Velkommen til eksperimentet

I efteråret går et eksperiment i gang på Bornholms Hospital. For første gang skal et helt hospital styres efter, hvad der giver værdi for patienten. Hospitalsdirektøren er inspireret af Disneyland, restaurantbesøg og amatørteater.

Bornholm bliver det første sted i landet, som gennem tre år skal afprøve, om et helt hospital kan styres efter, hvad der giver værdi for patienten.

Ifølge hospitalsdirektør Niels Reichstein Larsen handler det bl.a. om hele måden, patienten bliver modtaget på ved ankomst, åbningstider i ambulatoriet, servicetankegang, og hvordan aktørerne i sundhedsvæsenet taler sammen.

"Vi skal se, om vi kan bruge vores ressourcer på en smartere måde," siger Niels Reichstein Larsen, som har været ansat på Bornholms Hospital siden 2014 og nu har ansvaret for at føre projektet ud i livet frem til 2019.

Han har en baggrund som sygeplejerske og er master i public government. Han er optaget af at give patienterne en god serviceoplevelse, og inspirationen henter han fra bl.a. Disneyland, restaurantoplevelser og amatørteater.

"Hvis man venter en time på en forlystelse i Disneyland, så er der ingen, som brokker sig, fordi ventetiden er en del af oplevelsen," siger Niels Reichstein Larsen og hentyder til den underholdning, der foregår imens.

Han nævner også ambulatoriet på Holbæk Sygehus som et forbillede:

"Her har man skabt imødekommende og venlige rammer, som giver patienterne følelsen af, at her er nogen, som tager sig af dem. De kan også få en kop kaffe, vand og andre små ting, der er med til at gøre en forskel for den tid, de må vente," siger direktøren, som også er optaget af at højne patienternes oplevelse af hospitalsmaden.

"Når jeg går ud og spiser, så vurderer jeg oplevelsen ud fra et samlet indtryk. Hvis betjeningen er god, men maden er kold, så trækker det den samlede oplevelse ned. Derfor tror jeg, at vi skal ændre nogle arbejdsgange. Det kan f.eks. være, at vi skal give hospitalskøkkenet ansvaret for at lave maden, transportere den og servere den.

Dermed har de også ansvar for, at den bliver serveret i rette temperatur, at den dufter godt og bliver serveret pænt."

Aftenåbent i ambulatoriet

Det nationale eksperimentarium

Formål: At opnå bedre patientoplevet kvalitet af behandlingen og øget tilfredshed med kontakten til hospitalet. Højere faglig kvalitet af pleje og behandling og bedre økonomisk effekt.

Projektperiode: Officielt gik udviklingshospitalet i gang den 21. september, og den endelige afrapportering af projektet skal ske ultimo 2018.

Økonomi: I projektperioden fra 2016-2018 er der afsat i alt 21,1 mio. kr.

Respekt for patienternes tid er en ledetråd for Niels Reichstein Larsen, som bl.a. vil se på åbningstider i ambulatoriet.

"Det er f.eks. ikke hensigtsmæssigt for patienten, at man skal komme i ambulatoriet i dagtiden, hvis man har arbejde og børn, som skal hentes. For nogle vil det være bedre at kunne komme efter kl. 16.30, og der er ikke noget, der forhindrer, at vi laver om på de tider.

Det samme med stuegang, hvor mange patienter gerne vil have en pårørende med," siger Niels Reichstein Larsen og nævner en tredje inspirationskilde, nemlig scenen og kulissen på et teater, som han kender fra sin fritid, og hvor han sammen med familien dyrker amatørteater.

"Jeg er ret fascineret af, at man som tilskuer kun oplever, at der er styr på det, der sker på scenen, mens de professionelle klarer det kaos, der kan være i kulissen. Patienterne skal ikke bekymre sig om, hvad vi har af udfordringer og bekymringer med travlhed. De skal bare bekymre sig om at blive raske."

Skeptiske medarbejdere

Ifølge fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne, Linda Marie Mortensen, som sidder i projektets styregruppe, så glæder personalet sig til, at tankerne bliver mere konkrete.

"Det var sjovt at være til kickoff-dag i foråret og tænke uden begrænsninger, men nu kommer virkeligheden, og vi har selvfølgelig ikke alle de læger, sygeplejersker og penge, vi kunne ønske os. Lige nu føler personalet ikke helt ejerskab," siger Linda Marie Mortensen.

Niels Reichstein Larsen ved godt, at medarbejderne er skeptiske:

"Jeg tror, de synes, det er spændende, men jeg tror samtidig også, at de tænker "ja, ja, det er meget godt, men hvordan får vi tid til det?" Lakmusprøven er, om vi i fællesskab kan lykkes med at lave nogle ting om, og forudsætningen for det er også, at vi holder op med noget, og gør nogle ting anderledes.

Vi skal skabe luft og sammen med medarbejderne fjerne arbejdsgange, der hverken giver mening for personalet eller værdi for patienten."

Læs også: 

Otte ingredienser skal føre til bedre kvalitet

Laboratoriet på Bornholm