Et forvirrende og abstrakt niveau

Anmeldelse af Jens Guldager: "Videnskabsteori  – en indføring for praktikere"

2016-5-anmeldelse-videnskabsteoriJens Guldager
Videnskabsteori  – en indføring for praktikere
Akademisk Forlag 2015
208 sider – 300 kr.

Jeg havde ved første gennembladring af bogen store forventninger til værket, som på struktureret og uddybende vis fremstiller de relevante videnskabsteoretiske retninger positivisme, fænomenologi, hermeneutik, kritiske retninger og socialkonstruktivisme med styrker og begrænsninger i forhold til, hvordan forskning gribes an, og hvad der betragtes som holdbar viden. 

Bogen indledes interessant og præcist med et rids af forskellige opfattelser af viden og nogle gode argumenter for, hvorfor praktikere bør introduceres til videnskabsteori. Især under kapitlet om positivisme blev jeg begejstret over de gode og alternative eksempler på forskning med et positivistisk udgangspunkt og nogle særdeles fremragende sider om objektivitetsbegrebet, hvor dette begreb perspektiveres konkret, forståeligt og særdeles anvendeligt.

Herefter vurderer jeg desværre bogens kvalitet til at falde. Forfatteren fortaber sig i sine belæg bestående af meget lange citater, uddybende eksempler og uendeligt mange kildehenvisninger, hvilket medfører et forvirrende og abstrakt niveau, der står i modsætning til bogens titel – en indføring for praktikere.

Værket fungerer uden tvivl bedst, når forfatteren omsætter og uddyber kilderne med egne velskrevne ord i stedet for de for mange og direkte citerede kilder. Det er heller ikke uden betydning for en kritisk vurdering, at jeg bedømmer værket ud fra et sundhedsfagligt perspektiv, idet der i sidste halvdel af bogen er meget få praksiseksempler fra det sundhedsfaglige univers.

Vi mangler i mange professionsrettede grunduddannelser og diplomuddannelser en god grundbog i faget videnskabsteori. På trods af forfatterens gode intentioner og en eksemplarisk start lykkes det heller ikke for denne bog at dække behovet.

Af Anne Mette Feldsted Rasmussen, sygeplejerske, MHH, lektor, University College Lillebælt.
 

Emneord: 
Evidensbaseret sygepleje
Videnskab