Dilemma: Længst muligt i egen seng

Din mening. Det vrimler med etiske dilemmaer i sygeplejen. Sygeplejersken vil gerne høre, hvad du ville gøre, hvis ...

SY-2006-02-56aIllustration: Bodil Molich

Fru Christensen er 83 år, træt og udslidt. Hun bliver indlagt og udskrevet igen og igen. "Jeg er slidt op," mener hun.

Kun et par timer hver dag er hun nogenlunde frisk og har kræfter til at se tv og lytte til en lydbog. Generelt er livet præget af dehydrering, fald i hjemmet og megen sygdom.

Hr. Christensen på 86 holder sammen på det hele - men er udmattet. Plejen af hustruen tager alle hans kræfter.

Plejehjem har været på tale til fru Christensen, men som damen fra kommunen siger, mens hun holder fru Christensens hånd i sin: "Du bestemmer selv, fru Christensen. Husk det."

Fru Christensens datter synes efterhånden, det er nok med længst muligt i eget hjem. "Jeg bliver ringet op en til to nætter om ugen, fordi mor er faldet, eller der er et eller andet i vejen," fortæller datteren. "Jeg har mit arbejde at passe, og jeg kan ikke klare altid at være bekymret. "

Damen fra kommunen ser på hende. "Det er din mors afgørelse, om hun vil på plejehjem. Mange ældre har det bedst i eget hjem. Det ved vi."

Datteren åbner og lukker munden, men orker ikke at sige noget. Kan ikke finde ordene. Længst muligt i egen seng, tænker hun. Det er i virkeligheden sådan, det er for mor.

Hvad mener du? Er "længst muligt i eget hjem" en undskyldning, der forhindrer gamle med behov for plejehjem i at komme der i tide, eller er det en fornuftig og rentabel strategi, der gavner borgeren? 

Kommentarer i Sygeplejersken nr. 3 2006  

Ukendt konsekvens

Man bliver ved med at fortælle Fru Christensen, at det er hendes egen beslutning, om hun vil på plejehjem eller blive hjemme, hvad det også er. Man burde i stedet fortælle, hvad der bliver bedre ved at komme på plejehjem.

Og den bedste og mest optimale løsning ville absolut være, at Fru Christensen kom på en eller to ugers ophold på en aflastningsplads på et plejehjem eller et tilsvarende hjem. Så er det muligt for hende at danne sig et billede af, hvad det eventuelt er, hun fravælger.

Ulla McCallum, sygeplejerske, ansat i Bjergsted Kommune.

Sælg varen bedre

"Damen fra kommunen" stiller spørgsmålet helt forkert! De fleste ældre stejler, når de hører ordet plejehjem - man må sælge varen lidt og informere om de tilbud, man har sådan et sted.

Visitatoren burde fortælle om alle de aktiviteter, der er sådan et sted, og om nødvendig og professionel hjælp/omsorg (herunder mobilisering og aktivering). Desuden ville ophold på plejehjem hjælpe ægtefællen - så han havde mere overskud. Så ville han kunne besøge sin kone. De vil have mulighed for at bruge de kræfter, de har på at være sammen og nyde det!

Kirsten Marie Knudsen, sygeplejerske, ansat på Geriatrisk afdeling, Haderslev Sygehus.

Alle skal høres

Det har en konsekvens, at pensionisten vælger at blive derhjemme og tror/forventer, at ægtefælle og familien stiller op. Den person, der kommer fra kommunen, burde have til opgave at tage alle med i samtalen om fremtiden, da der ligger en forventning om, at de klarer de behov, Fru Christensen har i dagligdagen!

Er der hjemmesygeplejerske og hjemmehjælpere tilknyttet? Måske kunne fruen komme i daghjem 1-5 dage om ugen med mulighed for at få sig en middagslur. Måske er fruens fysiske habitus så plejekrævende, at det er en anden bolig, der skal til. Ægtefællen er udmattet! Spørg, om der er for mange svære plejeopgaver/observationer?

Margit Sørensen, sygeplejerske, ansat i dagcenter, Albertslund Kommune.

Emneord: 
Plejecenter
Ældre
Etik
Dilemma