Fokus på nye patienter presser psykiatrien

PSYKIATRI. Personlighedsforstyrrelser og hoftebrud. For to år siden besluttede regeringen at ligestille psykiatrisk og somatisk sygdom ved at indføre udrednings- og behandlingsgaranti i psykiatrien. I dette tema gør vi status inden næste step i garantien, som til september sættes ned fra 60 til 30 dage.

Der er stor forskel på, hvordan regionerne griber opgaven an. Nogle mener, garantien fører til ringere kvalitet, og at ressourcerne bliver taget fra de sygeste patienter. I Region Hovedstaden lyder erfaringen, at større fokus på hurtig visitering fører til færre fejlhenvisninger og unødvendige indlæggelser. Flere mener, at det er tid til at stoppe op og undersøge, hvad der virker og ikke virker.

Dette tema består af følgende artikler:

Emneord: 
Psykiatri