Sygeplejersker bag om sundhedsproblemer

Exceptionelt mod Tre danske sygeplejersker modtager i år Røde Kors' internationale Florence Nightingale-medalje.

1207-09-01-2aFoto: Heine Pedersen

Lange karrierer bag sig med at organisere nødhjælp, forebygge sygdom, lindre ofres lidelser og tage sig af sårede i krigs- og katastrofeområder. Alice Nielsen, Merete Engell og Marianne Hallberg er de tre danske sygeplejersker, der den 7. juni 2007 modtog Internationalt Røde Kors' Florence Nightingale-medalje.

De får anerkendelsen for ekstraordinært mod, eller fordi de har udmærket sig ved eksemplarisk tjeneste, kreativitet og pionérånd inden for arbejdet med offentlig sundhed eller sygeplejeuddannelse.

Marianne Hallberg har i alt 17 års erfaring fra udstationeringer for Folkekirkens Nødhjælp i flere afrikanske lande, hvor hun har organiseret nødhjælp.

"Medaljen skal bruges til at sætte fokus på, at sygeplejersker er dem, der går bag om sundhedsproblemerne og analyserer årsagerne. Vi arbejder ofte med følgerne af katastrofer, og ved at dokumentere og analysere er vi med til at skubbe på for at forebygge og finde løsninger," siger Marianne Hallberg, der gerne vil dele medaljen med de kolleger, hun har arbejdet sammen med i Sudan, Kenya og Etiopien.

"Det er gennem vores dygtige kolleger og lokale samarbejdspartnere, vi kan gøre en indsats. Der er så mange, der yder en stor indsats, jeg er ikke exceptionel. Det er ofte sværere for kvinder fra andre kulturer at tage hjemmefra og arbejde, men mange gør det alligevel. Mange andre end sygeplejersker løber en risiko for at få nødhjælpen frem. Der er lægerne, lastbilchaufførerne, piloterne og mange flere. Medaljen er også til dem," siger Marianne Hallberg.

Det er Dansk Sygeplejeråd, der har indstillet de tre sygeplejersker til at modtage den internationale medalje, der bliver uddelt hvert andet år.

Læs også artiklen om Marianne Hallberg "Karrierekvinde med ekspertise i nødhjælp" i Sygeplejersken nr. 12/2007 .

DE TRE MEDALJEMODTAGERE I 2007 

Alice Nielsen, 53 år, er intensivsygeplejerske og har siden 1989 været udsendt gennem Internationalt Røde Kors adskillige gange til Pakistan, Afghanistan, Sierra Leone, Sudan og Liberia. Hun har både arbejdet med sårede og med at organisere nødhjælp. Hun har haft ledende opgaver og har undervist det lokale personale i bl.a. intensiv sygepleje. Når hun ikke er blevet sendt af sted med få dages varsel, har hun siden 1976 passet sit arbejde som intensivsygeplejerske på Aalborg Hospital.

Merete Engell, 37 år, har været udsendt otte gange for Læger Uden Grænser til Etiopien, Afghanistan, Liberia, Sudan, Niger og Den Demokratiske Republik Congo. Hun har bl.a. ledet et felthospital i Sudan og et program for kvinder, der har været udsat for seksuel vold. Senest har hun i 2006 været udsendt to måneder som chefsygeplejerske på Læger uden Grænsers Hospital i Bunia i DR Congo, et job, som betød, at lytterne valgte hende som "Årets sejeste dansker" i et radioprogram på P3. Hun arbejder nu i Tivoli og har planer om at arbejde i Danmark fremover.

Marianne Hallberg, 49 år, er uddannet intensivsygeplejerske og har i alt 17 års erfaring væk fra Danmark. Hun har arbejdet 12 år i Etiopien med at organisere nødhjælp og været sundhedskoordinator for Det Lutherske Verdenssamfund, som udsendt af Folkekirkens Nødhjælp. Derudover har hun været Folkekirkens Nødhjælps repræsentant i Kenya i fire år, og endelig har hun stået for organisationens hiv-aids-program i Etiopien i to år. 

OM FLORENCE NIGHTINGALE-MEDALJEN

Florence Nightingale-medaljegn er indstiftet af den Internationale Røde Kors Komité 1912, og den blev første gang uddelt i 1920. Det er en international medalje, der bliver uddelt hvert andet år til sygeplejersker i hele verden. En række danske sygeplejersker - i alt 26 - har indtil nu modtaget den.

MODTAGERE AF FLORENCE NIGHTINGALE-MEDALJEN

 
Florence Nightingale medaljen er indstiftet af den Internationale Røde Kors Komité 1912, og den blev første gang uddelt i 1920. En række danske sygeplejersker - i alt 26 – har indtil nu modtaget den hæderfulde medalje. Herunder er en kort præsentation af modtagerne.

Magdalene Tidemand modtog medaljen i 1920 for sin indsats under første verdenskrig her under blandt tyske krigsfanger i Rusland.

Eli Magnussen, forstanderinde på Rigshospitalet og i Sundhedsstyrelsen, modtog medaljen i 1949 for sin gerning blandt medfangerne i Frøslevlejren under krigen og for indsatsen for dansk sygepleje.

Signe Jansen, oversygeplejerske på Bispebjerg Hospital, modtog medaljen i 1951 for sin indsats under evakueringen af de danske jøder og i plejen af sårede modstandsfolk under besættelsen. Hun blev arresteret af tyskerne og anbragt i Horserødlejren.

