En musikalsk tilgang øger livskvaliteten hos gamle mennesker

Anmeldelse af Brynjulf Stige, Hanne Mette Ridder (red.): "Musikkterapi og eldrehelse"

2016-12-anmeldelse-musikkterapi

Brynjulf Stige, Hanne Mette Ridder (red.)
Musikkterapi og eldrehelse
Universitetsforlaget 2016
280 sider, 399 nkr.

I denne bog beskrives et felt, som i den grad fortjener opmærksomhed inden for sygeplejen. Derfor kan bogen anses som et fint bud på, hvordan musik med alle nuancer og muligheder kan tages i anvendelse i praksis i samspillet med ældre mennesker.

Størstedelen af bogens kapitler indeholder praksisfortællinger, som løbende sættes i relation til teori og forskning og projekter inden for feltet. Kapitlerne er forholdsvis korte, overskuelige og ensartet opbygget. De teorier og forskningsresultater, som anvendes, finder jeg relevante, og de formuleres i et fornuftigt sprog med et forholdsvis tilgængeligt abstraktionsniveau. Således taler bogen til et bredt felt af sundhedsfagligt personale med mod på at læse en bog, hvis kapitler er komponeret skiftevis af norske og danske gloser.

Bogen åbner op for en forståelse af, hvordan en musikalsk tilgang og konkrete musikaktiviteter kan være en del af de socialpædagogiske og psykosociale interventioner og på den måde skabe positiv stimulans. Dog lægges der ikke kun vægt på den nære en-til-en-relation. Musikken beskrives også i et bredere socialt perspektiv, hvor den kan bidrage til bedret fysisk og psykisk velvære, altså øget livskvalitet, og dermed udgøre et rehabiliterende eller forebyggende element hos ældre mennesker.

Der tales ind i et samfundsperspektiv, hvilket får læseren til at reflektere over eget tværfaglige samarbejde og over, hvordan pleje og omsorg ydes af sundhedsfagligt personale til ældre mennesker. Dermed bliver bogen nærværende og meget aktuel i et samfund, hvor en større andel af befolkningen bliver ældre.

Af Ida Elisabeth Mahler, sygeplejerske, cand.cur., faglig koordinator, Plejecenter Sølund, Københavns Kommune.
 

Sonja Bech

{ På mit natbord } Bøger skal rykke mig

Hvad læser du lige nu?
”Jeg er næsten lige blevet færdig med at læse ”Planen” af Morten Pape. Den handler om hans opvækst i ghettomiljøet i Urbanplanen.”

Hvordan har den inspireret dig?
”Jeg kan godt lide at læse om menneskeskæbner. Bøger, der giver et indblik i menneskeliv, er både meget inspirerende og lærerige. Det giver anledning til refleksion og rykker mig som læser.”

Hvilken bog burde alle sygeplejersker læse – og hvorfor?
”Drageløberen” af Khaled Hosseini gjorde et stort indtryk på mig. Den er på en og samme tid en blændende god skildring af forholdene for civilbefolkningen i Afghanistan før og under Taleban og samtidig en fængslende beretning med klassiske litterære temaer som kærlighed, venskab, skyld, ære og tilgivelse. Det er en bog, der virkelig bider sig fast og giver anledning til mange refleksioner.”

Hvilken bog fik du aldrig læst helt til ende?
”Hvis jeg ikke har læst en bog til ende, så er det, fordi den har været så kedelig, at jeg allerede har glemt den, men det sker meget sjældent. Som regel opgiver jeg ikke en bog, for jeg tænker altid, at der må gemme sig et eller andet; en åbenbaring eller en refleksion, jeg alligevel kan tage med mig. Og det gør der næsten altid.”

Af Sonja Bech, Visitationssygeplejerske i Den Centrale Visitation i Region Hovedstadens Psykiatri og boganmelder