Tillykke med de 100 år

1.000 gæster fra ind- og udland var med til at fejre Dansk Sygeplejeråds 100-års jubilæum ved en højtidelighed i Det Ny Teater i København.

En statsminister i drilsk humør, en kærligt revsende tekst af Johannes Møllehave, en Ulla Henningsen med udstråling helt ud til bageste række og selveste Dronning Margrethe. Sammen med en række engagerede talere og veloplagte musikere udgjorde de en formfuldendt eftermiddag, der stod i Dansk Sygeplejeråds tegn.

Den funklende, store sal med 1.000 pladser i Det Ny Teater udgjorde rammen om højtideligheden på selve dagen for Dansk Sygeplejeråds 100-års jubilæum. 'Den Gamle Dame' ­ som Dansk Sygeplejeråd også kaldes ­ fik på 100-års-dagen mange, flotte ord med på vejen.

Komponist og dirigent Bo Holten havde til lejligheden arrangeret en kantate, som diskret smøg sig om Johannes Møllehaves ord reciteret af skuespiller og sanger Ulla Henningsen:

''Hvad er en sygeplejerske? Én, som konstant er på de samme højder. Én, der ta'r temperaturer og gi'r sprøjter. Og bringer middagsmaden, mens hun fløjter. Og én, der aldrig skejer ud og føjter,'' lød et kort udsnit.

Efter det første musiske indslag bød Dansk Sygeplejeråds formand Jette Søe velkommen til jubilæumshøjtideligheden.

''Jeg så gerne, at vi kunne have været 70.000 sygeplejersker her i dag, men det har af indlysende grunde ikke kunnet lade sig gøre,'' sagde hun til de knap 1.000 inviterede i salen.

Formanden opfordrede til, at Den Gamle Dame holder sig ung og følger med samfundsudviklingen.

''Fordelen ved nu at være 100 år er klart, at vi har en masse erfaringer og traditioner, som vi med fordel både kan gøre og gør brug af. Men udfordringen fra et samfund, der er i så hastig udvikling som det danske, er også, at vi tør smide væk ­ og at vi tør prøve noget nyt. Vi skal ikke glemme vores rødder, men vi skal smide det væk, som vi ikke længere kan bruge. Hænger vi fast i fortiden ­ så bliver vi smidt af i fremtiden ­ og det går stærkt,'' sagde hun.

Konflikten ikke glemt

Jette Søe benyttede også lejligheden til at sende en hilsen til den regering, der for få måneder siden greb ind i sygeplejerskernes konflikt.

''Jeg skal ikke lægge skjul på, at udgangen på overenskomstforhandlingerne i 1999 ikke har været tilfredsstillende for Dansk Sygeplejeråd. Det er aldrig ønskværdigt for en fagforening, når lovgiverne ser sig nødsaget til at gribe ind i en retmæssigt ført konflikt og uden videre tilsidesætte strejkeretten,'' sagde hun, mens statsminister Poul Nyrup Rasmussen og sundhedsminister Carsten Koch lyttede fra de forreste stolerækker.

''Dét at udføre god sygepleje tager tid. Og tid er som bekendt en knap ressource i et sundhedsvæsen, som vi fortsat må sige er økonomisk presset og har mangel på personale,'' sagde Jette Søe.

Statsministeren tog tråden op, da det blev hans tur til at tale:

''Jeg blev en smule overrasket, da jeg fik

Side 7

SY-1999-44-6-1
Dronning Margrethe havde beæret Dansk Sygeplejeråd med sin tilstedeværelse under jubilæumshøjtideligheden. Her taler direktør for ICN Judith Oulton med majestæten ved den efterfølgende reception. Beviset på at Dronning Margrethe og statsminister Poul Nyrup Rasmussen deltog ved 100-års jubilæet for Dansk Sygeplejeråd står nu at læse i gæstebogen.

Side 8

invitationen,'' bemærkede Poul Nyrup Rasmussen og smilede på gadedrengemanér mod en leende sal.

SY-1999-44-6-1aStatsminister Poul Nyrup Rasmussen var veloplagt og i sit drillende hjørne, da han talte til sygeplejerskerne fra talerstolen i Det Ny Teater.

