Ny udfordring for sygeplejen: Omsorg over afstand

Med centraliseringen af sygehusene og længere afstande kan hjemmeplejens visitatorer ikke nå ud til lige så mange udskrivningssamtaler, derfor er der brug for nye løsninger.

”Vi bliver nødt til at arbejde med telekommunikation,” vurderer formand for Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne, Inge Jekes.

”Det vil også være en gevinst at bruge telemedicinsk kontakt mellem de udkørende sygeplejersker og sygehusene for at have en faglig sparring mellem sektorerne. Allerede i dag arbejder mange kommuner med telemedicin i forbindelse med behandling af patienter med sår. Jeg tror også, at man kan bruge telemedicin til at forebygge mange indlæggelser af kroniske patienter, fordi man skaber en større tryghed hos patienterne. Man fører også en større faglighed ud til sygeplejen på den måde,” siger Inge Jekes.

Hun peger også på vigtigheden af oplæring:

”Vi skal sikre, at alle er med, så vi ikke får A- og B-sygeplejersker. Der skal afsættes tid til oplæring.”

Derudover ser hun med indføringen af telemedicin behovet for et nyt forskningsområde.

”Hvordan giver man omsorg via telemedicin? Der ligger et forskningsområde, som man skal gå ind og kigge på: Hvordan kan man egentlig give omsorg over afstand? For omsorgen i, at man kan lægge en hånd på skulderen af en patient, der er ked af det, har utrolig stor værdi, og den kan du ikke give, hvis du udelukkende kører over telemedicin,” siger Inge Jekes.

I slutningen af 2011 blev der iværksat forsøgsordninger med telemedicin inden for psykiatrien og på udskrivningsområdet. I de kommende år forventes flere projekter med telemedicin på bl.a. misbrugsområdet.   

Hvad er telemedicin?

I regeringsgrundlaget står der, at regeringen vil arbejde for en mere sammenhængende satsning på telemedicin. Der findes dog ikke en autoriseret dansk definition af begrebet. National Sundheds-IT og Sundhedsstyrelsen har af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fået til opgave at udarbejde en national strategi for telemedicin. Her tages der udgangspunkt i WHO’s definition:

“The delivery of health care services, where distance is a critical factor, by all health care professionals using information and communication technologies for the exchange of valid information for diagnosis, treatment and prevention of disease and injuries, research and evaluation, and for the continuing education of health care providers, all in the interests of advancing the health of individuals and their communities”

Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin har denne definition på telemedicin, der også er anvendt i telemedicinstrategien fra Regionernes Sundheds-it:

”Tid-, sted- og rumuafhængige digitalt understøttede sundhedsydelser, leveret over afstand, med potentiale til at skabe målbar sundhedsmæssig gevinst eller værdi.”

Fælles for definitionerne er, at telemedicin er leveringen af sundhedsydelser over afstand, og at de fokuserer mere på sundhedsprofessionelle end på borgerens muligheder for at benytte telemedicin. Udgangspunktet for den nationale strategi for telemedicin er, at telemedicin også er noget, som benyttes direkte af borgeren, f.eks. i forbindelse med selvmonitorering.

Kilder: Regeringsgrundlaget ”Et Danmark der står sammen” oktober 2011 side 44-45, udkast til National strategi for telemedicin i Danmark 2012-2015 side 6 og Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin.

 

Emneord: 
Omsorg
Sygepleje
Telemedicin
Kommunikation