De Sygeplejeetiske retningslinjer skal være mere tidssvarende

De sygeplejeetiske retningslinjer skal revideres og tilpasses en mere ren professionsetik. Men sygeplejrskernes mening om ændringen af de eksisterende retningslinjer er vigtig at få frem. Ændringerne kan drøftes på møder over hele landet.

Siden den sidste revision af de Sygeplejeetiske Retningslinjer i 2004 er der sket en stor og stadigt voksende udvikling i sygeplejen og i samfundet. Derfor har Sygeplejeetisk Råd udarbejdet forslag til endnu en revision af de Sygeplejeetiske Retningslinjer, så de er tidssvarende og mere anvendelige i nutidens praksis. Desuden er der i ændringsforslaget lagt op til en mere ren professionsetik, der understøtter det, der er grundlaget for sygeplejen og udgør forskellen fra andre fag.

På baggrund af dette ændringsforslag blev det på Dansk Sygeplejeråds kongres i 2012 besluttet, at der i et samarbejde mellem Dansk Sygeplejeråd og Sygeplejeetisk Råd skulle iværksættes en bred debat om værdier og etik i sygeplejen mhp. at illustrere etikkens betydning i sygeplejen, i sundhedsvæsenet samt for kvalitet og kvalitetsudvikling. Debatten skulle ud blandt sygeplejersker.

Hvordan skaber man rammen for debat hos sygeplejersker, som dagligt oplever sygeplejeetiske dilemmaer i en praktisk hverdag? Og hvordan får vi respons fra sygeplejersker, som dagligt oplever problemstillinger, der kan være af sygeplejeetisk karakter?

Sygeplejeetisk Råd har i foråret 2013 været i Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse for at fremlægge og diskutere ændringsforslaget, og sidenhen har medlemmerne af Sygeplejeetisk Råd været med på kredsbestyrelsesmøder landet over, både for at fremlægge og diskutere, men også for at klæde kredsbestyrelserne godt på, så de kan tage essensen af sygeplejeetikken med sig i de faglige diskussioner med tillidsrepræsentanter på sygehuse og i kommuner.

Og over hele landet er der i kredsbestyrelserne planlagt, og nogle steder allerede afviklet medlemsmøder for sygeplejersker, som netop har sygeplejeetik, værdier i sygeplejen og kvalitetsudvikling tæt inde på livet.

Medlemmer fra Sygeplejeetisk Råd har deltaget i disse møder dels for at debattere den sammenhæng, der er mellem sygeplejeetiske grundværdier, grundlæggende principper for god etisk praksis og generelle retningslinjer, dels for at lytte til sygeplejerskers refleksioner og overvejelser om ændringsforslaget.

En væsentlig ændring er bl.a., at retningslinjerne er opbygget anderledes, så der er en rød tråd mellem tre sygeplejeetiske grundværdier: ansvar, omsorg og værdier, en række grundlæggende principper og de generelle retningslinjer.

Det handler om etik mellem sygeplejerske og patient. Andre områder, som også giver dilemmaer i dagligdagen, f.eks. arbejdsmiljø, ledelsesproblemer og løn- og fagpolitik, er ikke sygeplejeetik, men områder, der tages vare på andre steder.

Læs forslaget til revision af Sygeplejeetiske Retningslinjer på www.dsr.dk/ser

Læs på din lokale kredshjemmeside, hvornår der holdes møde om retningslinjerne.

Emneord: 
Etik
Sygeplejefaget