Ph.d.-afhandling: Samspil mellem ledelse og faglighed

Afhandlingens titel: Sygeplejefaglig ledelse. En empirisk undersøgelse af samspil mellem ledelse og faglighed i ledende sygeplejerskers praksis i dansk sygehusvæsen.

Afhandlingen er baseret på fund fra feltforskning blandt 12 ledende sygeplejersker i dansk sygehusvæsen. Formålet med undersøgelsen har været at udvikle viden om samspil mellem ledelse og faglighed i ledende sygeplejerskers praksis.

Undersøgelsen viser, at samspil mellem ledelse og faglighed afhænger af, hvorvidt sygeplejersken indtager en rolle som kliniker, som administrator eller som hybridleder. I rollen som kliniker er ledelsespraksis kendetegnet ved en optagethed af klinisk praksis, hvorved samspil mellem ledelse og fag udebliver eller viser sig i et kortsigtet ledelsesperspektiv. Afhængigt af ledelsesniveau får det konsekvenser i form af en urolig, reaktiv og tilpassende ledelsespraksis.

I rollen som administrator er ledelsespraksis kendetegnet ved en optagethed af administration og drift, hvorved samspillet mellem ledelse og fag udebliver. Afhængigt af ledelsesniveau får det konsekvenser i form af en isoleret, tilpassende og alliancedannende ledelsespraksis.

I rollen som hybridleder er ledelsespraksis kendetegnet ved en dialektik mellem ledelse og fag. Afhængigt af ledelsesniveau får det konsekvenser i form af en rolig og proaktiv ledelsespraksis. Stærke sygepleje- og ledelsesfaglige identiteter resulterer i mod til at turde lede egne og andre fagprofessionelle. Det resulterer i tværfaglig anerkendelse, men kan også udvikle sig til en kamp om magt, fag og ledelse.

Tid og sted for forsvaret: Onsdag den 12. april kl. 14.00, Auditoriet Aalborg Sygehus, Afsnit Syd, Hobrovej 18-22, Aalborg

Erik Elgaard Sørensen er ansat som studieleder for sygeplejerskeuddannelsen på Aalborg Sygehus. Indskrevet som ph.d.-studerende ved Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet siden september 2002.

Opponenter/bedømmelsesudvalg

Lektor, cand.cur., ph.d. Elisabeth Hall (formand), Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.
Professor, DrPH Elisabeth Severinsson, Director of Research, Department of HealthS tudies, University of Stavanger.
Professor, ph.d. Steen Hildebrandt, Institut for Ledelse, Handelshøjskolen i Århus.

Vejledere

Lektor, cand.cur., exam.art., ph.d. Birthe Pedersen, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.
Forskningsleder, cand.cur., ph.d. Charlotte Delmar, Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Forskningens Hus, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital.
Lektor, cand.merc. Peter Kragh Jespersen, Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet.

Emneord: 
Forskning
Ledelse