Vores værdi er blevet tydelig

Sygeplejerske Inuuti Fleischer er som den første grønlænder blevet valgt som formand for sygeplejerskernes organisation.

SY-2011-01-24InuutiI 20 år har 52-årige Inuuti Fleischer været leder på sygehuset i Aasiaat (tidligere Egedesminde).

Men i november blev hun valgt som den første grønlandske formand for sygeplejerskernes faglige organisation, Peqqissaasut Kattuffiat.

"Jeg synes, at politikerne i Grønland gennem de seneste år er blevet mere opmærksomme på sygeplejerskernes værdi. Lige nu er en af de store udfordringer den nye sundhedsreform, der er trådt i kraft her i 2011.

Sygeplejersker vil få flere opgaver og mere ansvar, og så må lønniveauet følge med. Samtidig vil vi arbejde for, at sygeplejerskernes faglige organisation i højere grad er tydelig i samfundsdebatten.

Vi er en organisation, som borgere og arbejdsgivere kan henvende sig til.”    

Foto: Ulrik Bang

Emneord: 
Internationalt samarbejde
Organisering