Dilemma: Den gamle dame drikker.

Skal en borger i hjemmeplejen selv have lov at bestemme, hvor meget alkohol hun vil drikke?

SY2013-05-15

Illustration: Pia Olsen

Bodil er blevet 92 år for en måned siden. Hun bor alene i et rummeligt hus med en stor have, hun har en pæn formue og betaler selv for ekstra hjælp i form af gartner/altmuligmand og hjælp til personlig hygiejne. Den kommunale hjemmepleje doserer medicin og holder øje med de hjælpemidler, Bodil har fået bevilget, f.eks. hospitalsseng og rollator.

Altmuligmanden kommer hver aften og anretter Bodils mad, der kommer fra slagteren. Han åbner en flaske rosévin og hælder et enkelt glas op til Bodil. Men Bodil synes efterhånden ikke, at et enkelt glas er nok, og beder mange aftener altmuligmanden om at åbne en flaske mere, så tager hun selv de glas, hun vil have.

Den hjælper, som kommer og sørger for, at Bodil får sin medicin til aftensmaden, er tiltagende bekymret. Hun kan høre, at Bodil snøvler, og hjælperen er bange for konsekvenserne af rosévinen.

Men hvad skal hjælperen gøre? Skal Bodil selv have lov at bestemme, hvor meget rosé hun vil drikke, eller skal hjælperen forsøge at tale med altmuligmanden om det accelererende forbrug?

Svar 1

I det juridiske perspektiv skal Bodil selv have lov til at bestemme, hvor meget vin hun ønsker at indtage, men i det etiske perspektiv er spørgsmålet, om hun er bevidst om omsorgen for sig selv og dermed konsekvenserne af sit valg?

Bodils valg er kompetent, men hvorfor begynder Bodil pludselig at indtage mere vin end tidligere? Keder hun sig, er hun ensom, er livet blevet ligegyldigt og hvorfor?

Mangler hun noget at glæde sig til og se frem til?

Hvis familien ikke bor i rimelig afstand til regelmæssige besøg, kan en mulighed sagtens være introduktion til Skype eller Face-time, og er der ingen familie, var det måske en idé, om altmuligmanden somme tider spiste med?

Det ville give Bodil en social forpligtigelse, men hvad der er en god idé og det rigtige valg, skal Bodil afgøre.

Altmuligmanden og hjælperen skal give Bodil lyst til at tale om, hvad der er ”Det Gode Liv” for hende, og ud over at det bliver spændende at høre, hvad der giver Bodil glæde, vil en samtale herom naturligt kunne bringe sikkerhedens betydning for det gode liv på bane og dermed indirekte alkoholens indvirkning herpå.

Af Dorte E.M. Holdgaard, oversygeplejerske, exam.art., SD, MPA, formand for den lokale etiske komité ved Aalborg Sygehus. 

Svar 2

Bodil har tilsyneladende levet et liv, hvor hun har haft magt over det. Hun klarer i en høj alder stadig at bo i et stort hus med begrænset hjælp og har mulighed for at betale sig til de muligheder, hun ønsker. Denne form for uafhængighed, selvstændighed og selvbestemmelse har sandsynligvis stor værdi for hende.

Bodil drikker vin. Og hvad kan det betyde? Sygeplejersker tænker sundhedsfremme og forebyggelse. Tænk, hvis Bodil falder og brækker hoften, når hun er fuld, og de konsekvenser, det kan få. Bør sygeplejersken forhindre det, og for hvis skyld gør hun så det?

Bodil kan nyde sin vin og de sidste år i sit liv, som hun ønsker. Bodil har livserfaring og selvbestemmelse og kan udsætte sig for den nydelse og fare, livet kan give. Både ved at drikke for meget rosévin og selv bestemme.

Sygeplejersken får nok ikke meget ud af at tale med havemanden, men kan i stedet snakke med Bodil om, hvordan hun forestiller sig og ønsker at leve sit liv.

Af Annette Hegelund, afdelingsleder på Ældrecenter Gildhøjhjemmet i Brøndby Kommune, medlem af Sygeplejeetisk Råd, www.dsr.dk/ser/

Dilemmaet er stillet af fagredaktør Jette Bagh. Har du et dilemma, du gerne vil have belyst? Send det til fagredaktør Jette Bagh på jb@dsr.dk. Det må højst fylde 900 tegn uden mellemrum. Husk navn og medlemsnummer på din mail.

Emneord: 
Alkohol
Hjemmesygepleje