Fri for lægens underskrift

Kan selv - må selv. 5.000 britiske sygeplejersker har som kliniske ekspertsygeplejersker ret til at undersøge patienter, diagnosticere, behandle og ordinere lægemidler. Ordningen med de kliniske ekspertsygeplejersker kendes endnu ikke i samme omfang i Danmark, men Dansk Sygeplejeråd foreslår nu, at den bliver indført.

1107_34_01-2Klinisk ekspertsygeplejerske Mike Smith: "Det giver os så meget mere frihed, at vi nu kan koncentrere os om at løse opgaverne, og patienterne er glade for at blive behandlet af sygeplejerskerne." Foto: Mike Smith

Mike Smith er en af Storbritanniens 5.000 nurse practitioners blandt i alt ca. 600.000 aktive sygeplejersker.

I en sydlig forstad til London er han tilknyttet skadestue og akut modtageafdeling på Epsom General Hospital. To af hans sygeplejerskekolleger på stedet er også nursepractitioners. Universitetsuddannelsen til nurse practitioner giver dem ret til at foretage fysiske undersøgelser af patienter, ordinere receptbelagte lægemidler og selvstændigt behandle skader i et nærmere beskrevet omfang. Yderligere fem sygeplejersker er nurse practitioners uden ret til at ordinere medicin.

Nu foreslås den engelske ordning med kliniske ekspertsygeplejersker indført i Danmark. Forslagsstilleren er Dansk Sygeplejeråd. Begrundelsen er bl.a., at der dermed kan sættes fokus på de kroniske sygdomme (se interviewet med Connie Kruckow).

Gennembruddet for nurse practitioners i Storbritannien kom for seks-syv år siden, hvor sundhedsmyndighederne og regeringen begyndte at give sygeplejerskerne større beføjelser. Den britiske sygeplejerskeorganisation, Royal College of Nursing (RCN), havde forinden lobbyet kraftigt for denne udvikling. Og et politisk ønske om at få reduceret lægernes ugentlige arbejdstid har også hjulpet udviklingen på vej. Fra 2009 må lægernes ugentlige arbejdstid højst være på 48 timer. Tidligere var der mange eksempler på, at lægerne havde 80-90 timers arbejde pr. uge.

For to år siden blev der åbnet for ordination af stort set alle lægemidler, dog med undtagelse af morfinholdige præparater, men dette er p.t. også under overvejelse.

De kliniske ekspertsygeplejersker har en uddannelse, der kvalificerer dem til enten at arbejde på sygehusenes ambulatorier og skadestuer eller i walk-in-centre, lægepraksis eller hjemmesygeplejen.

Mike Smith fortæller, at den særlige universitetsuddannelse af nurse practitioners og den medfølgende anerkendelse har befriet sygeplejerskerne for en mangeårig frustration:

"Her på skadestuen kunne sygeplejerskerne også tidligere klare langt det meste selv, men indtil for tre-fire år siden måtte vi løbe rundt for at finde en læge, der kunne skrive under på, at det var i orden. Det gjorde lægen ofte uden at se den pågældende patient. Det giver os så meget mere frihed, at vi nu kan koncentrere os om at løse opgaverne, og patienterne er glade for at blive behandlet af sygeplejerskerne."

Antallet af patienter på skadestuen i Epsom varierer mellem 95 og 200 i døgnet.
I dag skal halvdelen af skadestuens patienter efter den første udredning behandles af sygeplejersker og den anden halvdel af læger.

For Mike Smith er det variationen i det daglige arbejde som nurse practitioner, der er særligt tiltrækkende og udfordrende: "Du ved aldrig, hvad der kommer ind gennem dørene, og det er det, der er den store udfordring. Ikke to dage er ens. Vi tager os af både behandling og pleje, og vi har såvel fejrede berømtheder som landevejsriddere som patienter," siger han. 

SPECIALISTENS ROLLE

Den britiske sygeplejerskeorganisation Royal College of Nursing (RCN) definerer en nurse practitioner/klinisk ekspertsygeplejerske som en uddannet sygeplejerske, der har gennemført særlig uddannelse til nurse practitioner (NP).

Den kliniske ekspertsygeplejerske træffer under ansvar selvstændige professionelle beslutninger, modtager patienter med ikke-diagnosticerede problemer og foretager en vurdering af deres behov for sundhedsydelser. Der kortlægges risikofaktorer for udvikling af sygdom og tidlige tegn på sygdom og udvikles sammen med patienten et plejeforløb, der lægger vægt på forebyggelse og sundhedsfremme. Sygeplejersken kan også bestille undersøgelser, behandling og pleje, både individuelt og som medlem af et team.

RCNs anbefalinger vedrørende indholdet af uddannelsesprogrammer for nurse practitioners svarer til kravene, der er formuleret af United States National Organization of Nurse Practitioner Faculties (NONPF).

Læs mere på: www.rcn.org.uk/professional-development/publications under: Nurse Practitioners

Emneord: 
Politik