Statsministeren: Mange elementer i spil ved OK11

Løn og køn. Der var ingen tilsagn fra statsministeren om ekstra penge til at ændre lønrelationerne, da regeringschefen holdt sit sidste tirsdagspressemøde i denne folketingssamling.

1210-32-01-1aStatsminister Lars Løkke Rasmussen henviser spørgsmålet om lønrelationer til de kommende overenskomstforhandlinger. ”Jeg vil gerne have længere tid til at gennemgå Lønkommissionens redegørelse,” sagde han på sit tirsdagspressemøde den 1. juni.

Såvel Lønkommissionens redegørelse om lønforholdene på det danske arbejdsmarked som de kommende overenskomstforhandlinger var på dagsordenen, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) holdt sit sidste ordinære tirsdagspressemøde inden Folketingets sommerferie.

Lønrelationerne mellem store kvindedominerede faggrupper og store mandsdominerede faggrupper var dog ikke det, der interesserede de forsamlede journalister mest. De var nok så interesserede i at høre statsministerens mening om folketingsmedlemmernes løn og om den seneste udvikling i balladen om udenrigsminister Lene Espersens mødevirksomhed.

Lønkommissionen fastslår i redegørelsen "Løn, køn, uddannelse og fleksibilitet", at forhandlingssystemet rummer mekanismer, som bevarer lønrelationerne mellem faggrupperne, som de er. Da Lønkommissionen afleverede sin redegørelse om lønforholdene, gav kommissionens formand Michael Christiansen udtryk for, at alle parter - også politikerne på Christiansborg - har et ansvar for at ændre på virkningerne af et stærkt kønsopdelt arbejdsmarked.

"Vil statsministeren vedkende sig sådan et ansvar?" blev Lars Løkke Rasmussen spurgt ved pressemødet i Statsministeriet.

"Jeg vil først og fremmest gerne have længere tid til at gennemgå Lønkommissionens redegørelse, og det er der også tid til, eftersom der stadig er lang tid til overenskomstforhandlingerne i foråret 2011. Det bliver meget spændende forhandlinger, og det bliver også nogle af de første muligheder for at teste de mange forskellige løsningsforslag på at løse landets langsigtede økonomiske udfordringer, herunder at arbejde længere og arbejde mere fleksibelt," svarede Lars Løkke Rasmussen.

Den økonomiske genopretningsplan

Statsministeren beskæftigede sig ved pressemødet først og fremmest med regeringens økonomiske genopretningsplan. Denne plan blev også sat i relation til de kommende overenskomstforhandlinger:
"Regeringen siger, at kriseregningen nu bliver betalt, men om få år venter der nye store underskud på de offentlige budgetter. Hvad vil du gøre ved det"" spurgte en journalist.

"Vi ved godt, at i år 2015 vil samfundet stå over for nye udfordringer som følge af, at vi bliver stadigt flere ældre. Og det rummer den udfordring, at der bliver relativt færre til at forsørge stadigt flere. Derfor har vi brug for at få sat en dagsorden om at få gjort det danske uddannelsessystem mere effektivt, så de unge hurtigere kommer ud på arbejdsmarkedet. Vi har brug for at få sat på dagsordenen, hvordan vi bliver længere på arbejdsmarkedet og får produceret noget mere, hvad enten det så er, at vi har en lidt længere arbejdsdag eller ved, at vi får mere værdi ud af vores arbejde. Det vender vi stærkt tilbage til i den nye folketingssamling," sagde statsministeren.

Han tilføjede, at parterne ved overenskomstforhandlingerne i 2011 "skal se på, hvordan vi indretter overenskomsterne mere fleksibelt, så vi får hænderne til at række længere," og han brugte OECD-opgørelsen af folkeskolelæreres og gymnasielæreres undervisningstid, hvor danske læreres undervisningstid ligger blandt de korteste, som et aktuelt eksempel.

FØLGER AF KØNSOPDELT ARBEJDSMARKED

Lønforskellen mellem kvindedominerede faggrupper og mandsdominerede faggrupper er 17,7 pct. i mændenes favør for arbejdsmarkedet som helhed og 22 pct. på det offentlige arbejdsmarked.

Kvinder arbejder overvejende med pleje og omsorg, mænd med teknik, byggeri og økonomi. I den private sektor er to tredjedele af de ansatte mænd, i den offentlige sektor er tre ud af fire ansatte kvinder.

Lønkommissionen konkluderer, at uddannelse generelt kan betale sig på lønnen. Der er dog et særligt problem for kvindegrupper med en mellemlang videregående uddannelse rettet mod det offentlige arbejdsmarked såsom sygeplejersker. For kvindegrupper med en mellemlang videregående uddannelse er lønforskellen til kortere uddannede beskeden.

Lønkommissionen har ikke kunnet opnå enighed om at anvende et anerkendt jobvurderingssystem til at foretage sammenligninger mellem kvinde- og mandsdominerede fagområder. Lønkommissionens analyser viser dog, at det ikke udelukkende er objektive kriterier såsom ansvar, uddannelsesniveau og erfaring, der bestemmer lønfastsættelsen. Køn synes at spille en selvstændig rolle for løndannelsen.

Emneord: 
Løn
Køn
Politik