Dilemma: En konvertit på arbejde

Din mening. Det vrimler med etiske dilemmaer i sygeplejen. Sygeplejersken vil gerne høre, hvad du ville gøre, hvis ... Læs historien nedenfor og send dine overvejelser til: redaktionen@dsr.dk senest tirsdag den 13. marts kl. 12.00. Det må højst fylde 1.000 tegn uden mellemrum. Husk at oplyse navn og arbejdssted. Redaktionen bringer et ­udvalg af svarene i næste nummer af Sygeplejersken.

SY-2007-05-52aIllustration: Bodil Molich

Ida er en danskfødt pige på 24 år, som efter endt uddannelse til social- og sundhedsassistent har fået merit og er gået i gang med sygeplejerskeuddannelsen. Hun har altid gerne villet være sygeplejerske, men har ikke været motiveret for at læse før nu.

Ida er datter af to skolelærere fra Midtjylland, hun er konfirmeret, men ikke specielt religiøs. Men kort tid inden Ida startede som sygeplejestuderende, besluttede hun sig for at konvertere til islam, et ønske hun længe havde haft, og som var blevet stærkere, jo bedre hun var kommet til at kende sin muslimske kæreste Ömer og hans familie og venner.

Fatima, som Ida nu kalder sig, bærer hijab (tørklæde) og tildækker sine arme. Da Fatima startede på somatisk afdeling, aftalte hun med sin vejleder, at hun kunne anvende hospitalets sengetrøjer, når hun ikke havde direkte patientkontakt.

Men efter et par dage afslår Fatima at deltage i plejen af en mand, der har behov for et sengebad. Manden er ude af stand til selv at varetage den personlige hygiejne, men Fatima begrunder sit afslag med, at hun - ifølge Koranen - ikke må have så tæt kontakt med mænd.

Hvad synes du, vejlederen skal gøre i den situation?

Kommentarer i Sygeplejersken nr. 6 side 66

Den rigtige uddannelse?

I bund og grund har Fatima i dagens Danmark ret til at vælge fra. Dog med risiko for at blive til en byrde for sine kollegaer. Alligevel synes jeg, vejlederen skal tage en snak med Fatima, om hun er helt sikker på, at det er sygeplejerske, hun ønsker at uddanne sig til, idet jeg er af den mening, at sygeplejersker ikke kan fravælge pleje/behandling af patienter uanset køn, religion, politisk overbevisning mv.

Stine Andersen, sygeplejerske, Kardiologisk afdeling, Næstved Sygehus.

Find en anden uddannelse!

Jeg synes, at Idas vejleder skal forklare Ida, at personlig hygiejne er en del af den grundlæggende sygepleje, som alle sygeplejersker skal kunne varetage, da den er en del af uddannelsen og jobbet. Hvis Ida kun kan varetage den personlige hygiejne af kvinder, har hun valgt en forkert uddannelse og burde finde sig et nyt område at beskæftige sig med af hensyn til hendes kommende kolleger. Når man vælger uddannelse, må det forventes, at man sætter sig bare et minimum ind i, hvad jobbet går ud på, så det kan ikke komme som en overraskelse for Ida, at hun som sygeplejerske kan komme ud for at udføre personlig hygiejne på mænd.

Helene Berg-Sonne, sygeplejestuderende, 5. semester på Sygeplejeskolen København.

Utænkeligt

Jeg synes, Ida skal tænke sig om og overveje, om hendes valg af uddannelse er foreneligt med hendes valg af religion. Ida er, uanset hvor meget hun er konverteret, i arv, kultur og viden, en dansk kvinde og desuden social- og sundhedsassistent. Det er derfor utænkeligt, at hun ikke har vidst, at det er en del af uddannelsen at lære at varetage begge køns grundlæggende plejebehov.

Det står Ida frit for efter endt uddannelse at tage ansættelse på f.eks. en barselsgang eller et andet sted, hvor nøgne, hjælpeløse mænd kun forekommer ved et beklageligt uheld.

Men for at kunne opnå autorisation som sygeplejerske i Danmark kræves det bl.a., at hun har både teoretisk og praktisk styr på personlig hygiejne til begge køn. Sådan er det bare Ida, konvertit eller ej, take it or leave it.

Birgitte Bernstein, sygeplejerske, ansat på intensiv afdeling, Frederiksberg Hospital.

Afklaring savnes

Det handler vist her om evnen til at trække vejret med mavemusklerne, medens man skaber overblik. Vejlederen må bede Ida/Fatima lave en liste over det, hun ikke kan/vil deltage i. Derudfra må vejlederen vurdere mulighed for og evt. arrangere et fagligt forsvarligt forløb i afdelingen. Denne afklaring burde være foretaget tidligere, fra centralt hold, så hendes kliniske forløb kunne lægges efter det. Er der et problem, burde Ida/Fatima vel ikke bruge tid på at prøve at blive sygeplejerske? Ida/Fatima er selv et ansvarligt individ, men afdelingers faste plejepersonale og personer som Ida/Fatima skal så vidt muligt ikke bruge energi på sådanne uoverensstemmelser, der burde være afdækket og accepteret, når en afdeling modtager en studerende.

Hvad der kan være af overskud, når patienterne er hjulpet og dokumentationen er udført, skal gerne gives til udvikling. Det er der brug for.

Marianne Thygesen, udviklingssygeplejerske, ansat på Gynækologisk/Obstetrisk afdeling, Odense Universitetshospital.

L  

Emneord: 
Etik
Dilemma
Hygiejne