Ph.d.-forsvar: Leddegigt - observationelle studier om komplians og behandlingsstart

Annette de Thurah, sygeplejerske, MPH, forsvarer mandag den 22. marts 2010 ph.d.-afhandlingen "Anvendelsen af methotrexat blandt danske leddegigtpatienter. Observationelle studier om komplians og behandlingsstart".

Behandlingsprincipperne for leddegigt er i dag baseret på hurtig (= tre måneder) og vedvarende behandling med methotrexat (MTX) som førstevalgspræparatet. MTX er det hyppigst anvendte lægemiddel mod leddegigt og gives til 80 pct. af patienterne. De tre studier i afhandlingen omhandler leddegigtpatienter, der behandles på sygehusene.

Første studie er et registerbaseret studie, hvor der anvendes MTX-receptdata fra perioden 1998-2006. Studiet viser en klar tendens til, at leddegigtpatienter sættes hurtigere i MTX-behandling efter år 2000 sammenholdt med perioden før. Den mediane tid til MTX-behandlingsstart var 120 dage. Studiet viser yderligere, at kun 21 pct. af patienterne kom i behandling inden for tre måneder fra henvisning til sygehuset.

Andet studie er ligeledes baseret på MTX-receptdata. Dette studie viser, at når MTX-behandlingen er begyndt, er kompliansen generelt høj. Leddegigtpatienterne var gennemsnitligt uden MTX-behandling i ca. 1,5 måned/året. Kompliansen var lavest blandt patienter med lav sygdomsaktivitet og blandt patienter med en sygdomsvarighed mellem et og fem år.

På baggrund af spørgeskemadata viser afhandlingens tredje studie, at patienter med leddegigt oplever MTX-behandlingen som en nødvendighed, og at dette spiller en væsentlig rolle for kompliansen.

I daglig klinisk praksis spiller sygeplejersken en væsentlig rolle i at støtte leddegigtpatienterne til fastholdelse af den medicinske behandling. Denne afhandling tegner således et klinisk relevant billede af, hvorledes et af de hyppigst anvendte lægemidler anvendes i praksis.

Annette de Thurah er ansat som Klinisk Sygeplejespecialist på Reumatologisk Afdeling U, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Opponenter/bedømmelsesudvalg

Hendrik Vilstrup, professor, overlæge, Medicinsk hepato-gastroenterologisk Afdeling V, Århus Universitetshospital (formand), Carl Turesson, overlæge, ph.d., Reumatologisk Afdeling, Malmö Universitetshospital, Malmö, Sverige, og Morten Andersen, læge, seniorforsker, ph.d., Forskningsenheden for Almen Praksis, Odense, Syddansk Universitet, Odense, Danmark.

Vejledere

Kristian Stengaard-Pedersen, professor, overlæge ved Reumatologisk Afdeling U, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Mette Nørgaard, overlæge, ph.d., Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, og Ingegerd Harder, lektor, ph.d., Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for folkesundhed, Aarhus Universitet.

Forsvaret finder sted den 22. marts kl. 14.00 på Aarhus Universitet.

Emneord: 
Forskning