Dilemma: Mor behøver ingen ferie

SY-2006-10-35aIllustration: Bodil Molich

Nina M. Andersen står der på døren til værelse 112. På Fru Andersens dåbsattest står der 1921.

Fru Andersen er flyttet ind på plejehjemmet for et halvt år siden efter et langvarigt sygdomsforløb, som startede med, at hun faldt og brækkede hoften.

Det kostede tre uger på hospitalet og et ophold på et rekreationshjem, som Fru Andersen selv betalte. Men hun kunne ikke klare sig hjemme trods megen hjælp.

Fru Andersen glemte at spise, og hun faldt et par gange og blev indlagt på medicinsk afdeling. Nu er hendes store hus solgt, og hendes datter Regitze administrerer penge, opkrævninger og almindeligt forbrug.

Personalet ved, at Fru Andersen fik mange penge for huset, som hun havde beboet i 27 år. Derfor undrer det lederen af plejehjemmet, at Fru Andersen kun har gammelt hullet undertøj, og at hun ikke betaler penge ind til den årlige ferietur, som i år går til Gilleleje.

En samtale med datteren kaster ikke meget lys over sagen. Datteren er ikke videre imødekommende, og lederen får mistanke om, at Fru Andersens penge har fundet vej til datteren - helt uden om Fru Andersen.

Hvad skal lederen af plejehjemmet gøre, når hun har mistanke om, at Fru Andersen bliver snydt af sin datter?

Kommentarer i Sygeplejersken nr. 11 2006 

Etiske retningslinjer

Jeg mener, at De Sygeplejeetiske Retningslinjer kan støtte lederen i en etisk stillingtagen. Vi skal anvende fagligt skøn, kritisk stillingtagen, mod og omtanke. Det er altså nødvendigt at tage fat i ubehaget. Vi skal udøve omsorg og medvirke til at beskytte og bevare liv og arbejde for, at patienten bevarer sin værdighed og integritet.

Lederen skal derfor tilgodese Fru Andersens behov - sikre sig tøj og en sommerfornøjelse til Fru Andersen, hvis det er et behov - for hvordan opfatter Fru Andersen situationen?

Lederen kan derpå tale med Regitze og Fru Andersen om sagen. Måske løser det hele problemstillingen. Vi skal udvise respekt for pårørende - men ved interessekonflikt skal vi varetage patientens tarv.

Edith Mark, psykiatrisk sygeplejerske, ph.d.-studerende ved Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje ved Aalborg Sygehus, formand for Sygeplejeetisk Råd.

Fokus på Fru Andersen

Der står Nina M. Andersen på døren. Vi får oplysninger om sygdomsforløbet.

Men hvor er Fru Andersen? Der står ikke noget om, at hun er dement og ude af stand til at tage stilling.

Hvad er Fru Andersens egne forventninger til, hvordan hendes garderobe ser ud? Når der er betalt for husleje, kost, medicin m.m. som aftalt ved indflytningen, er det beboeren, der bestemmer, hvad resten af pengene skal bruges til.Det er Fru Andersens afgørelse, om hun vil købe undertøj, ugeblade eller potteplanter - eller give pengene til børn og børnebørn.

Som leder ville jeg bede Fru Andersens kontaktperson få en stille snak med Fru Andersen. Hvis Fru Andersen er positiv, kunne det måske resultere i en hyggelig tur til et indkøbscenter, og hvis Fru Andersen ikke ønsker det anderledes, må hun gå i det slidte undertøj.

Benedikte Kristensen, sygeplejerske, ansat i Kolding Kommune.

Emneord: 
Dilemma
Plejecenter
Familie