Sygehuse har ikke plads til de syge medarbejdere

​Rummeligheden på sygehusene er blevet mindre. Sygeplejersker, som lider af stress og kroniske sygdomme, risikerer fyring, fordi sygehusene ikke har råd til at beholde dem.

SY-2011-01%20(3)”Vi har ikke længere råd til at tage særlige hensyn, så vi bliver desværre nødt til at fyre dig.”

Sådan lyder beskeden stadigt oftere til sygeplejersker, som er sygemeldt pga. f.eks. dårlig ryg, stress eller depression.

Besparelserne på sygehusene betyder, at der ikke er samme rummelighed som tidligere. Personalepolitiske visioner om at inkludere ansatte med sygdomme eller skavanker rimer mange steder dårligt med de økonomisk pressede forhold på afdelingerne.

Det fortæller fællestillidsrepræsentanter på flere store sygehuse, og tendensen bekræftes af Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse, DSA.

Fællestillidsrepræsentantsuppleant Jacob Gøtzsche fra Århus Sygehus har inden for det seneste halve år oplevet flere sager, hvor sygeplejersker er blevet afskediget med den begrundelse, at afdelingen ikke havde mulighed for at tage særlige hensyn til deres sygdom: Blandt de afskedigede er f.eks. to sygeplejersker med sklerose, som nu er arbejdsløse, selvom de kunne bestride et job på særlige vilkår.

Illustration: Bob Katzenelson

”Rummeligheden er blevet mindre. På nogle afdelinger går man stadig langt i et forsøg på at fastholde medarbejderne. På andre ryger de syge medarbejdere ud meget tidligere end før. Der er helt klart nogle mellemledere, som er meget pressede. De vil i de fleste tilfælde gerne fastholde medarbejderne, men de får at vide, at økonomien simpelthen ikke kan bære, at de udviser rummelighed. Når en sygeplejerske bliver ramt af sygdom, så skal vi i dag virkelig ud i en kreativ tankegang for at fastholde vedkommende. Sådan var det ikke for bare et år siden,” siger Jacob Gøtzsche.

Socialrådgiver Claus Schou fra Danske Sundhedsorganisationers A-kasse genkender tendensen:

”Vi har endnu ingen tal på problemets omfang, men vores fornemmelse er helt klart, at der ikke er den samme rummelighed som tidligere pga. nedskæringerne. Tidligere kunne medlemmer godt være syge et år uden at blive fyret. I dag ser vi oftere, at de fyres tidligere især i forbindelse med sygdomme som stress, dårlig ryg m.m. Når det gælder alvorlige sygdomme som f.eks. cancer, er arbejdsgiverne stadig tilbageholdende med at afskedige,” siger Claus Schou.

Flere opsigelser
I Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland fortæller kredsformand Jytte Wester også, at der er flere opsigelser end tidligere pga. sygdom:

”Der kan være mange forklaringer på den strammere sygdomspolitik – herunder et økonomisk pres på mange arbejdspladser. Men som arbejdsgiver skal man tænke over, hvad en opsigelse betyder for den enkelte og for arbejdsmiljøet på en arbejdsplads,” lyder det fra Jytte Wester.

På Hvidovre Hospital har spørgsmålet om arbejdspladsens hensyntagen over for de syge for nylig været behandlet i Medudvalget:

”I forbindelse med vores fyringsrunder har vi måttet sige farvel til folk i fleksjob, fordi de havde brug for særlige skånehensyn, som man ikke kunne tage. Både ledere og tillidsfolk er bekymrede for, om besparelserne kommer til at betyde, at vi ikke længere kan rumme de syge medarbejdere. Hospitalets personalepolitik om rummelighed er skrevet i en opgangstid. Spørgsmålet er, om vi kan beholde mangfoldigheden, når økonomien er presset?” lyder det fra fællestillidsrepræsentant Tine Jæger Pedersen.

Anni Pilgaard, der er 1.-næstformand i Dansk Sygeplejeråd og formand for DSA, finder det uacceptabelt at fyre sygeplejersker, som kan fungere i et job med skånehensyn. Hun siger: ”Dét, tillidsrepræsentanterne fortæller, er ikke etisk i orden. Som samfund og som arbejdsplads kan vi ikke tillade os at støde mennesker ud, som ikke er 100 pct. fit for fight. Samtidig er det en utrolig kortsigtet politik, for vi ved, at der allerede om få år bliver mangel på sygeplejersker.”

Chefsygeplejersken på Århus Sygehus: Vi er ikke blevet mindre rummelige

”Jeg kan kun beklage, at der ikke er fundet arbejdsmuligheder for de pågældende sygeplejersker. Vi er en stor arbejdsplads med 6.400 ansatte, og ser man på statistikken, så er der ikke belæg for at sige, at vi er blevet mindre rummelige. 13 ansatte blev afskediget i forbindelse med sygdom i første kvartal i 2009 mod 10 i samme kvartal i 2010,” siger chefsygeplejerske Kirsten Bruun fra Århus Sygehus.

Hun vil ikke kommentere de konkrete afskedigelsessager, men fortæller, at sygehuset i dag griber tidligere ind og tager samtaler med syge medarbejdere. ”Vi har meget fokus på vores sygefraværspolitik, og allerede efter en måned tilbydes sygemeldte en fraværssamtale.

Processen er kortere end tidligere, hvis en medarbejder ikke kan klare sit job. Derfor kan nogle medarbejdere måske opleve, at sygehuset er blevet mindre rummeligt. Men det er først og fremmest af hensyn til den, der er syg, at der bliver skabt en hurtig afklaring. Vi hører også, at de ansatte er glade for, at der bliver grebet hurtigt ind,” lyder det fra Kirsten Bruun.

Emneord: 
Kronisk sygdom
Stress
Arbejdsmiljø