Linda Aiken - Dyrt at have for få sygeplejersker

Liv eller død. Flere patienter kan holdes i live, hvis sygeplejersker har gode arbejdsbetingelser. Det viser den amerikanske sygeplejeforsker Linda Aikens mangeårige internationale forskning. Aiken var hovedtaler ved Dansk Sygeplejeråds fagdag i Odense.

SY-2005-24-16-1-fagdagFoto: Søren Svendsen

En lille dame af fysisk statur, men en stor personlighed inden for sygeplejen.

Den amerikanske sygeplejeforsker Linda Aiken fra University of Pennsylvania står i spidsen for et stort internationalt forskningsprojekt, der dokumenterer sygeplejerskers betydning for patienters overlevelse.

Hendes forskning har tidligere omfattet forhold i USA, men nu er hendes forskergruppe i gang med et endnu større projekt, hvor hun inddrager resultater fra såvel USA som en lang række andre lande: Canada, New Zealand, Australien, Japan, Schweiz, Belgien, Tyskland, England og Armenien. Forskergruppen i USA samarbejder med forskere i de enkelte lande.

Forskerne har bl.a. set på, hvor mange sygeplejersker der føler sig udbrændte i de enkelte lande. Dernæst har de undersøgt indlæggelsestiden for patienter med akut myokardieinfarkt. Sammenligner man de to tal for udbrændthed og indlæggelsestid, kan man f.eks. se, at amerikanske sygeplejersker har en høj grad af udbrændthed (43 pct.)

Samtidig har USA den korteste gennemsnitlige indlæggelsestid (5,6 dage) i de lande, der er med i undersøgelsen. Tyske sygeplejersker har undersøgelsens laveste grad af udbrændthed (15 pct.), og Tyskland er det land, der har den længste indlæggelsestid for patienter med AMI (12,6 dage).

"Hvis sygeplejerskenormeringen er den samme i USA og i Tyskland, svarer det til, at en sygeplejerske i USA skal tage sig af to patienter med akut myokardieinfarkt, mens en sygeplejerske i Tyskland skal tage sig af én," sagde Linda Aiken, mens hun samtidig tog forbehold for, at man ikke kan sammenligne forholdene på tværs af landegrænser. Dertil er de enkelte landes måde at organisere sundhedsvæsenet på for forskellig.

"Den høje grad af udbrændthed blandt sygeplejersker betyder, at det er højst usandsynligt, at sygeplejersker er i stand til at yde det, der forventes af dem," sagde hun og koblede graden af udbrændthed sammen med mængden af fejl, der begås i sundhedsvæsenet.

"I mange industrier har man arbejdet på at undgå latente fejl, men det er ikke lykkedes at reducere mængden af latente fejl i sundhedsvæsenet," sagde Linda Aiken.

I undersøgelsen har forskerne også set på, hvilken betydning sygeplejerskenormeringen har for sygeplejerskers følelse af udbrændthed og for deres vurdering af jobtilfredshed. 

​Side 17 

"Resultatet viser, at hver gang en amerikansk sygeplejerske skal tage sig af én ekstra patient, stiger risikoen for at blive udbrændt med 23 pct. Samtidig stiger utilfredsheden med jobbet med 15 pct.," sagde Linda Aiken.

Leder efter puder

Et af de mere kuriøse resultater af undersøgelsen er, at den største enkelte stress-faktor for de amerikanske sygeplejersker er, når systemerne er mangelfulde. Når man f.eks. skal bruge tid på at lede efter ekstra puder til patienterne.

"Sengene bliver gjort klar efter en bestemt standard, hvor der følger en eller to puder til hver seng. På nogle afdelinger skal der bruges op til fem puder for at lejre en patient. Det betyder, at sygeplejerskerne konstant er på jagt efter tre ekstra puder," fortalte Linda Aiken.

Forskningsprojektets resultater har allerede overbevist beslutningstagere i nogle af de lande, der har været omfattet af undersøgelsen, bl.a. Belgien og staten Californien i USA. Linda Aiken håber, at endnu flere vil blive overbevist om, at en god sygeplejerskenormering har betydning for patienters overlevelse. Tallene viser nemlig, at hvis man på kirurgiske afdelinger har en normering på én sygeplejerske til fire patienter og ændrer normeringen til én sygeplejerske til fem patienter, så stiger patienternes risiko for at dø med 7 pct. Hvis normeringen er en sygeplejerske til otte patienter, stiger risikoen med 31 pct. De tal gælder ifølge Linda Aiken for alle de lande, der har deltaget i undersøgelsen.

"Det er dyrt at have for få sygeplejersker," sagde Linda Aiken som afslutning på sit indlæg på Sygeplejefagdagen.

Linda Aiken er leder af "Center for Health Outcomes and Policy Research" under sygeplejeskolen på universitetet i Pennsylvania. www.nursing.upenn.edu/chopr