Parentes: Flere mænd og mindre skyllerumssnak - en reportage

Sygeplejerskerne Allan Vie Hansen (tv) og Søren Starck Aunt er noget af et særsyn på landets hospitaler, hvor under fire pct. af sygeplejerskerne er mænd.

Men ikke på Medicinsk sengeafsnit K3 på Bispebjerg Hospital, hvor Jørgen Thrane var indlagt i begyndelsen af marts. Seks af afdelingens i alt 26 sygeplejersker er nemlig mænd. Søren Starck har otte års erfaring, mens Allan Vie Hansen lige er begyndt i sit første job.

De sætter begge to stor pris på det gode miks af mandlige og kvindelige kolleger, som de mener, bl.a. er med til at skabe en mere direkte kommunikation kollegerne imellem uden skyllerumssnak. Jørgen Thrane er for nyligt blevet opereret for galdestensbetændelse, men blev indlagt på K3 pga. dehydrering og galdesyreinduceret diarre.

”Det er ligegyldigt, hvem der behandler mig - om det er en mand eller kvinde. Men det er godt, hvis man har den samme sygeplejerske det meste af tiden,” siger Jørgen Thrane. Sygeplejerskerne bærer overtrækskitler og handsker, da Jørgen Thrane var i isolation pga. mistanke om clostridium difficile. Senere på dagen fik han dog negativt svar på prøverne.

Par_3

Som nyuddannet sygeplejerske ønskede Allan Vie Hansen at begynde sin karriere på en medicinsk afdeling. Han havde indtrykket af, at K3 var en afdeling med mange læringsmuligheder, den er bl.a. kendt for at tilbyde sine ansatte et struktureret kompetenceudviklingsprogram. Bl.a. har man som nyansat en måneds oplæring, hvor man ikke er en del af normeringen.

Inden for det første år kommer man på Region Hovedstadens kursus til nyuddannede sygeplejersker ”Godt på vej i sygeplejen”, og efter halvandet år tilbydes man den gastroenterologiske efteruddannelse. Efter to års ansættelse får man oplæring i at være GIO-sygeplejerske (Gastroenterologisk semiintensiv observationsskema), og endelig tilbydes IMA-uddannelsen efter tre år (intermediæruddannelsen, som er et opkog af intensivuddannelsen). Først senere gik det op for Allan Vie Hansen, hvor mange mandlige sygeplejerskekolleger, han ville få på K3:

”Det var bare endnu en positiv ting ved afdelingen. Jeg har været ene hane på nogle afdelinger i min klinik, og det påvirker både dynamikken og omgangstonen,” siger Allan Vie Hansen. 
Par_6De kvindelige sygeplejersker Astrid Reher-Langberg (yderst t.v.) og Elvira Setka er glade for de mange mænd:

”Det er en gave. De er med til at nedsætte det fnidder, der godt kan være på en arbejdsplads domineret af kvinder. Omgangstonen er mere direkte, og vi er ret bramfri. Det giver flere strenge at spille på, både socialt og fagligt. Vi er forskellige, og det kan være med til at højne de faglige diskussioner,” siger sygeplejerske med klinisk specialfunktion, Astrid Reher-Langberg. De er alle fire enige om, at K3 har et rigtig godt arbejdsmiljø. 

Par_2

Medicinsk sengeafsnit K3 har gastroenterologi og hepatologi som speciale, og i september 2013 fusionerede den med abdominalkirurgien og blev en del af Abdominalcenter K.

Det betyder, at afdelingen nu har en større andel af specialepatienter som f.eks. patienter med levercirrose, blødende esophagusvaricer og hepatorenalt syndrom (HRS) samt patienter med IBD, anæmiudredning og kronisk pancreatitis.  Afdelingen har desuden to semi-intensive stuer med to senge på hver.

På billedet har Søren Starck Aunt lige vist Allan, hvordan man samler og bruger CPAP-udstyr. 
Par_5En del af afdeling K3’s patienter er misbrugere, fortæller Søren Starck Aunt:

”Her kan tonen være lidt hård og direkte, men det betyder ikke, at vi skal finde os i at blive talt ned til. Ofte bruger vi lidt af det samme sprog den anden vej, naturligvis med respekt for den enkelte patients grænser,” siger han.

Ganske få patienter bliver udadreagerende, og her er det en stor fordel, at der næsten altid er en mandlig sygeplejerske på vagt, som kan blive sat på de patienter.

Emneord: 
Køn
Mand