Sikkerhed er en by i Rusland

Risiko. Flere tusind danske patienter betaler hvert år store summer for at blive opereret på hospitaler uden for de danske grænser. Men opstår der fejl og komplikationer, har patienten ingen sikkerhed for, hvem der skal betale for den videre behandling.

SY-2007-11-turismeFoto: Søren Holm & Jens Hasse

Hvert år lægger flere end 3.000 danskere sig under kniven hos en udenlandsk læge. De betaler mindre formuer af egen lomme for at få foretaget kosmetiske indgreb eller fedmeoperationer i lande som Tyskland, Belgien, Thailand, Rusland og sågar Mexico. Men hverken patienterne eller de bureauer, der fragter en del af danskerne til behandling i udlandet, ved, hvem der betaler for fejl og komplikationer, hvis operationen går galt.

Og det går galt. En rundringning til flere af de større offentlige sygehuse i Danmark viser, at man her tager imod et stigende antal patienter, der er blevet fejlopereret eller har oplevet komplikationer efter hjemkomsten fra en kostbar fedmeoperation i udlandet.

"Vi har haft 4-5 stykker over det sidste års tid. Men der bliver flere og flere. Det er temmelig alvorlige komplikationer som blødende mavesår og bånd, der har skåret mavesækken over," fortæller ledende overlæge Lars Naver fra Hvidovre Hospitals Gastroenhed.

Patienternes eget problem

Også Odense Universitetshospital (OUH) har modtaget patienter med svære komplikationer efter fedmeoperationer i udlandet.

"Vi har set patienter komme her på hospitalet med bylder i maven, infektioner eller komplikationer efter en operation i udlandet. Vi har haft et par stykker i løbet af det sidste halve år," fortæller Jesper Durup, overlæge i kirurgi på OUH.

Formanden for Danske Plastickirurgers Organisation (DPO), Vibeke Breiting, kender også til tilfælde, hvor danske plastikkirurger har måttet rette op på fejlbehandlinger i udlandet.

"Det er i bedste fald naivt og i værste fald tåbeligt, at danske patienter lægger deres skæbne i hænderne på hospitaler i f.eks. Thailand. De lader sig vejlede af rejsebureauer, som ikke har en jordisk chance for at vurdere behandlingen. Patienterne er retsløse og sikkerhedsløse på alle områder, for der er ingen forsikring, som dækker, hvis operationen går galt. Især i lyset af hvordan man i Danmark forsøger at sikre plastikkirurgiske patienter på alle ledder og kanter, er det en helt tåbelig udvikling," siger Vibeke Breiting.

Specialkonsulent Jette Vind Blichfeldt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet bekræfter, at danske patienter står alene med ansvaret, hvis de søger behandling i udlandet.

"Hvis patienten tager til udlandet for at blive opereret på et sygehus for egen regning, så er hele forløbet for egen regning og risiko," siger hun og fortsætter: "Som udgangspunkt har det offentlige i Danmark ingen forpligtelser og dækker derfor heller ikke ved fejl eller komplikationer i forbindelse med sådan en behandling i udlandet."

Forbrugerrådet advarer

En rundringning til de største operatører på markedet viser, at spørgsmålet om patientforsikringer er omgærdet af stor usikkerhed.

Martin Filskov Olsen, der leder firmaet Hygeia Beauty i Thailand, siger: "I Thailand er der ikke en patientforsikring som i Danmark. Hvis man bliver fejlbehandlet, skal man sagsøge hospitalet, og det er besværligt. Vi arbejder på at få en patientforsikring i stand, men det er ikke noget, der løses over én nat."

Hos firmaet Kirurgirejser, der er det største bureau af sin art herhjemme, oplyser direktør Atef El-Kher, at firmaets udenlandske samarbejdspartnere har patientforsikringer. Men firmaet kender ikke de detaljerede regler for de forskellige landes forsikringsordninger.

"Hos os kan patienterne tegne en garanti, som dækker, hvis det bliver nødvendigt at forlænge indlæggelsen på grund af komplikationer. I tilfælde af fejloperation gælder det pågældende lands regler," siger Atef El-Kher.

Forbrugerrådet advarer patienter mod at søge behandling i udlandet uden at sætte sig ind i det pågældende lands regler for patientforsikringer. Som sundhedspolitisk medarbejder i Forbrugerrådet, Margrethe Nielsen, forklarer:

"Flere og flere firmaer slår sig op på at tilbyde rejser for at få lavet skønhedsoperationer og andre indgreb. Men patienten kan komme til at stå i en rigtig dum situation, hvis der opstår komplikationer eller fejl. Det er meget vigtigt, at man som patient undersøger, hvordan man er stillet i den situation."

Emneord: 
Patient
Politik
International sundhed