Psykisk syge bliver nedprioriteret i sundhedsvæsenet

Psykisk syge mænd lever 20 år kortere end andre mænd, og kvinder med psykiske lidelser lever i gennemsnit 15 år kortere end deres kønsfæller.

Psykiatriske patienter har en markant overdødelighed, viser en ny nordisk undersøgelse. Overdødeligheden skyldes både sygdomme, usund livsstil og overhyppighed af selvmord.

Det er konklusionen på en endnu ikke publiceret undersøgelse, hvor forskere fra Danmark, Finland og Sverige har undersøgt dødeligheden blandt psykisk syge. Middellevetiden for danskerne er ellers støt stigende i disse år og er nu oppe på 76 år for mænd og 80 år for kvinder.

Årsagerne til den markant højere dødelighed blandt psykisk syge er mange, forklarer overlæge og professor Merete Nordentoft fra Psykiatrisk Center København, der er medforfatter på undersøgelsen:

”Psykisk syge har en overdødelighed inden for stort set alle sygdomskategorier. For hjertesygdomme og mange andre fysiske sygdomme gælder det, at psykisk syge har to eller tre gange så stor risiko for at dø af sygdommen end andre. Samtidig har patienter med psykiske lidelser en overhyppighed af selvmord. Det gælder især bipolar sygdom, depression og skizofreni. Samtidig har psykiatriske patienter en højere risiko for at dø på grund af vold eller ulykker,” siger Merete Nordentoft.

Overdødeligheden skyldes ifølge Merete Nordentoft bl.a., at psykiatriske patienter får dårligere behandling, at de har en mere usund livsstil, og at deres medicinering i nogle tilfælde giver helbredsproblemer.

Bedre forebyggelse efterlyses 

Merete Nordentoft mener, at sundhedsvæsenet kan gøre langt mere for at forebygge den alt for høje dødelighed blandt psykisk syge:

”Problemet kan forebygges, men det kræver, at patienterne i langt højere grad end i dag får en hjælpende hånd til at ændre livsstil. De psykisk syges overdødelighed er lige så kompleks som den sociale ulighed i sundhed, og det kræver en bredspektret indsats at afhjælpe problemet,” siger Merete Nordentoft, som efterlyser en målrettet sundhedsfremmeindsats på de psykiatriske afdelinger. Knud Kristensen, der er formand for Landsforeningen Sind, mener, at den markante overdødelighed blandt psykiatriske patienter er et udtryk for en helt uacceptabel ulighed i sundhed:

”Der er eksempler på, at læger angiver psykose som dødsårsag. Men man kan ikke dø af en psykose. Det er et kæmpe problem, at psykisk syges fysiske sygdomme ikke altid bliver taget alvorligt af sundhedsvæsenet, og at de på den måde bliver diskrimineret og stigmatiseret,”

I et forsøg på at udvikle forebyggelsen blandt psykisk syge søger Psykiatrisk Center København i øjeblikket penge til et projekt, hvor i alt 400 patienter skal indgå i etårigt forsøg. 

Halvdelen af patienterne skal tilbydes fysisk aktivitet, sundere kost og tilbud om rygestop, mens den anden halvdel indgår i en kontrolgruppe.

Den nordiske undersøgelse er antaget til offentliggørelse i The British Journal of Psychiatry.

Emneord: 
Psykisk lidelse
Død
Sundhedsvæsen