Dilemma: Naturmedicin i doseringsæsken

dilemma%2018-2005Illustration: Bodil Molich

Agnete på 86 år har aldrig haft brug for hjemmesygepleje, men efter et fald i hjemmet har hun haft en visitator på besøg. Visitator har i en periode sørget for hjælp til det daglige brusebad, men nu er det kun medicindosering, hjemmesygeplejersken tager sig af.

Agnete har ikke så mange kontakter, så dem, hun har, skal være gode. Men en mandag morgen låser en spids sygeplejerske døren op, inden Agnete når at svare dørklokken. I panikken med at reagere slår Agnete sig på den pal, der sidder i låsen, så blodet flyder ned ad armen.  

Hjemmesygeplejersken giver sig til at hælde piller op og spørger, om Agnete tager andre piller end dem, der står på medicinsedlen. "Ja, jeg spiser hvidløgskapsler, for det tror jeg på," svarer Agnete.

 Hjemmesygeplejersken rimper munden sammen og fortæller Agnete, at der ikke er nogen beviser på, at naturmedicin virker, og at hun lige så godt kan spare de penge. Agnete svarer med kraft i stemmen og uden tøven, at det er hendes egen sag, og så længe hun ikke generer nogen, kan sygeplejersken vel være ligeglad. Sygeplejersken svarer ikke, gør sin ophældning færdig og forsvinder ud ad døren med et farvel og ryggen til.

Hvilke muligheder havde hjemmesygeplejersken for at gøre kontakten med Agnete til en god oplevelse for den gamle dame?

Kommentarer i Sygeplejersken nr. 19 2005

 Jeg græmmes

Jeg græmmes, når jeg læser denne artikel.

Jeg havde og har den holdning, at vi skal lytte og prøve at forstå vores medmennesker, at de kan have en anden holdning, hvor vi i vores gerning skulle have lært, at der er andre behandlinger, som sideløbende kan være gavnlige.

Kett Hansen, pensioneret sygeplejerske

Emneord: 
Naturmedicin
Dilemma