S for solid, stimulerende og succesfuld

Kort nyt om bøger og anmeldelse af 'S-tilgang i palliation'.

2017-3-stilgang

Annegrete Venborg

S-tilgang i palliation

Books on Demand

245 sider – 289,95 kr.

Målsætningen for den palliative indsats er at sætte fokus på lindring og livskvalitet for patienter og pårørende ved livets afslutning. Bogen præsenterer i form af S-tilgangen et spændende bud på, hvordan fagpersoner bevidst kan arbejde med patient og pårørende som dem, der angiver retningen i forløbet. Med udgangspunkt i bogens terminologi må den beskrives med S’erne: solid, stimulerende og succesfuld.

S-tilgangen bygger på et solidt teoretisk fundament. Samtidig sprudler bogen hele vejen igennem af teori, forskning og cases, der komplementerer hinanden. Forfatteren inddrager teori og forskning af tilpas og brugbar dybde til at give læseren både viden og inspiration til yderligere læsning. En sidegevinst ved bogen er, at man får en historisk forståelse og ikke mindst et opfriskningskursus i den aktuelle palliative indsats i Danmark.

Bogen stimulerer læserens tanker og refleksioner, og sideløbende med læsningen inddrager man helt naturligt sine egne erfaringer fra det kliniske arbejde.

Bogen beskriver en mulig tilgang til alle fagpersoner i det palliative felt. Tilgangen er på ingen måde tænkt som en færdig model, men snarere som inspiration til at løfte fagligheden og sikre den individuelle tilgang. Det er en bog, alle fagpersoner i det palliative felt bør anskaffe.

Af Marianne Holm Andersen, MEd in Adult Learning and Human Resource Development, afdelingssygeplejerske, Hospice Sjælland, formand for Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker.

 

{ Kort nyt om bøger }

Jens Markus Lindhe, Birgit Lyngbye Pedersen & Karsten R.S. Ifversen

Fra hospital til universitet

Strandberg Publishing A/S, 128 sider – 249,95 kr. (vejl.)

Københavns Kommunehospital, KH, som det blev kaldt, er omdrejningspunktet i denne smukke bog om transformationen fra aktivt hospital til Campus. Hospitalets gule mursten, der skifter med en række røde, er fastholdt på bogens første og sidste side, hvilket indikerer omtanke og interesse for arkitektur.

Et indstik i bogen fortæller historien om hospitalet både på dansk og engelsk, og en række tegninger viser haverne og de nærmeste omgivelser, men bogen indeholder også fotografier af detaljer i byggeriet, de nære omgivelser som Botanisk Have og Torvehallerne og ikke mindst en levende Campus. At lokalerne stadigvæk har forstyrrende søjler, kompenserer de fine haver for. Og så lærte bogen mig, at højtryksspuling af gamle bygninger er fejlslagen plastikkirurgi på et hus, som ikke skal se ungt ud.

 

Marianne Horsdal

Tilværelsens fortællinger

Tilegnelse og anvendelse

Hans Reitzels Forlag´, 231 sider – 300 kr.

Hvis man har lyst til at arbejde med fortællinger i professionel sammenhæng, er her 11 grundige kapitler, der klæder på til opgaven. Sygeplejersken taler f.eks. om at kende en plejehjemsbeboers livsfortælling, men hvad mener hun egentlig, og hvordan får hun adgang til den? Hvilke etiske overvejelser må hun gøre sig, og hvordan gebærder hun sig mht. metode?

Et narrativt biografisk interview skal give indsigt i et andet menneskes selvopfattelse og fortolkning af tilværelsen. I interviewet kan en person fortælle om hele livet eller et særligt tema i livet. Uanset hvad skal man som interviewer forberede sig grundigt, have valgt udstyr og sikre sig, at det virker. Man interviewer ikke bare. Til gengæld bliver gode fortællinger husket.

Alle patienter og borgere kan ikke fortælle deres livshistorie, men sundhedspersonale kan som udgangspunkt huske, at de har en. At mennesket er mere end diagnosen.

 

Finn Bojsen-Møller og Kaspar Krogh

Fordøj din anatomi

Munksgaard 2017, 128 sider – 195 kr.

En skæv idé – en skæv bog. Kogebogen inddrager på seriøs vis anatomien på det dyr eller den del af dyret, der skal tilberedes, i et lønligt håb om at formidle viden til kokken og den kommende sundhedsprofessionelle, dyrlæge eller blot nysgerrige. Formidlingen sker gennem fotografier, tegninger, grundige forklaringer og gode råd fra antikken: Vir prudens non contra ventum mingit, f.eks. (Klog mand tisser ikke mod vinden). Det vil sige, at man skal overveje konsekvenserne, før man giver sig i kast med noget nyt, i dette tilfælde at tilberede sennepsstegte nyrer. Læs bl.a. om køkkenhygiejne, tilberedelse af oksehaler, lammekoteletter, laks, T-bonesteak og tyretestikler.

Forfatterne er henholdsvis læge/universitetslektor og dyrlæge. De må have haft det morsomt, da de skrev.