Farvel fridag

Frivillig tvang. En mistet fridag opleves som et stort indgreb i sygeplejerskernes privatliv, mener tillidsmændene.

Når telefonen ringer i weekenden, er der mange sygeplejersker, der ikke svarer. Risikoen for, at det er afdelingssygeplejersken, der indkalder til en ekstra vagt, er for stor.

Flere har anskaffet sig nummervisere, eller sågar instrueret børnene i ikke at besvare opkald på hjemmetelefonen. Og hvis de ved en fejl får taget telefonen, er der kun to hvide løgne, der kan redde sygeplejerskerne fra at få pålagt en vagt - nemlig at man har været til våd fest, og stadig er påvirket af alkohol, eller at man er syg.

"Det er et stort problem, at folk bliver ringet op i tide og utide. Det betyder, de føler, at de aldrig har rigtig fri," siger fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Rigshospitalet Lonnie Rasmussen.

Men selv hvis sygeplejerskerne siger nej tak til en ekstra vagt, er de ikke fredede. Fridagen kan nemlig inddrages med mindre end 14 dages varsel mod et tillæg på ca. 300 kr.

"I Hovedstadens amtskreds har vi mere end 30 tillidsrepræsentanter, og de siger samstemmende, at de bliver ringet op i tide og utide. Hvis man siger nej, bliver man pålagt at komme på arbejde. Det er strammet til de senere år. Der er kun én faggruppe på hospitalerne, der bliver ringet ind på deres fridage, og det er sygeplejerskerne," siger fællestillidsrepræsentant på Rigshospitalet, Lonnie Rasmussen.

Mere udsatte i ferierne

Sygeplejerskerne mærker et ekstra pres for at tage flere vagter, når sygemeldingerne vælter ind, eller ferie og afspadsering falder uheldigt, og det ikke er til at skaffe vikarer.

Centerchefsygeplejerske for Medicinsk Center på Frederiksberg Hospital, Lise-Lotte Nielsen:

"Nogle går i dobbeltvagt eller bliver kaldt ind på en fridag, og andre gange klarer man sig uden vikarer. Det kommer meget an på, hvordan situationen ser ud."

Og presset kan mærkes på sygeplejerskerne: "Det er hårdt at sige nej til at tage vagten, for de ringer, når det brænder på, og så ved man, at kollegaerne skal løbe endnu stærkere," fortæller Gunvor Raben, tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Psykiatrisk Virksomhed på Rigshospitalet.

Flere fremhæver, at det især er ved sygdom og ferie, at sygeplejerskerne bliver forstyrret i fritiden. Men også vakante stillinger giver ekstra arbejde til de faste sygeplejersker. På det onkologiske sengeafsnit på Rigshospitalet havde man sidste forår en periode, hvor mere end en fjerdedel af sygeplejerskestillingerne var ubesat.

"Det betød, at vi kørte med mange ekstra vagter. Nogle af sygeplejerskerne havde mellem 6-12 ekstra vagter på de 3-4 måneder, det stod på. Det er et problem," fortæller Sara Jessen, tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på det onkologiske sengeafsnit på Rigshospitalet.  

Emneord: 
Arbejdstid