Åbent brev til formanden: Kæmp for anstændige arbejdsvilkår

Et mangeårigt medlem af Dansk Sygeplejeråd beskriver, hvordan arbejdsvilkårene for sygeplejersker er blevet forværret de sidste 40 år. Da hun blev uddannet i 1969, var der tid til oplæring, men i dag er hendes datter – som også er sygeplejerske – flygtet fra faget pga. stress. I dette åbne brev til formanden for Dansk Sygeplejeråd, efterlyser hun handling for at værne om sygeplejen.

Kære Grete Christensen

Jeg skriver til dig på baggrund af mit virke som sygeplejerske i mere end 40 år, fordi jeg er dybt chokeret over sygeplejerskernes og sygeplejens situation i dag.

Jeg siger tak for 40 gode år, men … sygeplejerskernes arbejdsvilkår er i dag katastrofalt forværrede til stor skade for patientsikkerheden!

Jeg dimitterede som sygeplejerske fra Sygeplejeskolen på Bispebjerg Hospital i 1969. Jeg var stolt over min sygeplejerskenål og mit medlemskab af en anerkendt og respekteret organisation for tusinder af ansvarsbevidste sygeplejersker med Dansk Sygeplejeråd i ryggen som en tryg og solid base.

Jeg har haft et alsidigt arbejdsliv i sundhedssektoren, har gennemført flere specialuddannelser og har senest arbejdet i mammografi-screeningen, indtil en arbejdsskade i mine hænder – efter håndtering af de tunge fotokassetter mv. – satte en stopper for mit arbejdsliv som sygeplejerske.

 

Dagbog om sygeplejerskers hverdag

For at sætte fokus på sammenhængen mellem krav og ressourcer i sygeplejen har Dansk Sygeplejeråds Kreds Hovedstaden samlet beretninger fra sygeplejersker i udgivelsen ”Dagbog fra sygeplejerskers hverdag i sundhedsvæsenet”.

Sygeplejerskerne har bl.a. svaret på spørgsmålet: Hvis jeg skulle ændre en ting ved min arbejdsdag, så …?
Dagbogen blev uddelt på Folkemødet. Målgruppen er politikere, beslutningstagere og arbejdsgivere.

Læs flere beretninger fra sygeplejerskers hverdag i sundhedsvæsenet

På Sygeplejeskolen på Bispebjerg fik vi en alsidig teoretisk uddannelse, men først og fremmest fik vi en ”mesterlæreuddannelse” med supplerende praktik, der gjorde os kvalificerede til den virkelige verden. Og ude på sygehusene var afdelinger og kolleger gearet til at tage imod de nyuddannede sygeplejersker.

Der har været en rød tråd og solid sammenhængskraft helt fra min elevtid og ud i en bred vifte af forskellige jobs spredt i sundhedssektoren. Jeg er ikke i tvivl om, at den sammenhængskraft har rod i den indsats, Dansk Sygeplejeråd har ydet gennem mange år. Hertil kommer, at Dansk Sygeplejeråd også har været der for den enkelte. Det oplevede jeg i forbindelse med min arbejdsskade.

Men nu er den røde tråd knækket. Nu er ”mesterlæreuddannelsen” afskaffet. Nu oplever de nyuddannede sygeplejersker utilstrækkelighed i sygeplejerskeuddannelsen, utilstrækkelige introduktionsforløb og katastrofal mangel på praktisk kendskab til virket som sygeplejerske i sygehussektoren – og katastrofal mangel på sygeplejepersonale.

Jeg er bevidst om, at det især er en strøm af besparelser, der spænder ben. Men er prioriteringen af landets ressourcer i orden, eller bruges der milliarder på områder, der ikke burde tilgodeses i det omfang, samtidig med at sundhedssektoren er nødlidende?

Må jeg spørge: Hvor er Dansk Sygeplejeråd? Hvorfor hører og ser man ikke Dansk Sygeplejeråd, hver gang der nedskæres, indføres nyttesløs administrativ dokumentation på bekostning af sygepleje og omsorg, og når der fyres sygeplejepersonale?

I 2013 dimitterede min datter som sygeplejerske fra Sygeplejerskeskolen i Hillerød med et flot eksamensbevis efter en alsidig bacheloruddannelse, men uddannelsen forekom langt væk fra hverdagen som arbejdende sygeplejerske.

