Uventet dødsfald førte til nye retningslinjer

Psykiatrisk Afdeling på Odense Universitetshospital afviser, at de kunne have gjort mere for at forebygge Erik Bechs død. Men efter dødsfaldet har afdelingen skærpet indsatsen for at forebygge blodpropper blandt bæltefikserede patienter.

SY-2011-7-14-1xy
Foto: Nils Lund Pedersen

Som konsekvens af den 37-årige Erik Bechs død indførte Psykiatrisk Afdeling på Odense Universitetshospital i 2009 skærpede retningslinjer, der skal forebygge, at bæltefikserede patienter udvikler blodpropper. 

Det oplyser administrerende overlæge Thorkil Sørensen fra Psykiatrisk Afdeling på Odense Universitetshospital. Han fortæller, at patientens død af en blodprop kom helt uventet for personalet.  Efter dødsfaldet blev der foretaget en analyse af forløbet, og afdelingen indledte et samarbejde med professor Jørgen Jespersen, Afdelingen for Tromboseforskning,

Syddansk Universitet, for at kortlægge årsagerne til dødsfaldet. Samarbejdet resulterede i retningslinjer for hele Region Syddanmark i overensstemmelse med Den Danske Kvalitetsmodel:

”Her på afdelingen har vi indført de skærpede retningslinjer, som bl.a. betyder, at det skal overvejes at ordinere tvangsfikserede patienter blodfortyndende medicin,” siger Thorkil Sørensen. 

Han mener dog ikke, at de skærpede retningslinjer ville have ændret behandlingen af Erik Bech:

”Den pågældende patient hørte ikke med i risikogruppen for udvikling af trombose, fordi han var forholdsvis ung og sportstrænet. Samtidig var patienten manisk og bevægede sig. Personalet har også ved regelmæssige skift mellem højre og venstre remme sikret bevægelsesmuligheder af arme og ben,” fortæller Thorkil Sørensen.

I forbindelse med dødsfaldet overvejede trombosesagkyndige læger også, om dødsfaldet kunne hænge sammen med brug af steroider.

”Men det tror vi ikke. Vi har ikke kunnet komme årsagen til det ulykkelige dødsfald nærmere. Jeg forstår de pårørendes sorg og frustration, men må sige, at vi har gjort alt, hvad vi kunne, for at undersøge årsagen. Sagen har også været oppe i Patientklagenævnet, som har vurderet, at behandlingen har levet op til normen for almindelig faglig anerkendt standard,”  siger Thorkil Sørensen.

Familien mener, at afdelingen kunne have forebygget fiksering med en lidt mere menneskelig behandling og ved at inddrage de pårørende, så patienten kunne falde til ro. Hvad siger afdelingen til den kritik?

”Som jeg læser journalerne, var fiksering nødvendigt, fordi patienten var meget syg af sin bipolare lidelse. Når det gælder skizofrene, kan det i nogle tilfælde lykkes at tale patienterne ned. Det er meget svært, når det gælder maniske patienter. Men det er klart, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at forhindre fiksering af patienter. Danske Regioner arbejder på, at antallet af fikseringer går 20 pct. ned, og på Odense Universitetshospital vil vi forsøge at reducere antallet af fikseringer med 50 pct. Vi prioriterer samarbejde mellem patienter og pårørende højt, men i situationer med risiko for skade på andre, må personalet gribe ind.”

Emneord: 
Psykisk lidelse
Død