Universitet kontra CVU

Undervisningsministeriet foreslår, at Danmarks Sygeplejerskehøjskole inddrages i de nye Centre for Videreuddannelse, mens sygeplejen ønsker højskolens aktiviteter videreført i universitetsregi.

art8533Ingen af de sygeplejersker, som tidsskriftet har talt med, opponerer imod, at de nye centre for videreuddannelse, CVU\64erne, skal kunne udbyde diplomuddannelser. Det skal bare ikke ske på bekostning af Danmarks Sygeplejerskehøjskole.

Højskolen er lukningstruet, hvis Undervisningsministeriet overfører skolens finanslovsbevilling på 22 mio. kr. til de CVU\64er, som skal udbyde de sundhedsfaglige diplomuddannelser ude i amterne.

I stedet ønskes midlerne overført til en ny konstruktion, et Center for Videreuddannelse af Sygeplejersker og Jordemødre i universitetsregi. Højskolen og Det sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet har en ansøgning inde hos Undervisningsministeriet om fuld integration fra 2003.

''Dansk Sygeplejeråd fraråder på det kraftigste, at man spreder højskolens ekspertise ud til de enkelte regioner. Vi har ikke noget imod de nye CVU\64er. De skal have deres diplomuddannelser, men sygeplejen har brug for at kunne konvertere højskolens

Side 7

diplomuddannelser til masteruddannelser i universitetsregi, sådan som det foreslås i ansøgningen til Undervisningsministeriet,'' siger Dansk Sygeplejeråds næstformand Aase Langvad og spørger:

''Hvordan skal man ellers få kvalitet i det danske sundhedsvæsen, hvis man ikke har de videreuddannelsestilbud, som sygeplejerskerne har behov for nu, hvor sygeplejerskeuddannelsen er på professionsbachelorniveau?''

De vil videre

Aase Langvad peger på, at niveauet på de kommende diplomuddannelser i CVU-regi er et ganske andet end de diplomuddannelser, som Danmarks Sygeplejerskehøjskole hidtil har udbudt, og som tænkes videreført som masteruddannelser. Derfor vil det være synd og skam ikke at overføre højskolens ekspertise til det foreslåede universitetscenter for videreuddannelse af sygeplejersker og jordemødre.

''Ellers får vi ikke for alvor udviklet den evidensbaserede sygepleje, som alle efterlyser, ligesom der kommer til at mangle den kvalificerede undervisning og vejledning, der er så hårdt brug for i klinikken,'' siger hun og opfordrer de involverede til at overveje situationen nok en gang.

Også sygeplejedirektør Margit Asser, som er med i Rektor- og Sygeplejedirektørkredsen under Hovedstadens Sygehusfællesskab, efterlyser uddannelser på masterniveau inden for sygeplejen:

''Det er fint nok, at CVU\64erne får deres diplomuddannelser, men der er også brug for videreuddannelser til sygeplejerskerne på et højere niveau. For tiden er der faktisk mange sygeplejersker, der forlader faget for at gå i gang med andre master- og kandidatuddannelser, fordi der ikke er tilbud nok inden for sygeplejen. Hvis amterne ønsker at rekruttere og fastholde sygeplejerskerne, så skal der være noget at tilbyde os inden for vores kernefag,'' siger hun.

Margit Asser peger også på, at diplomuddannelserne på CVU\64erne kommer til at ligge på bachelorniveau. Det niveau opnår sygeplejerskerne med den nye grunduddannelse, så derfor tvivler hun på, at der vil være mange af disse sygeplejersker, som vil søge en diplomuddannelse fra et CVU.

"De ønsker da at komme videre," siger hun.

Forhandler til efteråret

De CVU\64er, som indgår en såkaldt henlæggelsesaftale med et amt, bør ifølge undervisningsministeriet også tildeles udbudsretten til de sundhedsfaglige diplomuddannelser inden for sygepleje, fremgår det af en skrivelse fra ministeriet til Amtsrådsforeningen.

Ministeriet vil derfor ifølge skrivelsen indlede forhandlinger til efteråret med Danmarks Sygeplejerskehøjskole om inddragelse af højskolens to afdelinger i et CVU i København og i Århus.

Kontorchef i Amtsrådsforeningen Eva Zeuthen Bentsen bekræfter, at Amtsrådsforeningen p.t. forhandler med Undervisningsministeriet om at sikre, at højskolens bevilling på finansloven fortsat anvendes til videreuddannelser inden for sundhedsområdet.

''Der er tale om en proces, hvor Undervisningsministeriet forhandler med forskellige aktører, Amtsrådsforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Danmarks Sygeplejerskehøjskole, Aarhus Universitet mfl. Hver især melder vi ud, hvad der er vores interesse inden for feltet,'' siger hun.

''For os drejer det sig ikke så meget om fremtiden for Danmarks Sygeplejerskehøjskole som at styrke CVU\64erne,'' siger hun.

"Jeg kan også formulere det sådan: Institutionen er mindre vigtig for os. For Amtsrådsforeningen handler det om decentralisering og amtslig forankring. Vi venter os meget af de nye CVU\64er. Her kan folk tage en videreuddannelse tæt på deres arbejdssted og bopæl. Et andet vigtigt punkt er, at disse diplomuddannelser udbydes som deltidsstudier, og det betyder, at folk kan beholde deres job, samtidig med at de studerer.''

Eva Zeuthen Bentsen er ikke bange for søgningen til de kommende sundhedsfaglige diplomuddannelser i CVU-regi.

"Interessen er der allerede nu," siger hun og tilføjer: ''Det er vigtigt at få disse uddannelser til at fungere. Derfor er vi heller ikke interesseret i en mere overordnet akademisering, som der nu lægges op til fra højskolens side med ønsket om at konvertere højskolens diplomuddannelser til masteruddannelser.''   

Emneord: 
Efter- og videreuddannelse