Min datter stod som nyuddannet sygeplejerske alt for hurtigt alene med alt for stort ansvar og alenevagter uden den ældre og erfarne sygeplejerskes støtte på grund af personalenedskæringer og besparelser – først på en kirurgisk afdeling og dernæst på en kardiologisk afdeling. Min datter er nu stressmærket flygtet fra sygehussektoren. Jeg er chokeret tilskuer på sidelinjen.

Gennem generationer har sygeplejerskerne opbygget en unik arbejdsmoral. Denne holdning til pligtfølelse og loyalitet over for det, der også er blevet kaldt ”kaldet”, er styrtet i grus på grund af stadigt forværrede arbejdsvilkår som følge af besparelser, tidsspilde med dokumentationsarbejde og urimelige såkaldte effektiviseringer. Og sygeplejerskernes eget talerør, Dansk Sygeplejeråd ser stiltiende til.

Dette nødråb er ikke en lønkamp, men et fortvivlet råb om anstændige arbejdsvilkår, dersom etaten og sammenholdet ikke skal gå i opløsning til uoprettelig skade for patientsikkerheden og sygeplejerskerne. Der er ingen andre end sygeplejerskernes egen organisation til at træde i karakter, til at råbe: stop den rutsjetur, stop den arbejdsflugt fra sygehusene, stop de vedvarende forringelser af sygeplejerskernes arbejdsvilkår og bevar sygeplejen!

Jeg har naturligvis bemærket opfordringer fra Dansk Sygeplejeråd til sygeplejerskerne om at skrive på Facebook mv. om deres arbejdsvilkår, men kære formand for Dansk Sygeplejeråd: Der skal helt andre initiativer i spil, kom nu på banen – det haster.

Sygeplejerske Jane Gabriel, Fårevejle

Kære Jane Gabriel

Jeg deler din bekymring for sygeplejerskernes arbejdsmiljø og patienternes sikkerhed. Jeg er helt enig med dig i, at det ganske enkelt ikke er i orden, at unge nyuddannede sygeplejersker overlades til sig selv i alenevagter, fordi der ikke er råd til andet. Jeg kan love dig, at Dansk Sygeplejeråd bestemt ikke ser stiltiende til.

Vi lægger fakta på bordet over for politikerne, der konkret dokumenterer det, som sygeplejerskerne oplever i hverdagen. I foråret 2015 gennemførte vi en stor spørgeskemaundersøgelse om sygeplejerskernes arbejdsmiljø, som viser, at der fortsat er meget at tage fat på. Det taler sit tydelige sprog, når Arbejdstilsynet alene i 2014 har givet 45 påbud på hospitalerne i forhold til stor arbejdsmængde og tidspres.

Vi sørger for at fortælle politikere, beslutningstagere og samfundet i øvrigt om konsekvenserne af de økonomiske prioriteringer – for både sygeplejerskerne som medarbejdere og for patienter og borgere – og om behovet for mere tid til kvalitet.

Vi har desuden fokus på, at der bør ske markante forbedringer for sygeplejestuderende og nyuddannede. Dansk Sygeplejeråd arbejder målrettet på at styrke sygeplejerskeuddannelsen – ikke mindst den kliniske del af uddannelsen.

Netop i øjeblikket er uddannelsen under revision, og Dansk Sygeplejeråd, Danske Regioner og KL arbejder sammen om præcis at give bedre muligheder og stille øgede krav til den kliniske uddannelse. For Dansk Sygeplejeråd er det samtidig helt afgørende, at vi får et øget fokus på ordentlige introforløb for den nyuddannede sygeplejerske.

Afslutningsvist glæder det mig, at du har haft 40 gode år som sygeplejerske. Det skinner igennem i dit brev, at du er stolt af dit fag, og du har givet interessen videre til din datter. Sammen skal vi arbejde for at skabe et sundt og meningsfuldt arbejdsliv for de kommende sygeplejerskegenerationer.

Med venlig hilsen
Grete Christensen

Dette tema består af følgende artikler:

Patienterne taber, når arbejdsmiljøet halter

Åbent brev til formanden: Kæmp for en anstændige arbejdsvilkår

Udlandet kæmper også med farlige patientovergange

Ønsker til den nye regering

Emneord: 
Arbejdsmiljø
Stress