Synspunkt: Indfør en "Store luse-tjek-dag"

Ineffektive og sundhedsskadelige midler mod hovedlus koster samfundet millioner af kroner om året. Myndighederne er passive. Småbørnsfamilierne må tage sagen i egen hånd - med sundhedsplejerskerne i spidsen.

Der er alt for mange myter og fejlagtige eller utilstrækkelige informationer om lus. Mange ytrer sig, men kun få har viden og erfaring og er uden egeninteresse i deres budskab. Småbørnsfamilierne bliver taberne, som ofrer alt for megen tid, energi og penge på tjek for og bekæmpelse af lus. Alt for mange mindre børn udsættes for gentagen insekticidpåvirkning med produkter uden tilstrækkelig effektivitet.

Hvorfor sælges produkter herhjemme, der ikke er effektivitetsvurderet? Hvorfor sætter offentlige myndigheder ikke en stopper for dette forhold? Hvorfor skal der tjenes penge på en luseepidemi?

Vi må tage sagen i egne hænder og ændre på situationen. Når vi finder overlevende lus efter en behandling med et lusemiddel, må vi udfylde en reklamation på apoteket (en bivirkningsformular) og bede om at få vore penge retur. Med reklamationer vil Lægemiddelstyrelsen kunne gøre et produktansvar gældende over for producenter og forhandlere.

Sluttelig vil jeg opfordre alle sygeplejersker og især sundhedsplejersker landet over til at bakke op om den landsdækkende kampagne til tjek for lus torsdag den 31. januar 2002. Vær med til at opfordre alle forældre til lusetjek af deres mindre børn denne aften. Større børn i familien og forældre tjekker sig selv. Voksne med erhvervsmæssig tæt kontakt til mindre børn skal også tjekkes. Pas på, at ikke ældre, svage personer med kontakt til børne- og oldebørn har en upåagtet luseinfestation. Jeg har kendskab til et tilfælde med en gammel kvinde på plejehjem med et massivt luseangreb, som de pårørende selv opdagede og selv blev bedt om at tage sig af, og hvor den gamle kvinde følte sig ydmyget. Stofmisbrugere kan også være svært angrebne af lus, uden at de selv kan stille noget op.

Hvis en ''Store luse-tjek-dag'' får massiv opbakning, vil det kunne bevirke, at vi reducerer landets lusepopulation og dermed risikoen for gensmitte.

Et koordineret landsdækkende initiativ mod hovedlus kan i princippet sammenlignes med udryddelsen af kopper ved vaccination. De to situationer har det til fælles, at kun mennesket er vært - der er ikke andre reservoirorganismer. Ved at vaccinere alle mod kopper forsvandt sygdommen. På lignende måde kunne man forestille sig det utopiske, at hovedlusen i Danmark blev udryddet, ved at alle borgere tjekker for og fjerner hovedlus samme dag. Det er naturligvis en utopi, men et samtidigt tjek for lus i hele landet vil bevirke en markant reduktion. Med opbakning bag et sådant initiativ vil kurven for salg af lusemidler knække nedad for første gang.

Resten af året kan man opfordre til, at man som vennetjeneste sender tættekamme rundt til nærmeste kontakter, når man selv finder og fjerner lus i familien.

Lad år 2002 blive året, hvor insektmidlerne bliver overflødige.

Lad os blive selvhjulpne med kæmmemetoden og derved spare tid og millioner af kroner - og minimere risikoen for utilsigtede virkninger af insektmidler på vore børn.

Alice Olsen er freelancekonsulent, tilknyttet Idéværkstedet ''De Frie Fugle.''