordi de ikke har nogen idé om, hvor lang tid det tager, før barnet begynder at tage bryst eller flaske fuldt ud,” siger hun.

”Derhjemme er familierne fri for det tidspres. På sygehuset er man måske mere tilbøjelig til at begynde på en flaske, fordi familien så kan komme hjem,” forklarer Mai-Britt Hägi-Pedersen. 

”Det at blive samlet i hjemmet som familie, så far for eksempel ikke længere skal køre frem og tilbage mellem hjem og sygehus for at passe søskende, har stor betydning for relationelt at kunne starte en familiedannelse op,” supplerer hun. 

Fakta om studiet
  • Fra 2015-2018 blev 188 familier på ”tidligt hjemmeophold” randomiseret til at blive fulgt op ved hjælp af videokonsultationer (88) eller kontrolbesøg på sygehuset (100).
  • Ved udskrivelsen var ammefrekvensen (primær parameter) henholdsvis 67 og 66 pct. i gruppen med videokonsultationer og kontrolbesøg.
  • Efter 1 måned var ammefrekvensen henholdsvis 49 og 55 pct. (ingen signifikant forskel).
  • Der var ikke forskel på grupperne i forhold til antallet af genindlæggelser.
  • Der sås ingen forskel mellem grupperne i forhold til forældretrygheden (målt ved ”Karitane Parenting Confidence Scale”, KPCS) og interaktionen mellem forældre og barn (målt ved ”Mother and Baby Interaction Scale”, MABISC). 

Kilde: Hägi-Pedersen MB, Dessau RB, Norlyk A, et al. Comparison of video and in-hospital consultations during early in-home care for premature infants and their families: A randomised trial [published online ahead of print, 2020 Mar 30]. J Telemed Telecare. 2020;1357633X20913411.

Studiet er publiceret i Journal of Telemedicine and Telecare. Link til studiet: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32228143/

 

Emneord: 
Telemedicin