Resumé af international forskning

Coaching patients to self-care: a primary responsibility of nursing

Pryor J. Older People Nursing 2009; vol. 4: number 2:79-89.

Formål: En australsk undersøgelse har fokus på aktivt at støtte og guide ældre til en rehabiliterende egenomsorg efter udskrivelse fra behandling på sygehus.

Metode: Med afsæt i grounded theory udvikles en model for rehabiliterende sygepleje, hvor sygeplejersken dels fungerer som coach, dels arbejder bevidst på at fremme sygeplejerskers kundskaber med hensyn til at kunne lette overgangen fra sygehus til eget hjem for patienterne.

Resultater: Rehabiliterende sygepleje udvikles i en proces bestående af tre hovedfaser:

  • lette patientens muligheder for rehabilitering
  • styrke patientens indsats
  • yde delvis hjælp til at opnå egenomsorg.

De tre områder uddybes specifikt i modellen.
Konklusion: Rehabiliterende sygepleje er coaching af patienter til egenomsorg baseret på teknologi og tidlig indsats.

Kommentarer: Modellen her indikerer, at sygeplejerske-patient-interaktionen må målrettes specifikt i forhold til patientens ønsker og forventninger til at opnå egenomsorg i overgangen fra sygehus til udskrivning. En model der er velegnet og kan bruges som inspiration til udvikling af rehabiliterende sygepleje i klinisk praksis.

Af Britta Hørdam, sygeplejerske, ph.d., projektleder ved University College Sjælland, ekstern lektor ved Aarhus Universitet, Afdeling for Sygeplejevidenskab.

Emneord: 
Forskning
Rehabilitering
Ældre