''Da jeg spurgte til det i foyeren, fik jeg følgende svar: Vi i Dansk Sygeplejeråd bærer ikke nag ­ men vi husker,'' fortalte statsministeren, som tydeligvis var i drillehumør.

Han refererede til Nete Balslev Wingenders jubilæumsbog, 'Firkløveret og ildsjælene'.

''En af de første overskrifter i jubilæumsskriftet er 'Naar Damer fører Krig'. Den overskrift kunne på sin vis også passe i dag, selv om den relaterer sig til organisationens første leveår. Men helt urimelige bliver I aldrig, for hen mod slutningen i indholdsfortegnelsen står der 'Vi maa kende vort Ansvar','' provokerede Poul Nyrup Rasmussen vistnok uden at fornærme nogen.

Han fortsatte dog med at komplimentere sygeplejersker for deres store engagement, humanitære indsats rundt om i verden og for deres måde at behandle alle mennesker ens på. Han roste Dansk Sygeplejeråd for at have formået at gøre sygeplejersker synlige i offentligheden.

''I yder en selvstændig, professionel og uundværlig indsats. Men pas nu på, at I ikke i kampen for en plads i sundhedssystemet skubber de andre faggrupper ud. Der skal være plads til alle,'' påpegede Poul Nyrup Rasmussen og sluttede:

''Jeg vil gerne sige jer tak for, at I i jeres jubilæumsår har valgt at rette opmærksomheden mod de svage. Det er netop på deres behandling, vi skal kende vort samfund. Uden jer var vi ikke i det danske velfærdssamfund, hvad vi er.''

Hilsner fra udlandet

Også fra udlandet lød der lykønskninger til Dansk Sygeplejeråd.

Judith Oulton, direktør for ICN, den internationale sygeplejeorganisation, overbragte hilsner fra den 120 medlemmer store organisation. Hun var i sidste øjeblik sprunget ind i stedet for formanden for ICN, Dansk Sygeplejeråds tidligere formand Kirsten Stallknecht, som måtte melde afbud på grund af en slem virus.

Side 9

SY-1999-44-6-1b
Sanger og skuespiller Ulla Henningsen reciterede Johannes Møllehaves tekster og sang danske sange med stor indlevelse.

Side 10  

Som konferencier, docent Jens Østergaard udtrykte det:

''Selv en sygeplejerske kan blive syg.''

To andre repræsentanter uden for Danmarks grænser, Christine Hancock, formand for den stående komité af sygeplejersker i EU samt Bente Slaatten, bestyrelsesmedlem i SSN, Sygeplejerskernes Samarbejde i Norden, var også på scenen i Det Ny Teater.

Bente Slaatten var mødt op i en flot norsk nationaldragt og sagde blandt andet:

''Dansk Sygeplejeråd er en af de store pionerer hvad angår formel organisering af sygeplejersker. Ikke bare i Norden, men i hele verden.''

Hun opfordrede danske sygeplejersker til ikke at følge med strømmen, men med tiden, og blev mødt med klapsalver. I det hele taget skortede eftermiddagen ikke på begejstring fra salen.

Sygeplejestuderende Laila Mohrsen Jensen var populær, da hun i sin tale bød Den Gamle Dame, som ''ofte kan føles ret tung at danse med,'' op til moderne dans.

''Dansk Sygeplejeråd er et stærkt råd. Det er ikke ensbetydende med, at vi altid er enige. Men det afspejler de kritiske, argumenterende og modige sygeplejersker, vi er. Det gør det motiverende og interessant at være med. Det kan jeg glæde mig over ved at danse med jer,'' sagde Laila Mohrsen Jensen.

SY-1999-44-6-1c
Dansk Sygeplejeråds direktør Merete Thorsén, Dronning Margrethe og Jette Søe sammen med sekretariatsmedarbejdere iklædt sygeplejeuniformer gennem 100 år.

Nøgleord: Dansk Sygeplejeråd, Det Ny Teater, jubilæum.

Side 11

SY-1999-44-6-1d
Jubilæumsgæsterne strømmede op ad den løberbelagte trappe, mens 12 sekretariatsmedarbejdere iklædt gamle sygeplejerskeuniformer cirkulerede i teaterfoyeren.