Ellen Christensen modtog medaljen i 1953 for sin indsats under evakueringen af de danske jøder og i plejen af sårede modstandsfolk under besættelsen.

Maja Foget, forstanderinde i Sundhedsstyrelsen, fik medaljen i 1955 på baggrund af sit arbejde med hjemtransport af fanger fra tyske koncentrationslejre og organisering af de danske flygtningelejre efter krigen.

Zelna Mollerup, forstanderinde på Blegdamshospitalet, modtog medaljen i 1957 for sin indsats under polioepidemien 1952-1953.

Eva Lyngby, forstanderinde på Skt. Lukas Stiftelsen, fik medaljen i 1957 for sin indsats for hjemmesygeplejen, omsorgen for gamle og kronisk syge og det internationale diakonissearbejde.

Ellen Lund, forstanderinde for det danske tuberkulosehospital Arogyvaram i Sydindien, modtog medaljen i 1957 for sit arbejde med tuberkulosepatienter og uddannelse af sygeplejersker i Indien.

Signe Vest, oversygeplejerske i Angmassalik, fik medaljen i 1959 for sit mangeårige arbejde i Grønland.

Dorothea Bengtzen, forstanderinde for Dansk Røde Kors´ børnehjem i Godthåb, fik medaljen i 1959 for sit mangeårige arbejde i Grønland.

Ellen Broe, direktør for Florence Nightingale International Foundation, fik medaljen i 1961 sin mangeårige indsats for sygeplejerskernes faglige uddannelse.

Elisabeth Larsen, administrativ leder ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole, fik medaljen i 1969 for sin indsats inden for sundhedsplejen.

Lone Jakobsen, oversygeplejerske ved Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, fik medaljen i 1995 for sit banebrydende arbejde med torturofre og for at få dette arbejde integreret i den danske sygeplejerskeuddannelse.

Ina Nielsen, operationssygeplejerske, fik medaljen i 1997 for sin indsats på et Røde Kors hospital i Afghanistans hovedstad Kabul i 1992 under krigen med Rusland.

Randi Agnete Jensen, anæstesisygeplejerske, fik medaljen i 1999 for sit arbejde under Røde Kors i flygtningelejre og feltlazaretter siden 1990. Senest har hun sammen med Lisbeth Kristensen været med til at opbygge et børnehospital i Phnom Penh, Cambodia, og hun har stået for uddannelsen af lokale anæstesisygeplejersker.

Lisbeth Kristensen, sundhedsplejerske, fik medaljen i 1999 for sit arbejde siden 1979 i Røde Kors´ flygtningelejre og feltlazaretter. Senest har hun sammen med Randi Agnete Jensen været med til at opbygge et børnehospital i Phnom Penh, Cambodia.

Jesper Hildebrandt Lillelund Jørgensen, sygeplejerske, fik medaljen i 2001 for sit arbejde i organisationen Læger uden Grænser i nogle af verdens farligste områder. Senest arbejdede han for russiske fanger ramt af tuberkulose og underviste russiske sygeplejersker i behandling og forebyggelse af sygdommen.

Grethe Hjul Mandrup, sundhedsplejerske, fik medaljen i 2001 for sit pionerarbejde med at sikre sundhed og integration af flygtninge, indvandrere, deres familier og især børnene. Som sundhedsplejerske udviklede hun nye metoder i arbejdet.

Ruth Lange, centerleder, fik medaljen i 2003 for sit pionerarbejde på Grønland med at opbygge hjemmesygepleje, gøre den grønlandske sygeplejerskeorganisation selvstændig og sikre at uddannelse af sygeplejersker foregik på Grønland.

Annelise Wendelboe Pedersen, operationssygeplejerske, fik medaljen i 2003 for sit intense humanitære sundhedsarbejde gennem 12 år for mennesker ramt af krig, katastrofer og sammenbrud af normale levekonditioner bl.a. i Myanmar.

Vivien Margaret Walden, fik medaljen i 2005 for sit arbejdet med at foretage de første lokale vurderinger i forbindelse med katastrofer. Hun har arbejdet bl.a. arbejdet i Haiti, Sydsudan og i Indonesien.

Vivike Heelsberg Pedersen fik medaljen i 2005 for sit arbejde for Røde Kors i afrikanske lande foruden Østtimor, Indien og Kosovo. Hun har især været ansvarlig for undervisningsprogrammer, førstehjælpskurser og organisering af medicinleverancer.

Helle Wincentz Sørensen fik medaljen i 2005 for sit arbejde for Læger uden Grænser. Hun har især været beskæftiget med at forebygge og behandle kolera og underernæring i Afrika.

Alice Nielsen fik medaljen i 2007 for sit arbejde for Røde Kors i Pakistan, Afghanistan, Sierre Leone, Sudan og Liberia.

Merete Engell fik medaljen i 2007 for sit arbejde for Læger Uden Grænser til Etiopien, Afghanistan, Liberia, Sudan, Niger og Den Demokratiske Republik Congo. Hun har bl.a. ledet et felthospital i Sudan, og et program for kvinder, der har været udsat for seksuel vold.

Marianne Hallberg fik medaljen i 2007 for sine 17 år som udstationeret for Folkekirkens Nødhjælp og Det Lutherske Verdenssamfund i Etiopien og Kenya med at arrangere nødhjælp og opspore internt fordrevne mennesker i Sudan for at dokumentere deres skæbne og behov for hjælp.